Ana sayfa
         
     

 Ürün - Uygulama > 01-03-2005 (3D CAD/CAM) T-FLEX Parametric Solutions, PARAMETRIC CAD Version 9 yeniliklerini duyurdu; Sistem OPEN NURBS teknolojisi ve Express Analiz gibi önemli yenilikleri ek bir modüle gerek olmaksızın kullanıcıya sunuyor:

T-FLEX Parametric Solutions PARAMETRIC CAD Version 9 Yeniliklerini duyurdu.V8.0 e göre tamamı ile yenilenen sistemin en belirgin bölümü OPEN NURBS teknolojisi ve Express Analiz.Sistem bu yenilikleri ek modül olmaksızın son kullanıcıya ulaştırıyor.

Yeni CAD versiyonunda exspres analiz modülü mevcuttur.Bu modül analiz paketinin hafif ağırlık versiyonudur, öyle ki örnek güç analizine rağmen iletkenliği kolaylaştırmak için spesifik olarak düzenlenmiştir.

Kullanıcı düzeninde önemli olan yük seti ve demirbaş çeşitleridir. CAD model geometri ile otomatik ekspres analiz simülasyonu, yüksek kalitede sınırlı element ağ gözü yaratmaktadır. Tamamlanan hesaplar, yer değişme, gerginlik, baskı, ve güç uygulama sonuçları grafiksel olarak sunulmaktadır. Bu yolla ekspress analiz modülü; kullanıcıya, sınırlanan zirve baskı yerleri ve deformasyon derecesinde çabuk bir biçimde imkan sağlar ve aşırı yükü taşıyan yapısal öğelere özdeşlik katar.

Bu döküman PARAMETRIC CAD versiyon 9.0 ın fonksiyonlarını ve kabiliyetlerini sunmaktadır.bu bilginin amacı ileri düzeydeki kullanıcıların. ana sistem enstrümanları ile yüksek seviyede deneyim sahibi olmalarıdır. Derin bilgi ve sistem fonksiyonları için Yardım ya da Kullanıcı Menüsünden destek alınabilmektedir.

EXPRES ANALİZ

Analizin parametrik sistem içinde yer almasından bu yana kullanıcı, modeldeki parametrik değişikliklerin sunulması üzerine, tekrarlanan analizlerin eklenilen hareketlerine ihtiyaç duymayacaktır.

Mates (Montajda İlişkilendirme)

Katı montaj modellerinin dizaynı işleminde CAD genellikle parçaların çoklu pozisyonlarının gösterilmesini önemsemektedir.

Sistemi LCS montajlama yöntemi dışında 'Mates' ( ilişkilendirme) mantığını da içinde barındırmaktadır.Mates mantığı ile parçaların noktalarını eşleştirme yöntemi ile montaj kolaylığı sağlamaktadır.Mates işleminde 'Create Mate' ve 'Move Mated Elements' Yani oluşturulan eşleştirmeler ve hareketli eşleştirme elementleri mevcuttur.Mate işleminde kullanılan metodlar ;

 • Coincidence
 • Parallelism
 • Perpendicularity
 • Tangency
 • Concentricity
 • Angle
 • Distance

Distance (Uzaklık) ile mesafe verilerek, mesafe aralıklarında parçaya hareket kabiliyeti kazandırılabilir.Aynı durum Angle (Açı) içinde geçerlidir.Objelerin çoklu şekilde eşleştirilmesiyle oluşturulan ilişkiler sonucunda, objelere hareket kazandırılıp bu hareketlerin gözlenebilmesi mümkündür. Hareket verilen objelerin ilişkilerinin kopması söz konusu değildir. Montajlanan modeller otomatik olarak düzenlenmektedir.

Modellenen Mekanizmanın hareketleri bir çok sisteme göre çok daha gerçekçidir, öyleki dizayn eden kişiye, mekanizma davranışlarınının model inşa safhasındaki önceliğini test etme imkanı vermektedir.

3D Modellemede Yeni Komutlar

 • Yüzey İşleme Operasyonları
  Ana yüzeyi ele almak amacıyla yeni komutlar sunulmaktadır.Tüm Yüzey işletim operasyonları birleşik genel bir grup içerisinde yer almaktadır.Daha önce var olan 'Sew'(Dikme) operasyonu da bu grup içinde yer almaktadır.
 • Split Face (Bölünen Yüz)
  Bu komut var olan yüzeylerin üzerinde belirtilen şeklin alanlarının tanımlanması amacıyla kullanılmaktadır.Bu durum, FEM analizleri için yapılmış hazırlıkların bir parçası gibi 3D model için belirli biçimde, ayırıcı çizgiler basmak amacıyla önemlidir.
 • Deleted Faces (Silinen Yüzler)
  Bu komut silinenlerden biri yada birçok seçilmiş yüzü ayırmaktadır..Yüzey silinmesi katı objenin topolojisini bozmaktadır.Sunulan boşluklar kapanmış hacimleri zayıflatır. Çözüm sheet body operasyonudur. Bu operasyon, orjinal ilişkilerin değiştirilmesi dışında model üzerinde lokal değişiklikler yapıldığı zaman yüzey ve katı modellemede kullanılmaktadır.
 • Separate Faces (Ayrılmış Yüzler)
  Bu komutla seçilen yüzün ana parçadan ayrılması işlemi yapılmaktadır.
 • Replace Faces (Yerine Geçen Yüzler)
  Bu komutla yerine geçen geometrik yüzeyle, seçilen yüzün şeklinin değiştirilmesi işlemi yapılmaktadır. Bunun sonucunda modelde, basit bir ilişkilendirme ile kolaylıkla geometrik değişiklikler yaratılabilmektedir.
 • Change Faces (Değişen Yüzler)
  Bu komutla oluşturlan parametreler vasıtasıyla yüzeyler üzerinde analitik (silindir,koni,küre,torus) değişiklikler Blend (Harmanlama) operasyonu ile yapılabilir.
 • Transform Faces (Dönüştürülen Yüzler)
  Bu komutla rotasyonu çevrilen yüzde sündürme işlemi yapılmaktadır.Komut sayesinde seçili yüzler yeni bir pozisyona hareket ettirilir.Eğer istenirse bitişik yüzlerin yüzeyleri ile kesişme olması için uzatma yada biçimlendirme yapılabilmektedir.
 • Extending Surfaces (Uzatılan Yüzeyler)
  Bu komut, seçili yüzün uzatılması işlemini yapmaktadır. Obje, kenarları seçilerek amaçlanan uzunlukta uzatılabilmektedir.
 • Fill Hole (Doldurulan Delik)
  Komut modelde yer alan boşlukların analitik olarak doldurulmasını sağlamaktadır.Komut çalıştırıldığında , sistem analitik olarak boşluğu doldurmayı yada "Ruled Surface" komutu ile iki kesit arasındaki en kısa geçişi yapabilmektedir.
 • Body Taper
  Bu komutla orjinal bir parçayı verilen açı ve yönlere göre kenarlarına kalıp çıkma açısı verme işlemi yapılmaktadır. B u komut açısal bitişikliği ve kenar içbükey ayarlamsını kontrol etme imkanı sağlamaktadır. Body Taper Alüminyum ve Enjeksiyon Kalıpçılığı için çok kullanışlı bir operasyondur.

Geometri Analiz

 • Model Check
  Model kontrolü ile objenin kendi içerisinde kesişme işlemi varsa, olabilecek düzensizliklerin tespiti mümkündür.
 • İntersection Check
  Kesişme kontrolü ile iki objenin birbirinin içersine girmesi durumunda objelerin kesişme alanları ve kesişen hacim hesaplamalarını kontrol etme imkanı mevcuttur.
 • Measuring Curvature Curves
  Bu komutla seçilen eğrilerin bükülme ve bükülme radiuslarının ölçülebilmesi yapılmaktadır.Kenarlar ve 3D Path seçilerek bükülme işlemi ölçülebilmektedir.Ayrıca bu komutla otomatik olarak maksimum bükülme noktası bulunmaktadır.
 • Measuring Curvature of Surfaces
  Bu komut yüzeylerin bükülmelerini ölçmektedir.komutta bükülme ölçülmesi yöntemlerindeki U ve V yönleri eklendi.Ayrıca bütün yönlerde, bükülmenin radiusunu ölçme eklendi. Noktada bükülmenin ölçülmesi kabiliyeti sağlandı. Bu komutla limitsiz rakamlarda ölçüm değerlendirmesi ve otomaik olarak ölçüm sonuçlarında rapor oluşturma mümkündür.Otomatik incelemenin var olma sebebi , bükülmelerin maksimum ve minimum noktalarını verilen türde saptamaktır.
 • Surface Deviation
  Yüzey sapması komutu ile seçili yüzün, belirtilen yönden dikliğinin sapması bulunmaktadır.Ayrıca bu komutla spesifik noktalarda sapmanın ölçülmesi mümkündür.
 • Surface Gap
  Bu komut iki yüzey arasındaki boşlukları, yırtıklıkları, açıklıkları tespit eder.Sistem seçilen yüzeylerdeki kenarların uzaklığını ölçerek var olan boşlukları bulmaktadır.
 • Deviation of Normals
  Bu komut seçilen kenarlarda, bitişik yönlerin diklikerindeki sapmaları ölçmektedir. Ayrıca spesifik bir noktada, diklikteki sapmanın açısını ölçme imkanı da mevcuttur.
 • Surface Smoothness
  Bu komutla yüzeyin düzlüğünü pürüzsüzlüğü sağlanmaktadır.Komut özel örnekleri yüzlere yada parçalara yaklaştırmasının yanında, modelin geometrik yüzeylerindeki düzenin niteliğini değerlendirmeyi sağlamaktadır.
 • Model Separation Check
  Bu komut model ayırma kontrolü yapmaktadır.Enjeksiyon yada basınçlı döküm moldlarının kontrolünde ayırma işlemi yapar. Ayrıca komut bölgelerin yüzlerini tespit ederek moldun ayrılmasını engellemektedir.
 • Adaptive 3D Fragments
  Adaptive 3D Fragments (Uyabilen 3D Fragman) ile 3D Modelleme sisteminde parametrik kabiliyet arttırılmıştır.Bu mekanizma sadece değişkenlerde değil aynı zamanda dış geometrik elementlerde dış parametreler gibi kullanılabilmektedir.
  3
  D Fragman gibi montaj eklendiğinde değişiklik için geç olacağından bu operasyon kullanıcıya model elementleri seti hazırlama imkanı sağlamaktadır. 3D Fragman ekleme komutu ayrıca Adaptive Fragment'i desteklemek için tekrar sunulmaktadır.Adaptive 3D Fragment eklendiğinde kullanıcı geometrik parametrelerin yerleştirilen geometrisini kullanmak için elementleri seçebilmektedir.Kullanıcı listeye daha çok element ekleyebilmekte ve bu yolla herhangi bir montaj model fragmanı uyabilen fragmana dönebilmektedir.
 • 3D Node' lar ve Vertex' lerin Tasarlanması Komudu
  Bu yeni komut aktif bir Workplane'de çizim yapıldığı zaman, 3D Node' lar ve Vertex' lerin tasarlanması için oluşturulmuştur.Komut, tasarlanan aktif Workplane'de seçilmiş 3D Node yada Vertex'i 2D' de yaratabilmektedir.

3D Modelleme ve Çizim Komutlarındaki Değişiklikler

 • 3D Array
  • Sistemdeki array'lama komutları daha geniş bir biçimde tekrar düzenlendi. CAD' in bu yeni versiyonunda aşağıdaki array tipleri mevcttur.
  • Operasyonların Array'ları. Bu tipde convensiyonel array'lar önceki system versiyonunda olduğu gibi desteklenmektedir.
  • Parçaların Array'ları. Bu array tipi modifikasyonların, arrayların kaynak elementlerinden çoğaltılmasını sağlamaktadır.Değişiklikler, otomatik olarak kopyalama yöntemi ile yeni parçalarda çoğaltma yapılmasını mümkün kılmaktadır.
  • Yüzlerin Arrayı. Bu array tipinde tek katı yada levha parçalarına ait olan yüzlerin setinin çoğaltılması desteklenmektedir.
  • Construction Element'lerin Arrayları. Bu tip, bütün construction elementlerin çoğaltılması için kullanılabilmektedir.(Workplane'ler, 3D Node'lar, 3D Path'ler, LCS).
  • Bütün Array tipleri her türlü 3D Array şeklini yaratabilmektedir.("Linear Array", "Circular Array", "Array by points", "Array by path", "Parametric Array"). Tüm array yaratım komutlarında sayısız kabiliyetler eklenmiştir.Bunlar:
  • Sınıflandırılan kopyaların ters yön özellikleridir.
  • Kopyaların sayıları ön ve ters yönlerde, simetrik kopyaların ise ters yönlerde belirtilmiştir.
  • Yüzeyin limitasyonu yada array için yüzeylerin setinin tanımlanmasıdır.
  • Belirtilen elementlerin array'dan hariç tutuluyor olmasıdır.Element direkt olarak seçilen bölmede yada sıra ve belirtilmiş sütun sayılarından hariç tutulmaktadır.
  • Tüm operasyon sonuçları birleştirilmiştir.Her bir özelliğin aktif olması ile parçalardaki array'lama sonucu otomatik olarak Boolean' e bağımlıdır.Bu sonuçlar tek parçanındır.
  • Kullanıcıya Array yaratım komuduun ortak yüzeyinde anlamlı kazançlar sunulmaktadır.Tüm komutlar parametrelerin tanımlanması için pencere özelliklerinin kullanılmasını sağlamaktadır.Bu sayede steplerin ve kopyaların adetlerinin tanımlanması mümkündür.

 • "Boolean" Operasyonu
  Boolean(Birleştirme) operasyonunun fonksiyonu versiyon 9' da daha da geliştirildi.Boolean operasyonu metal sac ve katı parçaların hibrid modellemesinde daha etkin kullanılmaktadır.Boolean'ler metal sac parçalarına yada katı ve metal sac parçalarına uygulandığında metal sac parçaları yarı alanda yorumlanabilmektedir. Bundan dolayı Boolean çıkarımları ve kesişmeleri aşağıdaki gibi uygulanabilmektedir.
  Boolean oluşturulduğunda, açıkça beirtilen elementlerin temas durumundaki uygunluğu imkan dahilindedir.Bu durum sistemde, elde edilemez görevlerin önceden sunulmasına ve bazı durumlarda operasyonun icra performansının ve doğruluğunun düzeltilmesine imkan vermektedir.
 • "Bend" Operasyonu
  Bend (Bükme) operasyonu ile açık profilden flanş oluşturmak mümkündür. Bu durum örneğin yüzeyin içerisindeki bir kulbu Bend'lediğinizde önemlidir.
 • "Blend" Operasyonları
  Blend (Harmanlama) operasyonu ile kenarların ve yüzlerin blendleri yeni bir opsiyona sahip olmaktadır. "İnside tight corners" (sıkı köşelerin içerisinde).Alanların içinde yan duvar yüzeylerinin eğilmesi, oluşturulan blend'in eğilmelerinden daha büyüktür ve sistem eğrilerde belirtilen radiuslarla blend'lemeyi sağlamak için özel işlemler kullanabilmektedir.
  • Gergin Blend'ler - Bu durumda sistem eğrilen alanları en hızlı algoritmi kullanarak sağlamaktadır.Bu sayede alanlardaki yüzeylerin tek biçimde sürekli radiusların blend'leri ile oluşturulması mümkündür.
  • Gergin Yüzler - Sistemde eğrilen alanların sağlanabilmesi küçük bükülmenin alanı ile üstlenilmektedir.
  • Gergin Kısmilik - En komplex ayrıca çok yönlü bir algoritmdir. Bu durum, küçük bükülme radiusunun alanı blend'in yan duvarının bir kısmını kapladığı zaman sağlanmaktadır.
 • Face Taper
 • "Body Taper" operasyonunun başlangıcı için gerekli olan önceki Taper operasyonu Face Taper olarak yenilendi.Bu yeni operasyon benzer arayüze sahiptir . "
 • LCS (Lokal Koordinat Sistemleri)
  Bu komut aha kolay olması için basitleştirildi. Fakat fonksiyonellik varlığı da korundu.Seçilen geometrik elementlerin kabiliyetleri bu yeni değişikliklerle mtakdim edilmektedir.Merkez noktası seçmek ve eksen yönelimi ekleme seçenekleri komutun solunda bulunmaktadır.3D fragmanlar için desteklenen konstrant mekanizma, onay verilen özgürlük derecesi koordinat sistem parametrelerinde belirtildi.
 • 3D Fragmanlar
  Komutta, LCS oluşturulması için yeni arayüz ile hedef ve kaynak koordinat sistemleri inline'nında belirli biçimde basitleştirme geliştirildi.Eklenenlerden biri de uyabilen element gibi 3D fragmanın "Assembly"e konulmasıdır.Ayrıca bu komut yeni konstrant kabiliyetlerden faydalanılmak için adapte edildi.
 • 2D Projeksiyonlar
  2D Perojeksiyon oluşturma komutunun fonksiyonelliği ve arayüzü geliştirildi.Bu komutla belirtilen parametrelerin özellik penceresi güvenilir hale gelmektedir.
  • Temeli atılan seçilmiş elementte oluşturulan projeksiyon tipi sistemde otomatik olarak belirlendi.
  • Bir diğer yeni özellik ise tüm elementlerin projelendirmelerini perde üzerinde belirtilenlerin haricinde yapmasıdır.
  • Kırılan görünüm modu oluşturulurken sistem hareket noktası(horizontal yada vertical) ile kırılmanın yönünü belirler.
 • 2D Projeksiyonlarda 3D Boyutlar
  2D Projeksiyonlara yeni bir parametre kazandırıldı. "Save information for 3D Dimensions" (3D Boyutlar için bilginin saklanması). Bu parametre ile "Spatial" gibi çizilen, verilmiş projeksiyonların çizgilerinde tesis edilmiş olan boyutlar yerleştirilmektedir.
 • Text
  Text'te sembol kullanıldığında "ıgnore font angle" seçeneğini kullanmak uygundur.Öyle ki font parametrelerinin önemsenmediği ve eğimler hariç tutularak gösterilen konulmuş sembolleri elementte kullanılabilmektedir. Bu kabiliyet fragmanların bir tablodan öteki tabloya konulması için eklenmiştir.
 • "3D Node" Komutu
  Bu yeni kabiliyet, 3D Path yada kenar ve workplane'nin kesişme noktası gibi node oluşturulması için takdim edildi.
 • Layer Management
  Katman yönetimi ile parametrik döküman yada fragmanın davranışlarını kontrol etme kabiliyeti mümkün olmaktadır.
 • Çizimde Resim Oluşturma
  Tüm resim formatları desteklenmektedir.BMP formatı ile birlikte JPEG, GIF, TIFF, DIB, PCX, TGA formatlarıda desteklenmektedir.
 • Boyutlar
  • Boyut oluşturma komutunda ordinat boyutları desteklenmektedir.
  • Ayrıca kalabalık çizimlerde tanıklık eden çizgi boyutları için keskin virajlar sunulmakta ve boyut texti otomatik olarak sıralanmaktadır.
  • Bu yeni mod linear ve açısal boyutların düzenlenmesi ve oluşturulması komutlarında mevcuttur.
 • Element Özelliklerinin Kopyalanması
  Bu seçenek ile kullanıcı var olan elementi seçip özelliklerini kopyalalmaktadir.
  Bu mod "Set Properties as Default" seçeneği ile birlikte çalışır ve parametreleri hatırlatarak sonraki elementlerin oluşturulmasını sağlamaktadır.
 • Measure Komutu
  Element ölçümü ya da iki element arası ilişki etkin biçimde geliştirildi.Artık parametreler pencere özelliklerinde transparan mode ile tanımlanmaktadır. Komut 2D ve 3D elementlerde eşit bir biçimde çalışmaktadır.
 • Creating Sketch (Taslak Oluşturma)
  Taslaktaki çalışan modlar arasında savurma olduğunda sistem, otomatik olarak pencere özelliklerindeki aktif kontrol elementini hatırlatmaktadır.Bu modun tekrar eski haline getirilmesi ile herbir nesne otomatik olarak aktif hale gelecektir.


Daha fazla bilgi için: www.tflex.comİrtibat:

Cenk Türkmen
cturkmen@3dcadcam.com.tr

3D CAD/CAM TECHNOLOGY
Yalı yolu Sok. İsmail Ergin İş Merkezi No: 56/A-4
Üstbostancı Kadıköy / İstanbul
Tel: (216) 380 39 48
GSM: (544) 580 32 81
Faks: (216) 380 01 18
www.3dcadcam.com.tr

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.