Ana sayfa
         
     

 Ürün - Uygulama > 02-03-2007 (Yenasoft) Lider otomotiv tedarikçileri zaman sınırlarını VX CAD/CAM yazılımı ile aşıyorlar:

Yenasoft Yazılım Donanım ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Pazardaki hız otomotiv tedarikçileri için hayatidir:

Melbourne, Florida - 31 Ocak 2007 - Otomotiv sanayiine yönelik özel pres baskılar, montajlar, yaylar ve maça formlu ürünlerin üretiminde lider olan Grand Rapids Spring & Stamping, Inc., otomotiv tedarik pazarının gereksinimlerini hızlı bir şekilde yerine getirebilmek için VX firmasının entegre CAD/CAM yazılımını kullanmaya başlamıştır.

Otomotiv Pazarı için Daha Fazla Hız:

Küresel rekabet, pazarda hızlı hareket edebilmeyi, pazar payının arttırılabilmesi için hayati bir noktaya yerleştirmiştir. Dünya otomotiv sanayii bunun en önemli örneğidir. Üreticilerin en yeni arabayı sunabilmek için yarışmalarıyla birlikte, yeni bir modelin ortaya çıkma süresi gittikçe kısaldı. Bu da, otomotiv parça tedarikçilerine daha fazla baskı getirdi; bir aracın resmi olarak piyasaya girmesi için henüz bir kaç yıl olsa bile, tedarik zincirinin sağlama alınabilmesi için prototip ile ön-üretim parçalarının çok uzun bir zaman önce elde edilmesi gerekmektedir. Öncü tedarikçiler, bu zaman sınırlarını aşmak için, gelişmiş üretim süreç ve teknolojileri aramaktadırlar.

Grand Rapids, Michigan'da bulunan ve otomotiv sanayii üzerine odaklanan Grand Rapids Spring & Stamping, Inc. (GRS&S), özel pres baskılar, montajlar, yaylar ve maça formlu ürünlerin üretiminde sanayi lideri konumundadır. ABD ve Meksika'daki altı fabrikasında, GRS&S, karoser ve taşıyıcı gövde mekanizması gibi araç parçalarını şekillendiren hassas kalıplar üretmektedir. Pres hanelerinde de, 1800mm x 4250 mm genişliğinde yatak ölçüsü ve 500 ton kapasitesine kadar otomotik presleme yapabilmekte ve 6mm kalınlık - 1200mm genişliğine kadar saç parça işleyebilmektedir.

Firmanın kapasitesi ile kalite anlayışındaki ünü kendisine eşsiz bir rekabet gücü sağlamaktadır. Örneğin, GRS&S, 2006 yılında, Nissan U.S.A'nın Kuzey Amerika montaj fabrikasında kullanılmak üzere daha önce Birleşik Devletlerde üretilmemiş karmaşık ve büyük bir kalıbı ürettiği için birkaç nitelikli firma arasında seçilmiştir.

Otomotiv parçası tedarikinde kalite, hacim, maliyet ve zaman unsurlarını yerine getirebilmek için GRS&S farklı yeni üretim süreci uygulamaktadır. Örneğin, firma, kendi "Akıllı Araç" sistemini geliştirmiş ve patentini almıştır. Bu sistem, optik sensörlerle kontrol edilerek kalıp dişi veya erkeklerinin (tüm kalıp parçalarının) aşınması sebebiyle baskı yapılmış parçalarda oluşabilecek tüm sapmaları önleyebilecek şekilde ayarlanmasına imkân sağlamaktadır.

Tasarım müdürü Chris Bloss'a göre, otomotiv parçaları tedarikinde kalite ve maliyet baskısının yanı sıra "zamanlama da büyük öneme sahiptir". Tipik bir teslimat süresi ortalama sadece sekiz haftadır ve yeni bir parça için, bu süre tasarım, üretim ve deneme safhalarını kapsamaktadır. Verimlilik ve üretim miktarını arttırtmak için, GRS&S sürekli olarak tasarım, iletişim teknolojileri ile üretim süreçlerinde ince ayarlamalar yapmaktadır. Bu gayretlerin anahtar unsuru firmanın daha önce kullandığı yetersiz CAD ve CAM yazılım paketlerini kullanmayı bırakıp VX firmasının bütünleşmiş CAD/CAM yazılımını uygulamaya başlaması olmuştur. VX CAD/CAM paketi, 3D katı/yüzey hybrid modelleme, parametrik tasarım yapabilen ve 2 eksenden 5 eksene frezeleme içeren bütünleşmiş bir CAM paketine sahiptir.

VX CAD/CAM yazılımı, tasarımdan üretime kadar süreklilik ortaya koyar. GRS&S'de, müşterinin CAD parçası IGES formatında gelir. Bu dosya, VX'in gelişmiş iyileştirme - healing modülü ile kayıpsız ve sorunsuz bir şekilde VX ortamında kullanılmaya hazırlanır. Bloss, "Eğer modeli oluşturan yazılımı kullanmıyorsanız ki bu her zaman imkânsızdır, çünkü birçok müşteri ile çalışırsınız ve her biri ayrı yazılım kullanabilir. Modeli kullandığınız yazılıma dönüştürmeniz gerecektir ve bazı CAD verilerinin bozulma şansı her zaman mevcuttur. VX iyileştirme - healing modülü CAD modeldeki tüm sorunların üstesinden gelebilecek araçlara sahiptir. Sorunsuz CAD modeli elde edebilmek için, biz, sorunlu yüzeyleri yeniden oluştur veya yırtık - açık olan kenarların düzenlenmesi araçlarını kullanıyoruz. Model ne kadar temiz olursa, süreçte o kadar iyi ilerler. Yazılımın hybrid modelleme özelliği yüzeylerin temizlenmesi için bir hayli kullanışlıdır ve tamamen farklı birkaç katı dosyayı aynı anda kullanabilmesi tasarım hızını artırmaktadır."

Müşteriden modeli aldığımızda, parçalar araçtaki görevlerine göre oluşturulmuştur ve araçta durduğu pozisyonda bize gelir. Modeli yeniden konumlandırıyoruz ve ardından kalıp üretimi için tasarıma başlıyoruz. Kalıp tasarımı deneyim üzerine kuruludur; Bloss, "bazen, bir parçayı oluştururken en iyi sistemi - süreci bulmak için, bu parça ister tek vuruşta oluşsun isterse progressive kalıp ile oluşsun, simülasyon yazılımı kullanırız." demiştir.

Tipik bir GRS&S kalıbı 150-200 tane farklı 3D katı CAD parçasından oluşmaktadır. Her bir parça VX'e bir katı olarak alınır ve ardından, sanal olarak birleştirilir - montaj edilir. Her bir parçayı ayrı ayrı veya bir bütün olarak görebiliriz.

Bloss, VX kullanmadan önce, "%100 katı araç kullanmıyorduk. Şimdi ise, sadece tasarım aşamasında değil tüm üretim süreci boyunca kullanmaktayız. İşlerin daha düzgün gitmesini sağlıyor" demiştir. Katı modellerin kullanılmasının tasarım ve üretim personelleri arasındaki iletişimi kolaylaştırdığına dikkat çekmiştir çünkü "neredeyse bitmiş bir katı vardır. 2-D rendering işlemleri ile, birçok şey tasarımcının hayal gücüne ve bu bloğu bir kaç görüş açısı ile etkileşime sokma yeteneğine kalmaktaydı. Bir katı ile herkes bu bloğun içine girip onu 180 derece döndürerek her bir görüş açısını elde edebilir." %100 katı kullanımının 2-D rendering den çok daha fazla bellek gerektirir ve elde edilen dosya boyutları bir hayli büyüktür; bitirilmiş tipik bir kalıp modeli 200MB olabilir. İşlem hızı büyük belge boyutundan dolayı etkilenmez, çünkü, VX tüm kalıp parçalarının detayını belleğe yüklemez, sadece görüntüsünü alır. Üzerinde çalıştığımız parçanın detaylarını belleğe alır, sadece bu parça açıkmış gibi çalışır ve diğer her şey arka plandadır. Böylece, düzenlenmeyen parçalar bellek kullanmaz.

3-D katı tasarım hazırlamanın 2-D tasarıma göre daha uzun sürdüğü zannedilse de, esasında uzun vadede zamandan tasarruf ediyorsunuz çünkü daha fazla bilgi giriyorsunuz ve modeli yorumlamak için daha az zaman ve insan gerekiyor. Tasarım için harcadığınız her bir saat için, süreç sonunda iki saat kazanıyorsunuz. Bir aracın tasarımı ilerledikçe, kalıplar güncelleme ve değişiklikler gerektirir. Bunlar mühendislik değişiklikleri olarak adlandırılır, sık sık gerçekleşirler... Bu bir şekilde sürekli bir mücadeledir! Yazılım, aracın değişen parçalarını güncellemeyi kolaylaştırmaktadır. Bloss: "VX'in parametrik yapısı bize çok yardımcı olmuştur çünkü ölçüleri, şekilleri istediğimiz ve gerektiği gibi değiştirebiliyoruz" demiştir, "Değişkenleri kullanarak bir sürü parametrik ilişki ve formülizasyon kurdum, böylece biz sadece bir değişkene tıklıyoruz ve VX modeli veya kalıbı yeniden çiziyor. Süreç dramatik bir şekilde kısalıyor. Ve mümkün olduğu kadar, daha önceden çizilmiş kütüphanedeki parçaları kullanıyor ve onarlı ilişkilendiriyoruz, dolayısıyla her şeyi çizmeyerek de zamandan tasarruf ediyoruz." Bloss, GRS&S'nin önceden kullandığı CAD yazılımıyla gerçekleştirilen tasarımlardan oluşan kütüphanenin IGES gibi çeviricilerle kolayca VX'e aktarıldığını da ifade etmiştir.

Firmada şu an altısı tasarım ikisi üretim bölümünde olmak üzere sekiz VX lisansı bulunmaktadır. Yazılımın tasarımdan üretime tüm konularda çalışması iletişimi hızlandırmaktadır.

GRS&S, sürekli olarak otomotiv sanayisinde rekabet edebilirliğini geliştirebilmenin ve müşterilerini memnun edebilmenin yollarını aramaktadır. Chris Bloss'a göre, gelişmiş üretim tekniklerini uygulamanın yanı sıra, bu iyileştirme "temelde bir iletişim sürecidir". VX yazılımı kapasitesi, gücü düzgün ve hızlı iletişime yardımcı olmakta ve dolayısıyla Grand Rapids Spring & Stamping firmasına daha keskin bir rekabet gücü sağlamaktadır.

VX 12 de Kalıp Tasarımcıları için Daha İyi Araçlar

VX 12, bütün standart kalıp parçalarını ve soğutma kanallarını içeren tasarım-odaklı, akıllı ve parametrik bir kalıp kütüphanesi sunmaktadır. Kütüphane, kalıp tasarımcıları tarafından kalıp tasarımcıları için sezgisel tasarlanmış bir ara yüze sahiptir. Ayrıca, elektrotların 3D tanımlaması ve 2D tasarımını kolaylaştıran yeni bir elektrot tasarım sihirbazı da mevcuttur. Diğer geliştirmeler ise, auto-zoom özelliği ile kalıp ayırım çizgilerindeki kopuklukları ve teğetlikleri kontrol edebilirsiniz. 3B kalıp ayrım çizgilerinin düzenlenmesinde 2B tel kafes komutlarını kullanabilirsiniz.

VX Corp. Hakkında (www.vx.com):

VX Corporation, endüstriyel tasarımcılar, mühendisler ve CNC programcıları için öncü bir CAD/CAM çözüm geliştiricisidir. VX, tam bütünleşik hızlı tasarım ve gerçek hassas üretim sunmaktadır. Hybrid modelleme motorunu kullanarak, mühendisler katı modellemenin hızından ve Class A yüzey modellemenin esnekliğinden faydalanabilirler. Tasarımcılar, model, montaj, ürün tasarımı ve kalıp tasarımını oluşturabilir, değiştirebilir, görselleştirebilir, belgelendirebilir ve üretebilir. VX; giriş seviyesindeki VX Modeller modülünden, VX End-to-end modülüne kadar, güç, performans ve verimlilik sağlamaktadır.


İrtibat:

Yenasoft Yazılım Donanım ve Danışmanlık Ltd. Şti.
Eski Üsküdar Yolu Cad. Bodur İş Merkezi No:8 Kat:3 D:12
İstanbul
Tel: (216) 569 74 63
www.yenasoft.com

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.