Ana sayfa
         
     
 İlanlar >
 İlanlar > Arşiv >
 İlanlar > Arşiv > İlan detayı:
RDG Bilgi ve Üretim Tek.
(09-04-2008)
Plastik ve Kauçuk - Ürün & Proses Geliştirme Eğitimlerimiz devam ediyor...

PLASTİK ve KAUCUK - ÜRÜN & PROSES GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ:

 

13. İSTANBUL PLASTİK MALZEMELER EĞİTİMİ
Seminer Yeri: İstanbul Sürmeli Oteli (*****)
(18-19-25-26 NİSAN 2008)
PROF. DR. HÜSEYİN YILDIRIM
www.rdgen.com/component/option,com_eventlist/Itemid,92/func,details/did,6

 

1. İSTANBUL PLASTİK KALIP ve PLASTİK PARÇA TASARIMI EĞİTİMİ
Seminer Yeri: İstanbul Sürmeli Oteli (*****)
(26-27-28 NİSAN 2008)
PROF. DR. MEHMET EMİN YURCİ
www.rdgen.com/component/option,com_eventlist/Itemid,92/func,details/did,4

 

1. BURSA KAUÇUK MALZEMELER EĞİTİMİ
(10-11 MAYIS 2008)
PROF. DR. HÜSEYİN YILDIRIM
www.rdgen.com/component/option,com_eventlist/Itemid,92/func,details/did,5

Seminer Yeri: Bursa Almira Hotel (*****)
http://www.rdgen.com/image003.png


 

_______________DAHA FAZLA DETAY____________________

 

13. İSTANBUL PLASTİK ÜRETİM MALZEMELERİ EĞİTİMİ www.rdgen.com/component/option,com_eventlist/Itemid,92/func,details/did,6
___________________________________________________

(18-19-25-26 NİSAN 2008)- 4 GÜN
PROF. DR. HÜSEYİN YILDIRIM & DOÇ. DR. MUSTAFA ÖKSÜZ
Seminer Yeri: İstanbul Sürmeli Oteli (*****) (Kesinleşti)

 

EĞİTİM KONULARI:

1) PLASTİK MALZEMELER (18 NİSAN 2008):
Başlıca Plastik malzemelerin tanıtımı ve kullanım alanları. Kimyasal özellikleri ve davranışları.

2) PLASTİKLERE KATILAN KATKI MADDELERİ ve KAZANDIRDIKLARI ÖZELLİKLER (19 NİSAN 2008):
Plastik kimyasal katkı maddeleri tanıtımı ve ürünlere sağladıkları faydalar.

3) PLASTİK MALZEMELERİN KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ ve TANINMASI (25 NİSAN 2008):
Plastik malzemlerin kalite kontrolleri nasıl yapılır? Plastik malzemelerin türü nasıl anlaşılır?

4) POLİMERLERİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ (26 NİSAN 2008):
Plastik üretimi püf noktaları. Plastik üretim hatalarınınçözüm yöntemleri.

ÖN KAYIT: (224) 250 87 60
Hergün Öğle yemeği, Cafe Break, 500 sayfa döküman, ekstra eğitim slaytları ve sertifika dahil.

 

EĞİTİM İÇERİKLERİ (DETAYLI):

1. PlastikMalzemeler (18 NİSAN 2008):
1.1. Polimerlerin tarihsel gelişimi
1.2. İleri polimerik malzemeler
1.3. Polimerler ile ilgili genel tanımlar
1.3.1. Polimer nedir?
1.3.2. Monomer nedir?
1.3.3. Polimer sentez yöntemleri
1.3.4. Polimerizasyon prosesleri
1.3.5. Polimerizasyon derecesi
1.3.6. Polimerlerin molekül ağırlığı ve tayin yöntemleri
1.3.7 . Polimerik malzemelerin yapı ve özellikleri
1.4. Polimerik malzemelerin sınıflandırılması
1.4.1. Endüstride kullanılan polimerik malzemelerin Sınıflandırılması
1.4.2. Kaynağına göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
1.4.3. Monomer bileşimine göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
1.4.4. Zincir yapılarına göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
1.4.5. Zincir yapısının geometrik şekline göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
1.4.6. Zincir konfigürasyonuna göre polimerik malzemenin sınıflandırılması
1.5. Plastiklerin uygulama özellikleri
1.5.1. Plastiklerin şekillendirilmesi
1.5.2. Plastiklerden beklediğimiz temel özellikler
1.5.3. Plastiklerin zayıf olduğu noktalar
1.5.4. Mühendilik uygulamalarında plastiklerin sağladığı avantajlar
1.5.5. Mühendislik plastiklerin seçiminde kullanılan temel ölçütler
1.5.6. Mühendislik plastikleri
1.5.7. İleri polimerik malzemelerin uygulama alanları
1.6. Yaygın olarak kullanılan plastik malzemeler
1.6.1. Polietilen (yoğunluğa bağlı sınıflandırma)
1.6.2. Polipropilen kopolimer
1.6.3. Polistiren, yüksek darbe mukavemetli polistiren (hips)
1.6.4. Polikarbonat
1.6.5. Akrilonitril butadien stiren (abs)
1.6.6. Poliasetal (polioksimetilen, pom)
1.6.7. SAN
1.6.8. PVC
1.6.9. PET
1.7.0. Poliamid

2. Plastiklere Katılan Katkı Maddeleri ve Kazandırdığı Özellikler (19 NİSAN 2008)
2.1 polimerlere katılan katkı maddeleri
2.1.1. Antioksidantlar
2.1.2. Antistatikler
2.1.3. Kaydırıcılar
2.1.4. Stabilizatörler
2.1.5. Alev geciktiriciler ve yanmayı engelleyici maddeler
2.1.6. İşlemeyi kolaylaştırıcı maddeler
2.1.7. Köpük yapıcı maddeler
2.1.7. Pvc köpüğü
2.1.8. Poliüretan
2.1.9. Polistiren köpüğü
2.1.8. Antimikrobiyal maddeler
2.1.9. Renklendiriciler
2.1.10. Plastifiyanlar
2.1.11. Bağlayıcılar
2.1.12. Biyo stabilleştiriciler
2.1.13. Floresant ve beyazlatıcılar
2.1.14. Çapraz bağlayıcı peroksit katkılar
2.1.15. Kristalliği düzenleyici katkılar
2.1.16. Darbe dayanımını arttıran maddeler
2.2. Polimerlere katılan dolgu maddeleri
2.2.1. Mineral (doğal) dolgu maddeleri
2.2.2. Sentetik dolgu maddeleri
2.2.3. Cam dolgu maddeleri
2.2.4. Metal ve metal oksit dolgu maddeleri
2.3. Takviyelendirici maddeler
2.3.1. Yaygın olarak kullanılan polimerik kompozitler

3. Polimerlerin Şekillendirilmesi (25 NİSAN 2008)
3.1. Polimerlerin nem alması
3.2. Ekstrüzyon
3.2.1. Kompounding
3.3. Enjeksiyon kalıplama
3.3.1. Enjeksiyon kalıplama kullanım alanları
3.3.2. Enjeksiyon makinaları
3.3.3. Vida ve kovanlar
3.3.4. Enjeksiyonda ısıtma ve soğutma sistemleri
3.3.5. Enjeksiyon kalıplamada oluşan hatalar ve alınabilecek önlemler
3.4. Plastik malzemelerin çekmesi (shrinkage)
3.4.1. Çekmenin tanımı4.
3.2. Çekme nin nedenleri
3.4.3. Boyutsal çekme oranı
3.4.4. Anizotropik çekme ve parçadaki çarpılmalar
3.4.5. Plastik parça toleransları
3.4.6. Çekme oranına etki eden faktörler
3.5. Plastik malzeme seçimi

4. Plastiklerin Tanınması ve Plastiklere Uygulanan Kalite Kontrol Yöntemleri (26 NİSAN 2008)
4.1. Plastiklerin tanınması
4.1.1. Yakma deneyi
4.1.2. Koku deneyi
4.1.3. Erime noktası tayini deneyi
4.1.4. Çözünürlük deneyi
4.1.5. Bakır tel deneyi
4.2. Plastiklere uygulanan fiziksel testler
4.2.1. Yoğunluk
3.2.2. Su miktarı tayini
4.2.3. Nem miktarının tayini
4.2.4. Erime akış indisi
4.2.5. Vicat yumuşama sıcaklığının tayini
4.2.6. Isıl deformasyon sıcaklığının tayini
4.2.7. Tm - tg sıcaklıklarının tayini
4.2.8. Viskozite sayısının tayini
4.2.9. Kül miktarı ve dolgu maddesinin tayini
4.2.10. Isısal genleşme katsayısının tayini
4.2.11. Isıl iletkenlik
4.2.12. Yanmaya karşı dayanıklılık
4.2.13. Yüzey gerilimi
4.2.14. Yüzey direnci
4.2.15. Sertlik
4.2.16. Şeffaf plastiklerde kırılma indislerinin tayini
4.2.17. Renk tayini
4.2.18 . Yaşlandırma
4.2.18.1 . Isıl yaşlandırma
4.2.18.2 . Uv ışınlarıyla yaşlandırma
4.2.18.3 . Atmosferik koşullarda yaşlandırma
4.2.18.4 . Ozon etkisi ile yaşlandırma
4.2.19. Elektriksel testler
4.2.20. Ftır
4.2.21. Tga
4.2.22. Gc
4.2.23. Tem-sem
4.3. Plastiklere uygulanan mekanik testler
4.3.1. Çekme mukavemeti ve çekme uzaması
4.3.2. Elastiklik modulunun tayını
4.3.3. Darbe mukavemetinin tayını
4.3.4. Eğilme mukavemeti
4.3.5. Sürtünme mukavemeti
4.3.6. Basma mukavemeti
4.3.7. Yırtılma mukavemeti
4.3.8. Yorulma mukavemeti
4.3.9 . Burulma mukavemeti
4.3.10. Aşınma mukavemeti
4.3.11. Çizilme mukavemeti
4.4. Plastiklere uygulanan kimyasal testler
4.4.1. Çözücülere mukavemet
4.4.2. Tuzlu suya mukavemet
4.4.3. Yağlara mukavemet
4.4.4. Gazlara mukavemet
4.4.5. Asitlere mukavemet
4.4.6. Bazlara mukavemet
4.4.7. Oksitleyicilere mukavemet
4.4.8. Sabun ve deterjanlara mukavemet

 

-------------------------------------------------------------
1. İSTANBUL PLASTİK KALIP ve PLASTİK PARÇA TASARIMI EĞİTİMİ www.rdgen.com/component/option,com_eventlist/Itemid,92/func,details/did,4
-------------------------------------------------------------
(26-27-28 NİSAN 2008)- 3 Gün
PROF. DR. MEHMET EMİN YURCİ
Seminer Yeri: İstanbul Sürmeli Oteli (*****) - (Kesinleşti)

I. PLASTİK PARÇALARIN TASARIMI

a. PLASTİK PARÇALARDAKİ DİZAYN İLKELERİ
b. MALZEME SEÇİMİ
c. PROSES SEÇİMİ
d. TOLERANS VE CİDAR KALINLIKLARI
e. TERMOSET PARÇALARDA DİZAYN KARAKTERİSTİKLERİ
f. TERMOPLASTİK PARÇALARDA DİZAYN KARAKTERİSTİKLERİ
g. TAKVİYELİ PLASTİK(KOMPOZİT)ELEMANLARDA DİZAYN KARAKTERİSTİKLERİ
h. KAUÇUK PARÇALARDA DİZAYN KARAKTERİSTİKLERİ
i. PROSES ANALİZ ARAÇLARININ (YAZILIM) PARÇAYA İLİŞKİN KULLANIMI

II. PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARI

1. ENJEKSİYON İŞLEM PARAMETRELERİNİN ETKİLERİ
2. MAKİNA SEÇİM KARAKTERİSTİKLERİ
3.GRAVÜR(GÖZ) SAYILARININ BELİRLENMESİ
4. KALIP TİPLERİ
5. KALIP ELEMANLARI
6. YOLUK TİPLERİ VE TASARIMLARI
7. ISITMA VE SOĞUTMA
8. PROSES ANALİZ ARAÇLARININ (YAZILIM) KALIBA İLİŞKİN KULLANIMI
9. KALIP MALZEMELERİ ISIL İŞLEM VE KAPLAMA
10. İMALAT VE ONARIM VE MALİYET FAKTÖRLERİ

ÖN KAYIT: (224) 250 87 60

Hergün Öğle yemeği, Cafe Break, döküman, extra eğitim slaytları ve sertifika dahil.
Ücret: 1200YTL+KDV

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
www.rdgen.com/component/option,com_eventlist/Itemid,92/func,details/did,4

 

-----------------------------------------------
1. BURSA KAUÇUK ÜRETİM MALZEMELERİ EĞİTİMİ www.rdgen.com/component/option,com_eventlist/Itemid,92/func,details/did,5
-----------------------------------------------
(10-11 MAYIS 2008) - 2 Gün
PROF. DR. HÜSEYİN YILDIRIM Seminer Yeri: Bursa Almira Hotel
(*****) - - (Kesinleşti)
www.rdgen.com/image014.jpg

I) KAUÇUK MALZEMELER VE KULLANIMI
(10 MAYIS 2007 CUMARTESİ) 1. KAUÇUKLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ
2. KAUÇUKLARIN SINIFLANDIRILMASI
2.1. TABİİ KAUÇUK YAPI VE ÖZELLİKLERİ
3.SENTETİK KAUÇUKLAR
3.1 POLİİZOPREN (IR)
3.2 STİREN BÜTADİEN KAUÇUĞU (SBR)
3.3. POLİBÜTADİEN KAUÇUĞU (BR)
3.4. BÜTİL KAUÇUĞU (IIR)
3.5. KLOR KAUÇUĞU (NEOPREN) (CR)
3.6. NİTRİL KAUÇUĞU (NBR)
3.7. ETİLEN PROPİLEN KAUÇUĞU (EPM)
3.8. ETİLEN PROPİLEN DİEN KAUÇUĞU (EPDM)
3.9. ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN (PEX)
3.10. HYPALON (KLOROSÜLFOLANMIŞ POLİETİLEN) (CSM)
3.11. KLORLANMIŞ POLİETİLEN (CPE)
3.12. SİLİKON KAUÇUKLARI (MQ)
3.13. FLORA KARBON KAUÇUKLAR (FKM)
3.14. POLİAKRİLİK KAUÇUKLAR
3.15. POLİSÜLFÜR KAUÇUKLARI
3.16. ÜRETAN KAUÇUKLARI
3.17. TERMOPLASTİK KAUÇUKLAR
3.17.1. STİREN BÜTADİEN STİREN KAUÇUĞU (SBS)
3.17.2. STİREN ETİLEN BÜTADİEN STİREN KAUÇUĞU (SEBS)
3.17.3. STİREN İZOPREN STİREN KAUÇUĞU (SIS)

II) KUAÇUKLARA KATILAN KATKI MADDELERİ
(10 MAYIS 2007 CUMARTESİ)

1.DOLGU MADDELERİ
2.YAŞLANMAYI ÖNLEYİCİLER
3.UYARICILAR
4.PİŞİRİCİLER
5.VULKANİZE EDİCİ AJANLAR
6.VULKANİZASYONU HIZLANDIRANLAR
7.AKTİVATÖRLER VE GECİKTİRİCİLER
8.ANTİ DEGREDANTLAR
8.1ANTİ OKSİDANTLAR
8.2 Tİ OZONANTLAR
8.3 İŞLENEMEYİ KOLAYLAŞTIRICILAR
8.4 PLASTİKLEŞTİRİCİLER
8.5 YUMUŞATICILAR
8.6 BAĞLAYICILAR
9.KARBON SİYAHI
10.SONLANDIRICILAR
11.FUNGİSİTLER
12.REODORANTLAR

III) KAUÇUKLARIN İŞLENME YÖNTEMLERİ (11 MAYIS 2008 PAZAR)

1. KARIŞIMLARIN HAZIRLANMASI
1.1 GYOTİN İŞLEMİ
1.2 HAMUR MAKİNALARI
1.3 VALSLER
1.4 BAMBURİLER
2. ÖN ŞEKİLLENDİRME
2.1 KALENDERLEME
2.2 EKXTRÜZYON
3.0 VULKANIZASYON
3.1ALIPLAMA
3.2 OTAKLAV VULKANİZASYONU
3.3 SÜREKLİ VULKANİZASYON YÖNTEMLERİ

ÖN KAYIT : 0(224) 250 87 60
Hergün Öğle yemeği, Cafe Break, döküman, sertifika dahil.
Ücret: 850 YTL+KDV

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
www.rdgen.com/component/option,com_eventlist/Itemid,92/func,details/did,5


NASIL KATILABİLİRİM?

1) (224) 250 87 60 nolu telefona veya bilgi@rdgen.com e-posta adresine kesin kaydınızı İK departmanı aracılığı ile veya kendiniz bildiriniz.

a) Adınız, Soyadınız:
b) İletişim Bilgileri
c) Firma Adı:
d) Fatura Bilgileriniz

2) Aşağıdaki Hesap Numaralarımıza eğitim ücretini eğitim öncesi gönderiniz.

Tüm Bankalarımız için Hesap Adı: RDG Bilgi ve Üretim Teknolojileri
Türkiye İş Bankası : BURSA - Santral Garaj Şube Kodu: (2205)
Hesap No: 0727985

FinansBank : BURSA - Garajlar Şube Kodu : (00162 ) -
Hesap No: 14163608

Fortis : BURSA Fomara Şube Kodu : (267) -
Hesap No: 304210141

3) Gönderi yaptığınıza dair bilgi@rdgen.com veya (224) 2508760 nolu telefona bildirebilir, (224) 255 56 56 nolu faksa dekontu gönderebilirsiniz.

4) Eğitim Salonumuza ulaşmak için Uydu Resmini Görüntüleyebilir (Web sitemizde ilgili eğitimin altında bulunmaktadır) veya eğitim günü: (533) 312 46 46 nolu GSM Hattından bize ulaşabilirsiniz.

DİĞER SORULARINIZ İÇİN: bilgi@rdgen.com veya (224) 250 87 60 telefondan bilgi alabilirsiniz.

HIZLI KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
www.rdgen.com/component/option,com_artforms/formid,1/Itemid,43

BU DÖKÜMANI PDF OLARAK İNDİR
www.rdgen.com/egitimler.pdf

BU DÖKÜMANI WORD Dosyası OLARAK İNDİR
www.rdgen.com/egitimler.doc


Saygılarımızla

RDG Bilgi ve Üretim Teknolojileri
Kıbrıs Şehitleri. Cad. No:46 Altınhan Kat:3 Ofis:29/B
Osmangazi Bursa
Tel: (224) 250 87 60
http://www.rdgen.com

 


Not: Bu ilan, sektörden binlerce üyesi olan TurkCADCAM e-posta Grubu'nda da yayınlanmıştır.

 
         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.