Ana sayfa
         
     
 İlanlar >
 İlanlar > Arşiv >
 İlanlar > Arşiv > İlan detayı:
RDG Bilgi ve Üretim Tek.
(07-12-2012)
Kauçuk Malzemeler Eğitimi / Plastik Malzemeler Eğitimi / Plastik Malzemeler -Yeni Ürün Devreye Alma- Destek Danışmanlığı. (15-30 Aralık 2012, İstanbul)

15-30 Aralık 2012 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek Kauçuk Malzemeler Eğitimi, Plastik Malzemeler Eğitimi ve Plastik Malzemeler -Yeni Ürün Devreye Alma- Destek Danışmanlığı konusunda detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitimlerimizde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Saygılarımızla

RDG Bilgi ve Üretim Teknolojileri - "Üretime Değer Katıyoruz!"
Kırcaali Mah. Kayalı Sok. No:38 Kat:4 Ofis 83
Osmangazi Bursa
Tel: +90 (224) 251 54 54
Tel: +90 (224) 250 75 44
Faks: +90 (224) 250 75 44
www.rdg.com.tr
bilgi@rdg.com.tr

 

************************************************
11. İSTANBUL KAUÇUK MALZEMELER EĞİTİMİ (KESİNLEŞTİ!)
(15-16 ARALIK 2012) PROF. DR. HÜSEYİN YILDIRIM TAKSİM / LARESPARK HOTEL
************************************************
Ön Bilgi: Kauçuk malzemelerin özellikleri ve kullanımı? Kauçuk katkı maddeleri ile sağlanan avantajlar. Test yöntemleri. Kauçukların, üretim metotları!
Eğitmen: Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım
************************************************
Eğitim içeriği:

1) KAUÇUK MALZEMELER
Temel kavramlar
1. Polimer ve monomer kavramı
2. Monomerlerin fonksiyonel özellikleri
3. Polimer sentez yöntemleri
4. Polimerizasyon prosesleri
5. Polimerlerin molekül ağırlığı ve dağılımı
6.endüstride kullanılan polimerik malzemelerin sınıflandırılması
7. Polimerlerde bileşim
8. Polimerik malzemelerin zincir yapısı
9. Polimerlerde kristal ve amorf yapı
10. Polimerlerde termal davranışlar
11. Kauçuklar ve özellikleri
· kauçuk türleri
· kauçukların sınıflandırılması
· ticari kauçuklar ve özellikleri
1. Tabii kauçuk (nr)
2. Poliizopren (isopren rubber-ır)
3. Stiren-butadien kauçuğu (sbr)
4. Bütadien kauçuk (cbr)
5. Klor kauçuğu (cr)
6. Akrilonitril-bütadien kauçuğu (nbr)
7. Epm elastomerler
8. Epdm elastomerler
9. Hypalon (kloro sülfanatlı polietilen elastomer-csm)
10. Klorlanmış polietilen (cpe)11. Silikon kauçuklar (mq)
12. Florokarbon elastomerleri (fkm)
13. Polisülfür kauçuklar
· termoplastik kauçuklar-termoplastik elastomerler
· sbs (kraton® d) · sıs (kraton® d)· sebs (kraton® g sebs/seps)· sebs-g-ma (kraton fg)

2) KAUÇUKLARA KATILAN MADDELERİ VE KAZANDIRDIĞI ÖZELLİKLER
A. Kauçuklara katılan katkı maddeleri
· vulkanize edici maddeler (pişiriciler)
· uyarıcı maddeler
· vulkanizasyonu hızlandırıcı maddeler
· vulkanizasyonu geciktirici maddeler
· yaşlanmayı önleyici maddeler
· yumuşatıcılar
· işlemeyi kolaylaştırıcı maddeler
· alev geciktirici ve yanma önleyici maddeler
· köpük yapıcı maddeler (şişiriciler)
· boyar maddeller
· reodorantlar
· fungisitler
b. Kauçuklara katılan dolgu maddeleri
c. Kauçuklara katılan takviyelendirici maddeler
· takviye malzemeleri · cam elyaflar · karbon elyaflar · selülozik elyaflar · inorganik elyaflar · metalik elyafı· sentetik organik elyaflar · poliakrilonitril (orlon)· alifatik poliamidler (naylon)
· aromatik poliamidler (aramidler)

3) KAUÇUKLARA UYGULANAN TEST YÖNTEMLERİ
· Hammadde girdi kontrol testleri
· Karışım için uygulanan testler
· Kauçuklara uygulanan testler

A) Fiziksel testler
· yoğunluk tayini · plastizite testleri · viskozite testleri · pişme zamanı (scorch tıme) testi · reometre testleri· kül miktarı ve dolgu maddesi miktarının tayini · yanmaya karşı dayanıklılığın tayini · yaşlandırma testleri · ekstraksiyon testleri · elektriksel direnç · Yapı tayini (ft-ır, atr) · ısı ile bozunma sıcaklığının tayini (tga) · diferansiyel taramalı kalorimetre (dsc) · morfolojik özelliklerin belirlenmesi (sem ve tem)

B) Mekanik testler
· sertlik tayini · çekme testi · yırtılma mukavemeti · yük altında deformasyon · yorulma testi · aşınma testi · yapışma testi (çelik tele ve elyafa) · elastikiyet testi · düşük sıcaklıkta esneklik testi

C) Kimyasal testler
· asitlere mukavemet · alkalilere mukavemet · yağlara mukavemet · tuzlu suya mukavemet · oksitleyicilere mukavemet · hidrolik sıvılara mukavemet · çözücülere mukavemet · gazlara mukavemet · sabun ve deterjanlara mukavemet

4) KAUÇUKLARIN İŞLENME YÖNTEMLERİ
· proses ve üretim
· kauçuk ürünlerin imalat aşamaları
1. Karıştırma işlemleri – karıştırma ekipmanları
1a. Giyotin
2. Hamur haline getirme – hamur makineleri
a. Açık karıştırıcılar (valsler) b. Kapalı karıştıcılar (bamburiler)
2. Ön şekillendirme
a. Ekstrüzyon b. Kalenderleme
1.levha imalatı 2. Katlama 3. Friksiyon 4. Vulkanizasyon
-vulkanizasyon yöntemleri
a. Kalıplama
1- kompresyon kalıplama 2- transfer kalıplama 3- enjeksiyon kalıplama
4- kombine kompresyon ve transfer şişirme kalıplama
5- Yarı pnömatik tipler
b. Otoklavda vulkanizasyon
i. Sıcak hava vulkanizasyonu ii. Açık buhar vulkanizasyonu iii. Su vulkanizasyonu
c. Devamlı (continue) vulkanizasyon
1. Buhar tüneli vulkanizasyon yöntemi
2. Sıvı vulkanizasyon yöntemi
3. Döner tip pişirici (rota cure) vulkanizasyon yöntemi
4. Mikro dalga vulkanizasyonu yöntemi
5. Sıcak hava tüneli vulkanizasyon yöntemi
6. Sıvılaştırılmış kürecik havuzu

 

Toplam 2 Gün
Ücret: 1200 TL +KDV
Ücrete Sertifika, Eğitim Dökümanları, Ara ikramlar, Öğle Yemeği dahildir.

 

****************************************************
36. İSTANBUL PLASTİK MALZEMELER EĞİTİMİ (21-22-23 ARALIK 2012)
PROF. DR. HÜSEYİN YILDIRIM - TAKSİM / LARESPARK HOTEL
*****************************************************
Ön Bilgi: Plastik malzemelerin türlerini nedir? Daha dayanıklı ve ekonomik hale nasıl getirebiliriz? Ürünlerin Test ve Üretim Metotları nelerdir?
*****************************************************

Eğitim içeriği:

1- PLASTİK MALZEMELERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Polimerlerin tarihsel gelişimi
Polimerler ile ilgili genel tanımlar
Polimer nedir?
Monomer nedir?
Polimer sentez yöntemleri
Polimerizasyon prosesleri
Polimerizasyon derecesi
Polimerlerin molekül ağırlığı ve tayin yöntemleri
Polimerik malzemelerin yapı ve özellikleri
Polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Endüstride kullanılan polimerik malzemelerin Sınıflandırılması
Kaynağına göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Monomer bileşimine göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Zincir yapılarına göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Zincir yapısının geometrik şekline göre polimerik malzemelerin sınıflandırılması
Zincir konfigürasyonuna göre polimerik malzemenin sınıflandırılması
Plastiklerin uygulama özellikleri
Plastiklerin şekillendirilmesi
Plastiklerden beklediğimiz temel özellikler
Plastiklerin zayıf olduğu noktalar
Mühendilik uygulamalarında plastiklerin sağladığı avantajlar
Mühendislik plastiklerin seçiminde kullanılan temel ölçütler
Mühendislik plastikleri
İleri polimerik malzemeler
İleri polimerik malzemelerin uygulama alanları
Yaygın olarak kullanılan plastik malzemeler
Polietilen (yoğunluğa bağlı sınıflandırma)
Polipropilen kopolimer
Polistiren, yüksek darbe mukavemetli polistiren (HIPS)
Polikarbonat
Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Poliasetal (polioksimetilen, pom)
San, PVC, PET, Poliamid

2. PLASTİK MALZEMELERE KATILAN KATKI MADDELERİ VE KAZANDIRDIKLARI ÖZELLİKLER
Polimerlere katılan katkı maddeleri
Antioksidantlar, Antistatikler, Kaydırıcılar,Stabilizatörler, Alev geciktiriciler ve yanmayı engelleyici maddeler,İşlemeyi kolaylaştırıcı maddeler, Köpük yapıcı maddeler, PVC köpüğü, Poliüretan, Polistiren köpüğü, Antimikrobiyal maddeler, Renklendiriciler, Plastifiyanlar, Bağlayıcılar, Biyo stabilleştiriciler, Floresant ve beyazlatıcılar, Çapraz bağlayıcı peroksit
katkılar, Kristalliği düzenleyici katkılar, Darbe dayanımını arttıran maddeler, Polimerlere katılan dolgu maddeleri, Mineral (doğal) dolgu maddeleri, Sentetik dolgu maddeleri, Cam dolgu maddeleri,Metal ve metal oksit dolgu maddeleri, Takviyelendirici maddeler, Yaygın olarak kullanılan polimerik kompozitler

3. PLASTİK MALZEMLERİN TANINMASI VE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ
Plastiklerin tanınması, Yakma deneyi, Koku deneyi, Erime noktası tayini deneyi, Çözünürlük deneyi, Bakır tel deneyi, Plastiklere uygulanan fiziksel testler, Yoğunluk, Su miktarı tayini, Nem miktarının tayini, Erime akış indisi, Vicat yumuşama sıcaklığının tayini, Isıl deformasyon sıcaklığının tayini, Tm – tg sıcaklıklarının tayini, Viskozite sayısının tayini, Kül miktarı ve dolgu maddesinin tayini, Isısal genleşme katsayısının tayini, Isıl iletkenlik, Yanmaya karşı dayanıklılık, Yüzey gerilimi, Yüzey direnci, Sertlik, Şeffaf plastiklerde kırılma indislerinin tayini, Renk tayini, Yaşlandırma, Isıl yaşlandırma, Uv ışınlarıyla yaşlandırma,Atmosferik koşullarda yaşlandırma,Ozon etkisi ile yaşlandırma, Elektriksel testler, Ftır, Tga, Gc, Tem-sem, Plastiklere uygulanan mekanik testler, Çekme mukavemeti ve çekme uzaması,Elastiklik modulunun tayını, Darbe mukavemetinin tayını, Eğilme mukavemeti, Sürtünme mukavemeti, Basma mukavemeti, Yırtılma mukavemeti, Yorulma mukavemeti, Burulma mukavemeti, Aşınma mukavemeti, Çizilme mukavemeti, Plastiklere uygulanan kimyasal testler, Çözücülere mukavemet,Tuzlu suya mukavemet, Yağlara mukavemet, Gazlara mukavemet, Asitlere mukavemet, Bazlara mukavemet, Oksitleyicilere mukavemet, Sabun ve deterjanlara mukavemet.

4. PLASTİK MALZEMELER İLE ÜRETİM METOTLARI
Polimerlerin nem alması, Ekstrüzyon, Kompounding, Enjeksiyon kalıplama, Enjeksiyon kalıplama kullanım alanları, Enjeksiyon makinaları, Vida ve kovanlar, Enjeksiyonda ısıtma ve soğutma sistemleri, Enjeksiyon kalıplamada oluşan hatalar ve alınabilecek önlemler, Plastik malzemelerin çekmesi (shrinkage), Çekmenin tanımı, Çekmenin nedenleri,
Boyutsal çekme oranı, Anizotropik çekme ve parçadaki çarpılmalar, Plastik parça toleransları Çekme oranına etki eden faktörler, Plastik malzeme seçimi

Toplam 3 Gün
Ücret: 1600 TL +KDV
Sertifika, Eğitim Dokümanları, Ara ikramlar, Öğle Yemeği dahildir.

 

 

******************************************************
Yeni!
İstanbul Plastik Malzemeler (Yeni Ürün Devreye Alma) Destek Danışmanlığı
(29-30 Aralık 2012) Lares Park Hotel
******************************************************

Önbilgi: Üretimini planladığınız plastik ürünlerinizin, şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi, hammadde katkı özelliklerinin tayini ve testlere uygunluğunu, maliyeti düşürme veya performans arttırma yönlerinin ele alınarak katkı sağlanmasını, profesyonellerle birlikte işinize, BİREBİR değer kazandırmayı, periyodik tarihlerde etkinlik haline getirip, organize edeceğimiz Maksimum 5 kişilik katılımlı, 2 günlük toplantı etkinliğidir.
Katılımcıların alacağı birebir danışmanlık süresi 3 saat ile sınırlıdır.
Örnek:
A firması 08:00 – 11:00
B Firması 11:00 – 14:00
C Firması 14:00 – 17:00
Yukarıdaki gibi planlanacaktır.
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM
Otel: İstanbul Taxim Hill Hotel
Ücret: 2000 +KDV (Bu hizmet için yanınızda +1 katılımcı getirebilirsiniz.)

 

 

*********************************
EĞİTİMLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
*********************************

Katılımcı Profili: Kimya Müh., Kimya Teknikeri, Makina Müh., Makina Teknikeri, Kalite Müh. Kalite Kontrol Laboratuvarı, Satış Müh., Satınalma, Mühendislik ve Tasarım personeli.

KAYIT FORMU: (Kesin başvurunuz için aşağıdaki bilgileri [bilgi@rdg.com.tr] adresine gönderiniz.)

Adı, Soyadı:
Firma Adı, Ünvanı:
Sabit Tel:
Mobil Tel:
Firma Adresi:
Firma Vergi Dairesi:
Firma Vergi No:
**********************************

TİCARİ BANKA HESAP NUMARALARIMIZ:
Bütün hesaplar için hesap adı: Ömer Karaarslan.
İş Bankası:
Bursa-Santral Garaj Şubesi (2205) Hesap No: 0727985 IBAN: TR16 0006 4000 0012 2050 7279 85
İstanbul-Parmakkapı Şubesi (1042) Hesap No: 0737678 IBAN: TR93 0006 4000 0011 0420 7376 78
Akbank:
İstanbul-Taksim Şubesi (0067) Hesap No: 0101573 IBAN: TR58 0004 6000 6788 8000 1015 73
TEB:
Bursa Fomara Şubesi (549) Hesap No: 41494719 IBAN: TR57 0003 2000 0000 0041 4947 19
Otel Krokisi ve konaklama rezervasyonunuz için: www.laresparktaksim.com/location-tr.html adresini ziyaret ediniz.

***********************************
Açıklamalar: Otel konaklaması eğitim ücretine dahil değildir.Otopark araç başı 15 TL dir.
Kesin kayıt için ücret yatırmanız yeterlidir. Eğitim konular teorik olarak anlatılır, pratik tecrübelere yer verilir. Katılımcı soruları ile detaya girilebilir. Öğle yemekleri, ara ikramlar, eğitim notları ve sertifika ücrete dahildir.

*****************************************************************
"Eğitimlerimizde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız."
*****************************************************************

 

 

 


Not: Bu ilan, sektörden binlerce üyesi olan TurkCADCAM e-posta Grubu'nda da yayınlanmıştır.

 
         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.