Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > CNC Tezgahlar > Lazer işleme merkezleri:
Murat Baran, Form Makina A.Ş., İstanbul, Ekim 2003

CNC lazer kesme tezgahları:

Torna ve işleme mekezlerinden farklı olarak; Lazer işleme makineleri, işlenecek malzemeyi 0.5 mm'den küçük çaplı bir lazer ışık hüzmesi ile eritir ve buharlaştırır. Sertliği veya yoğunluğu ne olur ise olsun, tüm malzemeler çabuk ve pürüzsüz olarak kesilmektedir. Kesilmesi zor malzemelerden olan inconel, titanyum ve takım çeliği örnek olarak gösterilebilir. Dokunmasız işleme gerçekleştirildiğinden dolayı sabitleme - düzeltme gerektirmemektedir.
Maksimum işlenebilecek malzeme kalınlığı lazer osilatör'ünün çıkış gücü ile belirlenmektedir. Örneğin; 4kW'lık bir lazer, 15mm lik paslanmaz çeliği, 20mm lik takım çeliğini, 25mm lik yumuşak çeliği kesebilmektedir. Ek olarak; üç boyutlu lazer işleme makineleri yalnız düz tabakaları değil, üç boyutlu kompleks parçaları da kesebilmektedir.

Lazer işleme merkezi seçiminde aranması gereken temel kriterler:

1-) Lazer osilatör'ünün çıkış gücü, işlenecek malzeme kalınlığı için ana kıstas teşkil etmektedir. Bununla birlikte aranması gerekli temel kriterler; kesimde kesintisiz sürekli kalite, pürüzsüzlük ve hassasiyettir. Bunun için, tercih edilecek lazer işleme merkezinin gerçek ve görsel performansı bizzat görülmelidir.

2-) Vibrasyon, lazer gibi hassas bir konuda önemli belirleyici bir kriterdir. İç vibrasyonlar ve özellikle dış çevresel vibrasyonlar, toplam bileşke vibrasyonu teşkil etmektedir. İhmal edilebilir görünen bir vibrasyon, lazer'in yuvarlak açması gerekli bir deliğin oval açılmasına sebeb olabilmektedir. Ayrıca vibrasyon, kesintisiz sürekli kesim kalitesi, pürüzsüzlük ve hassasiyet konularında etkin bir belirleyici kriterdir.

3-) Toplam kullanılan ekipman sayısı ve toplam maliyetler :
Lazer işleme makinelerinde, kullanılan ekipman sayısının (odaklayıcı lensler, doğrultucu ve yönlendirici aynalar, kullanılan lazer gazı, tüp sayısı v.s.) olabildiğince az tutulması seçimlerinizde belirleyici unsurlardan olmalıdır. Bu konu; ek maliyet, periyodik bakım-değişim, daha çok ayar, ek fonksiyonel bağlantılar, servis maliyeti gibi ciddi düşünülmesi gerekli külfetler getirmektedir.

Temel olarak; Madde-1'de belirtilen kesintisiz sürekli kalite, pürüzsüzlük ve hassasiyetin olabildiğince az değişkene bağlanması gereklidir.

a- Işığının katedeceği yol uzadıkça ışık saçılımı artmaktadır. Bunu önlemek için ise, ek odaklayıcı ve doğrultucu elemanlar kullanılmaktadır (NC ayarlı, eksen ortasında ek aynalı ışın sabitleme ya da konkavlığı NC ile ayarlanabilir özel aynalar kullanılmaktadır). Bunlar da sonuç olarak; ek maliyet, periyodik bakım-değişim ve servis maliyeti gerektirmektedir.
Bu hareketlerin, yüksek hızlı kesimlerde sürekli olarak gerçekleştirileceği göz önünde bulundurulacak olur ise; Lazer ışığının katedeceği yolun mümkün olduğunca kısa, lazer kesim kafasının da olabildiğince az hareketli olması önem taşımaktadır.

b- Lazer gazı ve kesim için gerekli yardımcı gazların oransal kullanım performansı, ara ek ekipman kullanılıp kullanılmadığı, tüp ve tüketim maliyetleri de dikkate alınması gerekli önemli bir husustur..

c- Toplam elektrik tüketimi, yine toplam maliyetler ile yakından incelenmesi gerekli bir konudur..

4-) Seri üretim yapılan ve zamanın çok değerli olduğu sistemlerde seçeceğiniz lazer işleme merkezinin, farklı kalınlıklardaki farklı malzemeleri, kafa değişimine, ek ayarlara ve zaman kayıplarına gerek duyulmaksısın, kesintisiz ve sürekli gerçekleştirebilme özelliğine sahip olması gereklidir.

5-) Servis ağı, kalitesi ve güvenilirliği tüm kriterlerden ayrı tutulması ve çok ciddi değerlendirilmesi gerekli temel bir prensiptir.

6-) Tüm bu belirleyici kriterler ile birebir örtüşen, lazer işleme merkezinin tamamlayıcısı CAD/CAM çizim ve kod çevirici programlarının mevcut olması sizler için yine önem verilmesi gerekli bir konudur. CAD (Computer Aided Design) Bilgisayar Destekli Çizim, CAM (Computer Aided Manufacturing) Bigisayar Destekli İmalat kısaltmalarından oluşmaktadır. CAM, CAD'de yapılmış çizimleri işler ve makine kodlarına dönüştürür. (ISO / EIA)

Sonuç olarak; rakamsal veriler, teknik karakteristikleri yansıtır. Bu da, temelde sizin teknik beklentilerinizi kaşılayacak kriterlerdir. Nihai karar, yukarıdaki temel kriterler ve maliyet hesapları ile birleştirildiğinde sizleri gerçek sonuca ulaştırmalıdır...

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.