Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > İmalat Teknolojileri > İmalatta Mükemmele Doğru; Otoinşa Teknolojileri:
İçindekiler:
 • Önsöz
 • Giriş
 • Özet
 • Otoinşa Teknolojileri

 •   > Işıkla Kür
          Tarayarak
          Maskeleyerek
    > Toz Bağlama
          Isıtarak
          Yapıştırıcıyla
    > Harç Yığma
          Püskürterek
          Sıvayarak
    > Tabaka Yığma
          Yapıştır + Kes
          Kes + Yapıştır

   Firma-Marka İndeksi
 • Uygulama Sahaları

 •   > Mühendislik:
    -->
  Kavramsal Modelleme

    --> Hızlı Prototip İmalatı
    --> Hızlı Kalıp imalatı
    > Direkt İmalat
    > Mimarlık
    > Medikal
    > Matematik, Fizik, Kimya
    > Kuyumculuk
    > Sanat
 • Türkiye'deki Uygulamalar
 • Geleceğe Dair Tahminler
 • Kaynaklar
 • Ek Bilgiler

 •       Talaşlı İmalat Teknolojisi
        Fotopolimerler
        Sinterleme Teknolojisi
        Hassas Döküm Teknolojisi
        Silikon Kalıplama Teknolojisi
        Model Dönüşüm Tek.'leri
 • Rapor güncelleme tarihçesi
 • | Ana Sayfa | Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa |

  Önsöz:

  Tarih boyunca, hayal edilen geometri ve malzeme özelliklerine sahip parçaların imal edilmesi konusunda birçok teknoloji geliştirilmiştir. Sanayideki büyüme ve rekabetin artmasına paralel olarak, her geçen gün ise daha karmaşık parça, makine ve sistemlerin daha hızlı, kolay ve ucuz bir şekilde imalatına ihtiyaç duyulmakta, bu da çok farklı ve yeni imalat teknolojileri geliştirilmesine öncülük etmektedir.

  Sözkonusu yeni imalat teknolojilerinde varılan son noktalardan biri olan "otomatik inşa" (autofabrication), kısacası otoinşa  teknolojileri, 1990'dan bu yana Dünya'da hızla gelişme göstermiş, özellikle ürün geliştirme, prototip ve kalıp imalat sahalarında önemli ilerlemelere sebep olmuştur.

  1997'den bu yana, içeriği sürekli geliştirilip güncellenerek çeşitli adreslerde internet üzerinden yayınlanan bu rapor, konuya geniş ve farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak, 11 ülkede bulunan 58 kuruluşun geliştirdiği 66 farklı teknolojiyi ve buna dayalı birçok model cihaz ile uygulamalarını 500'den fazla açıklayıcı resim ile çok sayıda animasyon ve video yardımıyla, kapsamlı ve anlaşılır bir biçimde ele almaktadır. Konunun daha kolay kavranabilmesi ve benzer sistemlerin karşılaştırılabilmesi için tüm teknolojiler 4 ana ve 8 alt başlıkta kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Bilgiye çabuk erişim ve kolay navigasyon için gerektiğinde her konu sonunda veya satır aralarında, rapordaki ilgili bölümlere bağlantılar da verilmiştir.

  Bu raporda öncelikle ticari veya ticari olmaya yakın otoinşa cihaz ve teknolojileri ele alınmıştır. Bunların haricinde, sadece patenti alınmış veya geliştirmenin henüz ilk safhalarında olan daha birçok farklı otoinşa teknolojileri ise, konuya giriş niteliğindeki bu dökümanın kapsamı dışında bırakılmıştır; Dünyanın değişik ülkelerindeki üniversite, çeşitli araştırma kurumları ve firmalarında, konuyla ilgili yapılan ve gelecek için umut vadeden birçok Ar-Ge çalışmaları ve alınan patentler hakkında geniş bilgi için raporun sonunda verilen internet adreslerine ve diğer kaynaklara başvurulabilir.

  1993'den bu yana yeni ürün geliştirme sektöründeki büyümeye paralel olarak Türkiye'de otoinşa teknolojisi uygulamalarının gittikçe artması umut verici bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz'in bu yeni teknolojiyi kavrama, uygulama ve geliştirmede başarılı olmasını dilerken, Türkçe olarak konusunda ilk olan bu raporun da tüm ilgilenenlere faydalı olmasını dilerim.

  Erkut Neğiş
  Mak. Müh.

  Not: Bu raporun İngilizce versiyonu yapım aşamasındadır:
  Towards Perfection In Manufacturing: Autofabrication Technologies

  | Ana Sayfa | Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa |
           
       
  TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
  ***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
  © 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
  Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.