Ana sayfa
         
     

 Ürün - Uygulama > 03-02-2006 (BSDT Bilişim) WorkNC CAD/CAM yazılımının yeni versiyonu (V18), üretkenlik için gerekli olan kullanım kolaylığı, otomasyon, basitleştirme, keşfetme ve performans gibi anahtar faktörlerin üzerine odaklanmıştır:

YENİ FONKSİYONLAR VE GELİŞMELER

Günümüz Dünya'sında üretkenlik; kullanım kolaylığı, otomasyon, basitleştirme, keşfetme ve performansla elde edilir. WorkNC CAD/CAM yazılımının Versiyon 18'i, bu anahtar faktörlerin her biri üzerine odaklanmıştır. Biz, mevcut kullanım özelliklerini daha da artırıp yenilerini geliştirirken, kullanışlılığı temin etmek ve yeni modüller geliştirmek için kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu, WorkNC müşterileri için maksimum verimlilik eldesini sağlar.

OTOMATİK 5-EKSEN İŞLEME AMAÇLI YENİ AUTO 5 DÖNÜŞÜM FONKSİYONU

V18, aşırı akışkan 5-eksen hareketi otomatik olarak temin eden düzenleyici yeni fonksiyonlar içerir. Auto 5'in otomatik 3 ve 5 eksen işleme dönüşümünü hızlandırmak, basitleştirmek ve güvenilirliğini artırmak için yeni seçenekler ekledik. Yeni dönüşüm fonksiyonları içinde, işlem çevre simülasyonu ile birlikte otomatik çarpma ve işleme açısı limit yönetimi de ayrıca mevcuttur.

YENİ ÖZELLEŞTİRİLMİŞ 5-EKSEN EŞ-ZAMANLI İŞLEMLER

WorkNC'nin Eş-zamanlı (simultane) 5-eksen işleme yollarına ayrıca düzenleyici yeni fonksiyonlar da eklendi. Bu fonsiyonlar, çok düzgün hareket sağlayıp yüksek kalitede yüzey bitimini temin eder. Bu son versiyona ayrıca, kullanıcıların derin kaviteleri/boşlukları (lolipop, disk, vs) özel aletlerle işlemelerine izin veren yeni bir seri işlem de ekledik. Buna ek olarak, 4-eksen işleme için bir işlem ve yeni bir 5-eksen laser kesme işlemiyle birlikte, basit veya karmaşık pervaneleri/çarkları işlemek için 3 yeni işlemden oluşan (Roughing -kaba yüzey alma-, Re-roughing -pürüzlendirme-, ve Finishing -cilalama, perdahlama-) bir takım mevcuttur.

V18 ayrıca şunları içerir:

 • Yeni Auto 5 dönüşüm stratejileri: A/B açılarını, düşey ekseni, 4 ekseni, Radyal ekseni destekler/muhafaza eder.
 • Makine kafa pozisyonunun ve yöneliminin interaktif yönetimi (hesaplama ve doğrulama),
 • Normal eksenlerin interaktif değişimi (modifikasyonu),
 • İki nokta arasında Normallerin düzgünleştirilmesi
 • Darbelerin/çarpışmaların raporlanması

2, 3 ve 3+2 EKSENLİ İŞLEMEDE GELİŞMELER VE YENİ STRATEJİLER

En uygun yüzey alma için Dinamik Stok Model Yönetimi:

WorkNC'nin yeni dinamik stok modeli ve takım tutucu yönetimi, her işlem noktası oluşturulurken, yüzey alma işlemlerinin gerçek zamanlı güncellenmesine olanak sağlar. Bu yeni fonksiyon yüzey almada büyük bir aşama olup, takım tutucunun ölçüsü ve şekli ne olursa olsun nitelikli işlemleri temin eder. Mümkün olduğunda tırmanma modunda işlemeyi daha iyi temin etmek üzere, işlemleri de mükemmelleştirdik. Bu, daha düzgün ve daha akışkan işlemleri oluşturarak, geri dönüş sayısını en aza indirir.

Mükemmelleştirilmiş Finishing işlemleri:

İşleme sürelerini düşürürken kaliteyi artırmak için, yeni bir Z-seviyesi Finishing işlemi oluşturduk. Yüzey izlerini ortadan kaldırmak için otomatik yeni başlangıç stratejileri geliştirdik. Havada kesmeyi de mümkün olduğunca önlemek üzere, geri dönüş sayısı da ayrıca en aza indirilmiştir. Yüksek hızda işleme için hayati olan artırılmış işlem akışkanlığı da ayrıca bu işlemin anahtar özelliğidir.

V18 ayrıca şunları içerir:

 • Takım servis ömrü yönetimi
 • Bir eğri veya bir nokta kümesini takip eden Daldırma Yüzey Alma (plunge roughing),
 • Düzlemsel Yüzey Bitirme -cilalama- için başlangıç dokunma genleşmesi (lead-in tangency extension)
 • Anahtar yolları işlemek için Trokoitsel eğri
  (yüksek Z-seviyesi ile açılan bir tek geçişli anahtar yol)
 • Eğri işleme için Trokoitsel hareketler
 • Derin boşluk sondaj yönetimi
 • Geliştirilmiş sondaj fonksiyonları (bileşik açıyla delme, sondaj başlangıç yön seçimi, vb)
 • Geliştirilmiş ve mükemmelleştirilmiş düz yüzey işleme.


Uyarlanabilir Trokoitsel yüzey alma:

Bu yeni akıllı işlem, sert malzemeleri HSM veya geleneksel freze tezgahları ile işlemek üzere uyarlanmıştır. Üstelik, tırmanma modundaki sabit yükselme adımları maksimum takım servis ömrünü temin eder. Bu işlem, trokoitsel hareketin parametrik çalışmasından dolayı yüksek optimizasyon seviyesi verir.

Yeni spiral nüve yüzey alma işlemi:

Göbek-nüve şekilli parçalar üzerinde en uygun akışkan işlemleri oluşturmak için yeni bir yüzey alma işlemi tasarladık. Bu işlemin bir özelliği, her Z seviyesinde devam eden sürekli bir spiral eğriden kaynaklanan düşük geri dönüş sayısıdır. İşleme süreleri minimumda korunurken, takım servis süresi maksimuma çıkarılır.

GELİŞTİRİLMİŞ KULLANIŞLILIK

Versiyon 18, WorkNC kullanıcı arayüzünde önemli gelişmeler getirmiştir:

 • Artan genişlikte bir sahadan işlemlere basitleştirilmiş erişim ve işlemlerin seçimi,
 • Kullanıcıların en çok kullandıkları işlemleri gruplandırmalarını mümkün kılan, oluşturulması kolay kullanıcıya özel menüler
 • Entegre bilgi tabanındaki değiştirilebilir kuralların uygulanmasıyla, otomatik ve güvenilir işlem parametre programlama.

V18 ayrıca şunları içerir:

 • VisuNC ile 3/5 eksenli işlem düzenlemesi yanında, eğri ve çevre yüzeyleri oluşturmak için geliştirilmiş kullanıcı arayüzü
 • 'Auto 5' (otomatik 5 eksen işleme) bilgisinin Menü içine entegrasyonu
 • 'Auto Engrave'in (oto kabartma işlemesi ) Menü içine entegrasyonu


WORKNC-CAD V18 HYBRID (MELEZ) 3-BOYUTLU MODELLEME VE OTOMASYONU

Karmaşık boşlukları sadece birkaç fare tıklamasıyla doldurun..

Yeni tip bir yüzey WorkNC-CAD V18'in kapsamını genişletiyor: Yüzey Geçiş (Surface Morphing) ile, birkaç fare kliklemesiyle karmaşık bir sınır içindeki alanı kapatmak kolaylaşıyor. Günümüzde pek çok ürün sıklıkla karışık şekiller içerdiğinden, WorkNC geliştiricileri çok karmaşık yüzeyler için etkin düzeltme fonksiyonları oluşturmuştur.

Melez 3 Boyutlu (3D) Katı/yüzey Modelleyici:

Melez 3 Boyutlu (3D) Katı/yüzey Modelleyici'nin entegrasyonu, kullanıcılara daha fazla verimlilik artışı sağlayan takımlar temin eder. 3D Fillet (3 boyutlu dolgu), parametrik katı modelleme ve surface reconstruction (yüzey yeniden yapılanması) gibi gelişmiş fonksiyonlar, modellemenin ve 3 boyutlu model işleme hazırlığının sınırlarını zorlar.

Özelleştirilmiş fonksiyonların otomasyonu - kalıp takımları:

Bu yeni fonksiyon kümesi, kalıp takımları üzerinde otomatik dolgu değişimi (fillet modification) gibi özelleştirilmiş karmaşık işlemleri otomasyona sokmak için etkin yollar sağlar. Çeşitli denemelerde, büyük işleme ekipmanının hazırlık süreleri, saatlerden birkaç dakika seviyesine düşürülmüştür.

Asosyatif (associative) 2 Boyutlu taslak çizimi:

Asosyatif taslak çizimi, 3 boyutlu modellerle taslak çizim fonksiyonu arasındaki bir dinamik bağlantı/link'ten kaynaklanan herhangi bir değişimin ardından kolayca güncellenebilen parçaların 2 boyutlu çizimini mümkün kılar. Kullanıcılar yeni, etkili, kullanışlı bilgi notu fonksiyonlarını beğeneceklerdir.

V18 ayrıca şunları içerir:

 • Taslak açı analizi
 • 3 boyutlu katı düzeltme fonksiyonu
 • Gizli kenarların dinamik kontur gösterimi (wireframe display)
 • Yüzey seçimi
 • CATIA V5® ve UG® montaj ağaç yapısı gösterimi
 • Doğrudan CATIA V5® ve UG® ağaç yapısından veri alımı /import edilmesi (CAD parçası, CAD modeli).


WORKNC ARAÇLARI VE YARDIMCI UYGULAMALARI:

Import / Export Arayüzleri : Standart ve kendine özgü WorkNC arayüzlerini geliştirdik ve güncelledik (CATIA V5 R14).

"Atölye dokümantasyonu" ("Workshop Documentation"), açık ve net bir menü ile kişiye özel dokümantasyonun kolayca tanımlanmasını mümkün kılan yeni işleme serisi dokümantasyonu oluşturucudur.

"Paketle ve Çık" ("Pack & Go"), birkaç fare tıklaması ile kullanıcıların çalışma kuşaklarını dosyalamalarını mümkün kılan basit bir yardımcı uygulamadır.

YENİ WORKNC 2/4 EKSEN WIRE EDM SEÇENEĞİ

WorkNC kullanıcılarının özel ihtiyaçlarını sağlamak için tasarlanan Wire EDM opsiyonel modülü esnek ve basit 2 ve 4 eksen programlamayı sağlar.

CAD Modülü içine tamamen entegre olan Wire EDM Modülü, bütün WorkNC-CAD özelleştirilmiş fonksiyonlarına sahiptir:

 • CAD dosyalarına uyumluluk,
 • 2 boyutlu veya 3 boyutlu model işleme,
 • Kesme profillerinin otomatik uzatılması,
 • Gelişmiş kesme stratejileri: Bunlar, ilk seçildikleri anda veya 2 ya da 4 eksen kesme söz konusuysa daha sonra, otomatik olarak açık veya kapalı profiller üzerinde uygulanır.
 • İnteraktiflik ve simülasyon,
 • Kullanıcıya özel son işlemciler: Piyasadaki makineler için geniş bir son işlemci aralığı mevcuttur. Son işlemciler, makinelerin, kontrolcülerin veya çalışma metotlarının özel isteklerine uyarlanır.

 

Daha fazla bilgi için: www.bsdt.net/demo/workncv18.pdf (2,5MB)


BSDT Bilişimİrtibat:

Sonat Elmacı
sonate@bsdt.net

BSDT Bilişim
Mecidiyekoy Mah. Atakan Sok. No:13/2
80310 Mecidiyeköy İstanbul
Tel: (212) 217 82 23
Faks: (212) 213 75 75
Web: www.bsdt.net

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.