Ana sayfa
         
     

 Ürün - Uygulama > 08.11.2007 (Fores) Smarteam, ürünle ilgili bütün verilerin revizyonları ile belli bir süreç dahilinde kontrol yönetim ve güvenliğini sağlayan bir PDM çözümüdür:

Fores Bilgi Teknolojileri A.Ş.Verilerin Oluşturulması ve kullanılmasındaki hızlı gelişim her kurumu veri yığınıyla uğraşmak zorunda bırakıyor. Veriler ürün imalatı sırasında satış, tasarım/geliştirme, tedarik, üretim, montaj ve kalite yönetiminde ortaya çıkar ve bu veriler revizyonlara uğrar.

PLM, bir ürünü Tasarlamaya başladığınızda prototip, üretim servis ve ölene kadar olan sürede bu süreçleri takip ve bu süreçlerde oluşan bütün verileri yönetmek ve kontrol etmeyi hedefliyor. Smarteam Ne üretiyor olursanız olun o ürünle ilgili bütün verilerin revizyonları ile belli bir süreç dahilinde kontrol yönetim ve güvenliğini sağlayan bir Ürün Veri Yönetimi (PDM Product Data Management) çözümüdür.

Fores şirketi PLM ile şunları hedefliyor.

 • Ürünün bütün aşamalarında her türlü verileri kontrol altına alabilmek ve paylaşım sağlayabilmek.
 • Oluşabilecek hataları en başından görebilmek.
 • Süreçleri entegre etmek
 • Hem şirket içi tasarımcılarla hem de tedarikçilerle ortak paylaşım sağlayabilmek.
 • Verilerin güvenliğini sağlayabilmek.
 • Doğru veriye ve doğru revizyona ulaşım
 • Veri tekrarını engellemek ve ortak parça kullanımını sağlamak.
 • Verileri süreçlerle beraber takip etme olanağı.
 • Daha hızlı pazara çıkış.

Tüm bu hedefler sonucunda uygulama için süreçler analiz edilir. Alışkın olunan süreçler değiştirilmeden ürünler müşteriye uyarlanır. Uyarlama esnasında her konunun ayrı uzmanları mevcuttur.

Verilere bakacak olursak

Burada Ürün ile alakalı veriler Dokümanlar, Şartnameler Malzeme listeleri, Taranmış resimler, Montaj katı modeller, Formlar, Çizimler, Kalite dokümanları, Resimler, Teknik Resimler, Kağıt evraklar gibi veriler olabilir.

Bu kadar çok veriyi ve bu verilerin revizyonlarını Windows ile yönetmeye çalıştığımızda oluşturacağımız ürüne odaklanmak yerine bu veriler ile ilgili işlemlere odaklanabiliyoruz

Ürün oluştururken kullanmış olduğumuz farklı programlar ve bu programların verilerinin yönetilmesi gerekir. Smarteam kullanılan programlar ile entegre çalışır. Yani o ortamdan çıkmadan verilerinizi Smarteam'e kaydedebilirsiniz bu programlara örnek:
CATIA, UG, I-DEAS, Pro/ENGINEER, AutoCAD, Mechanical Desktop, SolidWorks, SolidEdge, Cadkey, Cimatron Excel Word vb.'dir.

Bu programlar yüklü olmayan kişiler tarafından da view edilebilir.

Ürün meydana gelirken birçok süreçten geçer. Sürecin her aşamasında değişik veriler meydana gelir. Her aşamadaki veriler farklı departmanlar tarafından oluşturulur. İşte bu aşamada Smarteam ürünün meydana geliş aşamasındaki bütün verileri yönetir.

Buraya kadar genel veri yönetim yapısından bahsettik Smarteam'deki temel olan bu veri yönetimi üzerine iş akışlarını da yönetir. Kullanıcının veya yöneticinin kendi ortamına uygun olarak tasarladığı iş akışı diyagramlarının yetkilere göre kullanıcılar tarafından kullanılmasını sağlar. En büyük avantaj veriler Smarteam içerisinde olduğu için süreç istenilen veri ile beraber yürür. Yani size bir iş geldiği zaman bu iş ile beraber bütün verileri görme şansınız olur. Mesela 3D 2D yazışmalar formlar gibi. Veri kaynağı tek olup gönderilen sadece verinin linkidir.

Smarteam'e kaydedilen veriler proje bazlı yönetilebilir. Böylelikle projenin bütünü süreç ile birlikte görebiliriz.

Aşağıda, Smarteam ihtiyacının neden doğduğu ve hangi problemlere cevap verebildiği maddeler halinde anlatılmıştır:

 • Kişiye bağlı yapı içinde çalışmak ve hatalara açık olmak.
 • Veri kayıplarının sıkça yaşanması.
 • Özellikle artan resim adetlerinin yaratılması, olası değişikliklerin yapılması ve saklanması aşamasında yaşanan sorunlar.
 • Güvenilir ortamda çalışmadan uzaklaşılması.
 • Uygulamada büyük mertebede yaşanan yavaşlık.
 • Revizyon takibinin manüel ortamlarda yapılması.
 • Sadece çizim değil, proje bazlı belge, doküman ve çizimleri ile projeyi uçtan uca izleyememek.
 • Çizimlerin çoklu ortamda (diğer bölümlerle) paylaşılamaması, bunun getirdiği çözüme ulaşmadaki yavaşlık.
 • Güncel ve "DOĞRU" veriye tek merkezden erişme ihtiyacı.
 • Bütün dokümanlarda Revizyon takibi yapılabilecek.
 • Aynı koddan birçok resim oluşmayacak.
 • Product ve partlar farklı "folder"lara saklanamayacak, dolayısı ile çizime sağlıklı erişim sağlanacak.
 • Veriye hızlı ve güvenilir erişim sağlanacak.
 • Belirlenen kullanıcılar yetkiler çerçevesinde yayınlanmış dokümanları ve 3D'leri görüntülebilecek, değiştiremeyecekler. (Satın alma, Kalite veya diğer..)
 • Bir Çok CAD ve Office yazılımıyla entegre çalışabilme (MultiCAD desteği) .
 • Projeler çizim ve doküman bazında izlenecek. (örnek: projenin resmindenàyedek parça kataloguna kadar).
 • Dijital arşiv oluşturulabilecek, kağıt ortamı kaldırılacak.
 • Departmanlar arası işbirliği oluşturmak.
 • Yeni tasarım elemanlarının adaptasyonunu hızlandırmak.
 • Yöneticilerin proje takibini daha etkin hale getirmek.
 • Entegre modüllerin sayesinde ileriki aşamalarda yeni parça yayın ve değişikliklerin dijital ortamda yapılabilinmesi (workflow).
 • İleride eklenebilecek modülle internet üzerinden Yan sanayinin de izin verilecek dokümanlara ulaşım sağlanabilinmesi.
 • Yayınları elektronik ortamda yapabilmek.
 • Projenin bütününü görme ihtiyacı.
 • Detaylı yetkilendirme ile proje ve veri güvenliği ihtiyacı.
 • Paralel yapılabilecek işler, paralel yürüyebilecek süreçlerden dolayı, mühendislerin birbirlerinin işlerini gereksiz olarak beklemelerinin önlenmesi.

İrtibat:

Serdar Aktaş
PLM Uzmanı

Fores Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Beylerbeyi Üsküdar İstanbul
Tel: (216) 318 70 10
www.for-es.com.tr

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.