Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Diğer > İngilizce-Türkçe teknik terimler sözlüğü (tasarım ve imalat teknolojileri):
 

Katkılarınızı bekliyoruz:
Sözlükteki eksik ve hataları lütfen bilgi@TurkCADCAM.net adresine bildiriniz.

Saddle  Oturak, eyer, boyun 
Safety pin  Emniyet pimi 
Sampling  Örnek alma 
Sand  Kum 
Saw milling cutter  Testere ağızlı freze çakısı 
Saw type cutter Testere tipi çakı 
Sawing machine Testere tezgahı 
Scale  Ölçek 
Scissors  Makas 
Scrap  Hurda 
Screw cutting Vida açma 
Screw driver Tornavida 
Screw machine Civata makinesi 
Seal  Keçe, yağ keçesi 
Seam welding  Dikiş kaynağı 
Seaming  Katlamalı dikiş
Sensitivity Duyarlık, hassasiyet 
Set screw  Tesbit vidası, kontra vida 
Set-up time  Hazırlık zamanı 
Shaft  Döner mil, şaft 
Shake allowance Tıklama payı 
Shank Kesici kalem sapı, şaft 
Shank cutter  Parmak freze 
Shaper Vargel 
Shaving  Traşlama 
Shear angle Yarma açısı 
Shear forming  Kesme kuvveti ile sıvama
Shear strength Kesme dayanımı, kayma dayanımı 
Shearadizing  Toz çinko ile galvanizleme, çinko emdirme 
Shearing  Kesme
Sheathing Kaplama 
Sheave  Oluklu kasnak, makara 
Sheet Levha 
Sheet forming  Sac şekillendirne
Sheet metal screw  Sac vidası 
Sheet metal shears  Teneke makası 
Shell reamer  Takma rayba, kovan rayba 
Shift Vardiya; yerinden oynatma, yer değiştirme, vitese geçirme 
Shim  Şim; dişliler veya hareketli yüzeyle arasındaki açıklığı ayarlamak için kullanılan madeni levhalar
Shock resistance Sarsım direnci, şok dayanımı
Shot peening Bilyalı yüzey dövme 
Shrink fit Sıkı geçme, sıkma alıştırma 
Shrinkage allowance  Çekilme payı 
Side milling cutter  Silindirik alın freze bıçağı 
Side rake angle Yan talaş açısı 
Sieve Elek 
Silicon Silisyum 
Silver Gümüş 
Sine bar  Sinüs çubuğu 
Sintering  Külçeleme, sinterleme 
Sizing Kalibre etme
Skelp  Levha
Skilled  Kalifiye 
Slab Slab, platina, yassı kütük
Slab milling Vals frezeleme 
Slag Cüruf, dışık 
Sleeve Gömlek, kovan, mil üzerine bilezik gibi geçen parça; manşon (boruda) 
Slide Kızak 
Slide (kalıpçılık) Maça
Slideway  Kızak 
Sliding fit  Kayar alıştırma, kayar geçme 
Slip plane  Kayma düzlemi 
Slitting Dilme, yarma 
Slitting file  Oluk eğesi 
Slotter  Yarma frezesi 
Snap gage Çeneli mastar 
Snap ring  Tesbit segmanı, yaylı tutturma bileziği 
Soaking pit  Çelik demlendirme fırını 
Socket  Yuva, soket, priz 
Socket adapter Cırcır anahtarı 
Socket wrench Lokma anahtarı 
Soldering Lehimleme 
Spanner  Civata anahtarı 
Spare  Yedek, fazla 
SPC, Statistical Process Control İstatiksel Proses Kontrolü
Specific Özgül 
Specification Specifikasyon; makine veya cihazın özellikleri, kendine has ölçüleri 
Specimen Numune, örnek 
Speed sensitivity  Hız hassaslığı (duyarlılığı)
Spider-mandrel die  Köprü matris
Spindle  Fener mili 
Spindle support  Mil desteği 
Spinning Sıvama 
Spinning  Dönerli sıvama
Spirit level  Düzeç, kabarcıklı düzeç, su terazisi, tesviye ruhu 
Spline freze Oluklu kayar geçme yapma; iç ve dış dişlileri birbirine geçirmek suretiyle birleştirme 
Spot face  Pul yatağı 
Spot welding Punta kaynağı 
Spraying  Püskürtme 
Spring  Yay 
Spring lock washer Yaylı rondela 
Spring washer  Yaylı rondela 
Spring winding  Yay sarma 
Springback  Geri yaylanma
Sprocket Zincir dişlisi, cer dişlisi 
Sprue  Döküm deliği 
Spur gear Düz dişli 
Square file Dörtköşe eğe 
Square nut  Dörtköşe somun 
Stability Dengelilik 
Stack mold Ardışık kalıp, birden çok arayüzlü kalıp
Stainless steel  Paslanmaz çelik 
Staking Punta ile perçinleme
Standard  Standart, tek biçim, ölçünlü 
Standard deviation Standart sapma, tek biçim sapması 
Station  İstasyon, işlem grubu
Stem  Sap, gövde 
Step drill  Kademeli matkap 
Stiff  Direngen bükülmez 
Stiffness Direngenlik
Storage  Depolama 
Strain  Gerinim 
Strain analysis  Şekil değiştirme analizi
Strain hardening  Uzama sertleşmesi, gerinim sertleşmesi, pekleşme
Strength  Direnç, mukavemet, dayanım 
Stress  Gerilim 
Stretch forming  Gerdirmeli sıvama (uzatarak, gererek şekillendirme)
Stretcher leveling  Gerdirmeli kalınlık kalibre etme
Stretcher strains  Luder bantları, 
Stringers Kalıntı-katışkı fragmanları
Strip  Şerit, lime, kuşak, band 
Stripping machine Sıyırma makinesi, soyma makinesi 
Stroke Kurs 
Structure  Yapı 
Stud  Saplama, başlıksız civata 
Submerged arc welding Toz altı kaynağı 
Subpress die Kendinden tahrikli sac (kesme, bükme vs.) Kalıbı
Super finishing Hassas perdahlama 
Superfine file İnce perdah eğesi 
Superplastic forming  Süperplastik şekillendirme
Surface finish  Yüzey pürüzlülüğü, temizliği
Surface finishing Yüzey perdahlama 
Surface hardening  Yüzey sertleştirme, semente etmek 
Swaging  Radyal dövme (tokaçlama)
Sweep pattern  Silmeli model 
Synchronizatio N senkronize etme; aynı anda ve beraber çalışır duruma getirme, eşleme, eş zamanlı 
Tailstock  Torna punta başlığı 
Tang (drill) Sökme ucu (konik şaftlı) 
Tap  Klavuz 
Tap hole Klavuz deliği 
Taper Konik 
Taper attachment  Konik tornalama aygıtı 
Taper file  Konik eğe, fare kuyruğu eğe 
Taper gage Koniklik mastarı 
Taper reamer Konik rayba 
Taper turning  Konik tornalama 
Tapered roller bearing  Konik makaralı yatak 
Tapping  Kılavuz çekme, kılavuzla diş açma 
Tapping machine  Dişi vida dişi çekmek için kılavuz tezgahı 
Tempering  Tavlama 
Template Şablon 
Tensile strength  Çekme dayanımı 
Tension  Gerginlik 
Thermit welding  Termit kaynağı 
Thermomechanical processing  Termomekanik işleme
Thread  Diş 
Thread cutting Diş açma, vida açma 
Thumb nut  Dış yüzü tırtıllı dairesel (silindirik) somun 
Thumb screw Elle gevşetilip sıkıştırılan vida, silindirik başlı ayar civatası 
Tin  Kalay, teneke 
Tip Uç (kalemde) 
Titanium  Titanyum
Tolerance  Pay, tolerans 
Tommy bar  Lokma anahtar kolu 
Tool Alet, takım, torna bıçağı 
Tool cutter Kalem 
Tool cutter edge  Angle ayar açısı 
Tool cutting edge inclination  Meyil açısı, eğim açısı 
Tool holder Kalem tutucu, kalemlik, kater 
Tool included Angle uç açısı 
Tool life Takım ömrü 
Tool minor cutting edge angle Yan bileme açısı 
Tool normal clearance angle Serbest açı 
Tool normal rake angle Talaş açısı 
Tool normal wedge angle Kama açısı 
Tool post Kalem tutacağı, kater 
Tool slide Takım kızağı 
Tooling Kalıp sistemi, takımlar
Toolroom  Takımhane 
Tools Kalıplar, takımlar, aletler
Torch  Üfleç, hamlaş, asetilen alevi, şaloma 
Torch cutting  Üfleçle kesme, kaynakla kesme 
Torque Burulma momenti, tork 
Torque wrench Civata sıkma torkunu ölçen anahtar 
Torsion  Burulma, torsiyon 
Torsional strength  Burulma dayanımı 
Toughness Tokluk 
Tracing  Kopya etme 
Transfer press  Transfer presi
Transition fit  Ara geçme 
Transparent  Saydam, şeffaf 
Transverse  Enlemesine 
Treatments İşlemler, muameleler
Triangular file  Üçköşe eğe 
Tribology Triboloji, sürtünme teknolojisi
Trimming  Çapak alma, traşlama
Trimming machine Çapak alma, traşlama makinesi (kordon makinesi)
T-slot  T-kanalı, t-oluğu 
T-slot cutter  Yarık freze bıçağı, t-kanalı açma bıçağı 
Tube drawing  Boru çekme
Tumbling mill  Döner değirmen 
Tungsten  Volfram 
Turning machine  Torna tezgahı 
Turret lathe Revolver torna, yarı-otomatik torna 
Twist drill  Helisel matkap 
U-beam  U profilli demir, u-kirişi 
Ultimate strength  Maksimum mukavemet 
Ultrasonic machining Ultrasonik işleme, ses üstü dalgalarıyla talaş alma 
Uniform  Düzgün, tek biçimli 
Unilateral  Tek yönlü 
Upcut milling Aksi yönlü frezeleme 
Upright drill Sütunlu matkap 
Upset Yığma, çökertme
Upset forging  Açık kalıpla yığarak dövme (şişirme)
Upsetting  Yığma, çökertme
Valve  Valf, vana, süpap, ventil 
V-block (vee-block)  V-yatağı 
Vernier caliper Sürgülü kumpas 
Vise  Mengene 
Void  Boşluk 
Volatile Uçucu 
Warm working  Yarı-sıcak işleme (şekillendirme)
Washer  Pul, rondela 
Waviness  Dalgalılık 
Wear  Aşınma 
Welded steel  Kaynaklı çelik 
Welding  Kaynak 
Welding helmet Kaynak başlığı 
Welding machine Kaynak makinesi 
Welding powder Kaynak tozu 
Welding rod  Kaynak çubuğu, kaynak elektrodu 
White cast iron  Beyaz pik 
Wind nut Kelebekli somun 
Wire drawing  Tel çekme 
Wiring  Elektrik şebekesi tel düzeni 
Wood screw  Ağaç vidası 
Work hardening İşleme sertleşmesi 
Work table İş tablası 
Workpiece İş parçası
Worm gear  Sonsuz dişli, salyangoz dişli 
Wrench  Anahtar 
Wrought iron Dövme demir, dörük demir 
Yield point Akma dayanımı 
Yoke Çatal, mafsal çatalı 
Zinc Çinko 
Zone Bölge 

 


Kaynaklar:


Katkılarınızı bekliyoruz:

Sözlükteki eksik ve hataları lütfen bilgi@TurkCADCAM.net adresine bildiriniz.
Önerdiğiniz uygun değişiklikler en kısa sürede bu sözlüğe eklenecektir.

 
         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.