Ana sayfa
         
     

 Ürün - Uygulama > 23-02-2005 (Numerik Kontrol Grup) Machining STRATEGIST Sürüm 6.1 hesaplanmış operasyonlarda sınır değiştirebilme, işleme pasolarına 3D sınırlar ile müdahale edebilme gibi işlemede hız ve esnekliği arttıran birçok yenilik içermektedir:

Yeni Versiyonhttp://www.vero-software.com/ms_v61.htm
Machining STRATEGIST Sürüm 6.1 de islemede hız ve esneklik alanındaki gelişmeler göze çarpıyor. Bu yeni gelişimleri tanıtımın devamında görebilirsiniz.

Hesaplanmış Operasyonlarda Sınır Değiştirebilme

İşlemler penceresine 'Veriler' isimli yeni bir bölüm eklendi. Bu bölüm size isleme esnasında belirtmiş olduğunuz sınırları komutla ilişkili olarak değiştirmenizi sağlıyor.
Örnek olarak, yapmış olduğunuz bir kaba işleminde Veriler penceresini açarak Constraint Boundaries bölümünden daha önce oluşturmuş olduğunuz sınırı seçerseniz, yeni takım yolu otomatik olarak hesaplanacaktır.

Bu işlemi CTRL butonuna basarak yaparsanız takım yolu bağlama ve kesme parametreleri ile elde edilmiş post'unuz otomatik olarak güncellenecektir. Bunlara ek olarak yine yeni bir komut, bir sınırınızı yada yüzey modelinizi değiştirdiğinizde bunları kullanmış olduğunuz işlemlerde otomatik olarak güncellemenizi sağlıyor. Office programlarındaki 'Bul ve Değiştir işlemine benzeyen bu komutla kullanmış olduğunuz sınırları ve yüzey gruplarını yenileriyle bütün uyguladığınız islemelerde güncelleyebilirsiniz. Bu komutta da CTRL düğmesine basarak yaparsanız takım yolu bağlama ve kesme parametreleri ile elde edilmiş post'unuz otomatik olarak güncellenecektir.

Hızlı MSA yükleme

Machining STRATEGIST simdi kendi uzantısı olan MSA dosyalarını daha hızlı yüklüyor, yüksek boyuttaki dosyalar daha hızlı açılabiliyor. Dosya boyutuna bağlı olarak %75 ile %95 oranında fark görebilirsiniz. Örnek olarak 400 MB bir MSA dosyanın açılısı süresi %94 oranında düştü.

İslemede Kullanılan Noktaların Azaltılması

Kaba İşleme Pasoları ve Yatay alan Pasoları'nda isleme kalitesini etkilemeksizin takım yolunda kullanılan nokta sayısı azaltıldı. Bu kullanılan yeni sistemle takım yolundaki nokta sayısı %75 azaltılabiliyor.

Bu pasoların oluşturulmasındaki hız artımı uygulaması aynı zamanda kayıt edilen dosyaların ebatlarının ve çıkan post dosyasının azalmasını sağlamakta. Bu aynı zamanda tezgâh üzerinde isleme zamanını azaltacak ve özellikle geniş ebatlı post dosyalarını kullanmakta zorlanan eski makineler için faydalı olacaktır.

Dalma Korumalı Delik Delme

Kör delikler için dalma kontrolüyle Machining STRATEGIST simdi özel derinliklerde ve deliğin tabanına kadar delik delme yapıyor. Bu yeteneği sayesinde Machining
STRATEGIST seçilen delik grubu içinden takım çapını kontrol ederek takım çapından büyük deliklere girmiyor.

Nazari Kalan Alan Sınırlarının Eğim Açılarının Gelişimi

Bu işlem size nazari alan sınırlarını dik ve sığ alanlarda da kullanmanıza yardımcı oluyor. Kullanıcı düşük ve yüksek açılarda kontrol yapabilecek.Bu kabiliyeti 3D takım yolları ile işleme pasolarına müdahale kabiliyeti ile birleştirdiğinizde bu size kalan dik alanları düzleç (waterline) pasolarıyla ve daralan sığlaşan kalan alanları da paralel (raster) yada paralel son kalem pasoları ile sabit adımlı (constant stepover) pasolarla işlemenize izin vermektedir.

İşleme Pasolarına 3D sınırlar ile müdahale edebilme
Son sürüm ile isleme pasolarına 3 Boyutlu sınırlar ile müdahale etmeniz mümkün hale geldi. Bu işlem var olan 2 Boyutlu sınırlar ile müdahale gibi gerçekleşip, avantaj olarak dik duvarlarda daha doğru sonuç almanızı sağlıyor. Bu işlemi bütün temizlik operasyonlarına herhangi bir 3 Boyutlu sınırla yapabilirsiniz. (theoretical rest area, rest areas, shallow area, cutter contact areas).

Yeni İşleme Stratejileri; Kılavuz Eğrileri:

Machining STRATEGIST artık kılavuz eğriler kullanarak aşağı adımlamayı otomatik ayarlayabiliyor. Bu işlem Kaba işleme Pasolarında, Düzleç Pasolarda ve Düzleç Kaba İşleme Pasolarında geçerlidir. Kılavuz eğriler kullanılarak aşağı adımlamada pasolar arasındaki sıklık bu eğriden referansla belirleniyor.

Tahmin Edilen İşleme Süresi:

Tahmini isleme süresi artık kesme parametreleri sayfasında tek takım yolu için görülebilecek.

Takım Animasyonu:

Takım yolu animasyonunu kesme parametreleri belirlendikten sonra gerçekleştirirseniz Machining STRATEGIST kesme hızını özgün hız olarak kullanacaktır. Animasyon için özgün değer kesme parametreleri olmaksızın 4000'dir. İşleme operasyonu tamamlanmamışsa süre olarak sıfır gözükecektir.

VISI STL:

Machining STRATEGIST artık birleştirilmiş STL dosyaları ve VISI SERIES dosyalarını direk açabiliyor.

Sınır Özellikleri: Sınır Düzenleyicisinde de, sınırdaki yay geometrileri üzerine Shift ile beraber Farenizin sol tuşuyla işaretlerseniz düz çizgiler haline getirebilirsiniz. Artık dikdörtgen geometrilerde köselere otomatik kavis atabiliyoruz. Yazılım kavis değeri girilmediği takdirde köseleri dik yapar.

Basit Kod Hesaplayıcısı Düzenlemesi:

Kullanıcılar için şimdi işleme Raporu'ndaki özgün ayarların değiştirmek daha da kolaylaştı ve Post Raporu yeni bir ara yüze dönüştürüldü. Post Raporu hala basit ve ayrıntılı olmak üzere iki şekilde alınabiliyor.

Rapordaki Gelişmeler:

Kullanıcı artık raporu çıkardıktan sonra gerekli bulduğu değişiklikleri raporun ara yüzünden açık/kapalı gibi seçenekler vasıtasıyla istediği düzene sokabilecek. Bunun yanında kullanıcı artık oluşturduğu raporu çıkan menüden basit veya ayrıntılı diye değiştirebilecek. Rapordaki metin fontları ayarlanarak kullanıcının tek sayfada daha fazla parametreyi görebilmesi sağlandı. Bunun yanında raporunun ara yüzüne blok merkezinin koordinatları gibi yeni parametreler de eklendi.

Basit ve Ayrıntılı raporun özellikleri hala mevcut ama özelliklere getirilen yenilikler kişiye özel taslakların oluşturulmasının kolaylaştırdı. Raporun dosyaları olan MHT dosyaları hala düz metin özelliğine sahip olup sıkıştırıldığında %50 yer kaplar hale geliyor ki bu da paylaşımlarda kolaylık sağlıyor.

Özellikler;

YENİ İŞLEME TEKNİKLERİ

· Delik/Rayba/Kılavuz/Bara
· Karşıt İşleme
· Paralele Kaba İşleme
· Çevrel Kaba İşleme
· Pasoları 3B sınırlarla kısıtlama
· Dikey Paralel İşleme

İŞLEME PASOLARI

· İşleme noktalarını ve kod dosyasının boyutunu azaltma seçeneği
· Kör deliklerde dalma koruması
· Pasoların sınırlarını dinamik değiştirebilme
· İşleme pasoları kademelendirme
· Pasoları tanımlanmış kütükle düzenleyebilme
· İz düşürülmüş pasoları 2B ofsetleyebilme
· En küçük paso uzunluğu belirtebilme
· Duvarda ve tabanda farklı talaş atayabilme
· Kör deliklerin en derin yerine ulaşabilme

TAKIM YOLU BAĞLANTILARI

· Yatay yaklaşma ve uzaklaşma.
· Sınır pasoları çift yönlü bağlama.
· Çift yönlü kaba isleme takım yolu.
· Aynalanan takım yollarında isleme yönünü koruma seçeneği.
· Yatay bağlantı hareketleri.
· Dik duvarla geliştirilmiş geçişler.
· Giriş noktası belirleme.

TAKIM YOLU DÜZENLEME

· Takım yolunu tutucuyla göre düzenleme.
· Delik takım yollarını düzenleme
· Takım yollarını kırma.

DOSYA İTHALİ / İHRACI

· VISI dosyaları yüklenebilir.
· Nokta bulutu yüklenebilir.
· CLD dosyaları yüklenebilir.
· CATIA 5. dosyaları yüklenebilir
· IGES dosyaları yüklenebilir.
· Parasolid dosyaları yüklenebilir.
· STL ve RAW dosyaları yüklenebilir.

SINIRLAR

· Nazari kalan alanlar açı sığası ile sınırlanabilir.
· Yaylar doğrulara çevrilebilir.
· Dörtgen sınırlara kavis atanabilir.
· Alan ofseti atanabilir.
· Çoklu ofset atanabilir.
· Açık sınırlar kapatılabilir.
· Gelişmiş sınır birleştirme, kesiştirme, kaynaştırma, fark alma işlemleri.
· Takım eksenine göre döndürülebilir.
· İşlemlerde sınırlar takas edilebilir.
· İşlemlerde yüzey takas edilebilir.
· İşlemlerde sınır grupları da takas edilebilir.

KOD HESAPLANMASI

· Tüm takımlar kodun basında liste olarak yazdırılabilir.
· 3+2 islemede, son isleme olmadığı sürece 4 ve 5 eksen takım yolu için sıfırlamanın tekrar yapılmasına gerek yoktur.
· HURCO için kodların basında yorumlar artık yer almamaktadır.
· Kod dosyaları için varsayılan klasör atanabilir.
· Yeni kod hesaplayıcısı atanır veya düzenlenirken nesne adının yanında sistem adı da görünmektedir.

KULLANICI ARABİRİMİ

· Yeni takım geometrisi merkezleme delik atılmasına yüzey korumalı izin vermektedir.
· Dinamik olarak takım tutucu tanımlanabilir.
· Görsel kontrollü olarak takım tanımlanabilir.
· Yüzey normalinde parçaya bakılabilir.
· Özgün bakış açısına dik olarak görünüm değiştirilebilir.
· Ölçüm yöntemleri geliştirilmiştir.

ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLER

· Sonda (Probe) desteği.
· Varsayılan ayarlara istenildiği an dönülebilir.
· STL dosyalarından renk bilgileri okunabilmektedir.
· Raporlar artık MHT dosyaları olarak kaydedilebilir.
· Takım animasyonu artık özgün değerleri kullanmaktadır.
· Tahmini isleme süresi her takım yolunda yer almaktadır.
· Diyalog pencereleri son yerlerini hatırlamaktadır.
· Diyalog pencereleri boyutları değiştirilebilir.
· Seçili nesneler grafik ekranda odaklanabilir.
· Ada göre nesne seçilebilir.
· Takım kütüphaneleri tüm program gibi Türkçedir.
· Yenilenmiş ve geliştirilmiş üçgenselleştirme özelliği.
· Makro özellikleri geliştirilmiştir.
· Ağ lisanslandırması


Machining STRATEGIST 6.1 hakkında daha fazla bilgi için: www.vero-software.com/ms_v61.htm


İrtibat:

Numerik Kontrol Grup Ltd. Şti.
Gülbahar Mah. Balaban Sok. Meriç Konak 10 Apt. No:5 Dükkan 3-5
Gayrettepe / İstanbul
Tel : (212) 274 89 42
Faks: (212) 275 60 15
Web: www.nkg.com.tr
E-Posta: bilgi@nkg.com.tr

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.