Ana sayfa
         
     
Haberler > 25-02-2003 > "Tasarımla kazanmak: İtalyan sanayisi tasarım ile nasıl kazanıyor?" konulu seminer 28 Ocak 2002 tarihinde İSO Odakule Meclis Toplantı Salonunda yapıldı:

İstanbul Sanayi Odası ve İtalyan Dış Ticaret Enstitüsü işbirliği ile hazırlanan "Tasarımla kazanmak: İtalyan sanayisi tasarım ile nasıl kazanıyor?" konulu seminer 28 Ocak 2002 tarihinde İSO Odakule Meclis Toplantı Salonunda yapıldı.

Milano mobilya fuar başkan yardımcısı ve İtalyan mobilya imalatçıları konfederasyonu eski başkanı olan konuşmacı Rodrigo Rodriquez, İtalya' nın tasarım lideri olmasında ikinci dünya savaşını kaybetmelerinin büyük etkisi olduğunu söylemiştir. Savaş sonrasında yıkılan İtalya' da doğal olarak sermayenin bulunmaması, çoğunluğunu mimarların oluşturduğu tasarım işiyle uğraşanları, büyük bina tasarımlarından ziyade küçük eşya tasarımına yöneltmiş olduğunu ve böylece İtalyan tasarım dünyasında önemli kıpırdanmaların başladığını söylemiştir. Ayrıca konuşmacı, ortaçağdan bu yana İtalya topraklarına çok fazla akınların yapılmasının ve çok çeşitli halkların İtalya da yaşıyor olmasının kültür çeşitliliği oluşturduğunu ve bunun İtalyan tasarımına olumlu etkisi bulunduğunun altını çizmiştir.

Konuşmacı Rodrigo Rodriquez, geçen sene İtalyan dekorasyon endüstrisinin (mobilya, armatürler, aydınlatma elemanları v.s.) satışlardan yaklaşık 52 milyar Euro girdi sağladığını ve bu rakamın %40'ının ihracattan kazanıldığını belirtmiştir. Konuşmacı, geçen sene bu rakamla dünyada birinciliğe oturan İtalyan iç dekorasyon sektörünün, bu sene Çin'in bu sektördeki hızlı yükselişi sayesinde ikinciliğe düştüklerini ve bu durumdan üzüntü duyduğunu söylemiştir. Rodrigo Rodriquez, Çin'in bu sektörde attığı büyük adımları bertaraf edebilmek ve kendi pazarlarından (özellikle Amerika ülkelerine) Çin'i uzak tutabilmek için İtalyan dekorasyon sektörünün ciddi değişikliklere hazırlandığını vurgulamıştır.

Çin'deki bu gelişmelerin biraz da meşru olmayan yollarla sağlandığını söyleyen konuşmacı, Çin'de emeğin çok ucuz olmasından ve kopyacılığın çok yaygın olmasından yakınmıştır. Doğu Avrupa ülkelerinin, batı Avrupa ülkeleri ile ilişkilerindeki ilerlemeler sonucunda emek dolaşımının artmasıyla, batı Avrupa ülkelerinin emeği daha ucuza elde edebildiğini belirten konuşmacı, bu durumun doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliğine katılması ile sosyal politikalar nedeniyle son bulacağını dolayısıyla işçilik ücretlerindeki düşüklük açısından, Çin'e ulaşılamayacağını vurgulamıştır. Çin'deki kopyacılığın önüne geçilebilmesi açısından yapabilecekleri bir şey olmadığını söyleyen konuşmacı, Çin'in Dünya Ticaret Örgütüne girmek istediğini, bunun için de batının kurallarına uymasının zorunlu olduğunu ve böylece kopyacılık gibi gayri ahlaki (kendileri açısından) ticari tutumların önüne geçilebileceğini söylemiştir. Kopyacılığın arkasında da bir kültürel yaklaşımın yattığını belirten konuşmacı, Çin kültüründe orijinal bir eser ile çok benzer kopyası arasında bir fark olmadığının altını çizmiştir.

Rodrigo Rodriquez, İtalyan endüstrisinin belkemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin çok başarılı olmalarındaki sebebi, bu işletmelerin biraraya gelerek bir çatı altında (dernek, vakıf, oda gibi) ortak hedefler için faaliyet (kollektif sergiler, promosyonlar, fikri tartışmalar) sürdürebilme becerilerine bağlamaktadır.

Bir ürünün başarılı olabilmesi için tüketiciyi harekete geçirmesi gerektiğini söyleyen konuşmacı, ürünün özellikle rakiplerdekinde olmayan taraflarının öne çıkarılmasının çok etkili olduğunu vurgulamıştır. Konuşmacı, sektörler arası ayrımın giderek azaldığını belirterek artık tasarımdan sadece yeni şekiller ortaya çıkarılmasının anlaşılmaması gerektiğini de vurgulamıştır.

İtalyan iç dekorasyon sanayisinin başarılı olmasının birincil olarak tasarıma dayalı olduğunu, daha sonra şirketler arası rekabet geleneğinin, kaliteye talebin, uzmanlığın ve bilgi dolaşımının etkili olduğunu bildiren konuşmacı, sanayi ve üniversite arasındaki işbirliğine dikkat çekmiş ve İtalyan okullarında afaki bilgilerin öğretilmesi yerine sanayinin ihtiyacı doğrultusunda eğitime büyük önem verildiğini söyleyerek şimdilerde özellikle tasarımcının tasarımlanması yani tasarımcıya eğitimin nasıl verileceğinin tartışıldığından bahsetmiştir. Konuşmacı ayrıca tasarımcının, özellikle kendi kimliğinin kültürüyle bütünleşik olmasının özgün eserlerin ortaya konulmasında etkin rol oynadığını belirtmiştir.

Not: Bu haber www.e-atolye.com/e-haber.htm adresinden alınmıştır.

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.