Ana sayfa   Sponsorlarımız:
         
     
Rapor - Makale > Ürün Geliştirme > CATIA V5 ile sanal ürün geliştirme:

CATIA V5 ve Sanal Ürün Geliştirme

CATIA V5, Dassault Systemes firması tarafından geliştirilmekte olan bir yazılım olup ANADOLU ISUZU Mühendislik Müdürlüğü'nde çekirdek CAD/CAE sistemi olarak kullanılmaktadır. Program sanal olarak yeni otobüs ve otobüse ait alt sistemlerin bilgisayar ortamında üç boyutta modellenmesi, bu alt sistemlerin çeşitli tipte analizlerinin yapılması ile birlikte sanal otobüs prototipinin bilgisayarda oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

Tasarım işleminin ilk aşamasında iki boyutlu ortamda üç boyutlu modellere temel oluşturacak olan iki boyutlu profillerin oluşturulması gelmektedir. Oluşturulan iki boyutlu profillerden yola çıkılarak üç boyutlu katı modeller oluşturulmakta, daha sonra montaj modelleme modülleri kullanılarak ürüne ait sanal prototip (Digital Mock-Up: DMU) bilgisayarda oluşturulmaktadır.CATIA V5 modülleri

 

Takip eden safhada oluşturulan sanal prototip kullanılarak fiziksel prototip oluşturulmadan geliştirilen ürüne ait fiziksel özellikler çeşitli analizler yapılarak incelenebilmektedir.

Örneğin aşağıda otobüsün ön kapısının çalışması esnasında kapı açılıyorken sistemin içerdiği mafsallardaki açı, mesafe değişimleri ile hız ve ivmeleri ölçmek için yapılan bir kinematik simülasyon görülmektedir.


Bu simülasyonlar sayesinde fiziksel prototip yapmadan ön kapı mekanizmasının istenilen açı değerinde açılıp açılamadığı tespit edilirken daha tasarım aşamasında ürünün fonksiyonunu yerine getirip getiremeyeceği tespit edilmekte ve muhtemel hataların önüne geçilmektedir.

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.