Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > CNC Tezgahlar > Klasik bir torna tezgahı için bilgisayar kontrollu profil tornalama sistemi geliştirilmesi:

3.2. Programın Kullanımı

Kalem seçimi

Kalem seçimi penceresi, parça işlemenin ilk basamağıdır. Penceredeki kayıtlı kalemler listesinde gösterilenlerden, parçayı işlemek için kullanılmaya uygun olan takımlar işaretlenir (Şekil 6). Program, profili işlemek için gerekli kesici takımı bu işaretli kalemlerin arasından belirler. Tümünü seç ve tümünü bırak tuşları listenin tamamını seçer veya bırakır. Program kayıtlarına kalem eklemek, düzeltmek veya silmek için kalem editörünü kullanılır.

Profil Seçimi

Bu pencerede kayıtlı bir profil yüklenebilir ve profilin ön izlemesi de görülür (Şekil 7). Ön izleme penceresinde en üstte mavi merkez çizgisi ve kenarlarda profil sınırlarını gösteren kırmızı çizgiler vardır. Düz beyaz çizgi profili gösterirken, nokta nokta olan sarı çizgi, varsa, ovalliğin dip çapının yerini gösterir. Yeni bir profil tanımlamak için profil editörü kullanılır.

Kalem Belirleme

Parça işlemede kullanılacak kalem bu adımda belirlenir (Şekil 8). Uygun kalemler listesinden bir kalem seçildiğinde, o kalemle işleme yapılması durumunda gerekli aşamalar da alttaki listede sıralanır. Kullanıcı kalemi ve aşamayı seçer. Ayrıca bu pencerede ham parçanın çapı da belirtilir. Profilin geometrik analizinin sonuçları, profil parametreleri bölümünde görülebilir. Bu analiz ve parametreler raporun ileriki kısımlarında açıklanmıştır.

Parça işleme

Bu pencere parçanın işlendiği penceredir (Şekil 9). Konum okuma, referansa göre hata bulma ve düzeltme sinyali gönderme işlemleri bir döngü içinde sürekli yapılır. Paso derinliği gerekiyorsa değiştirilebilir. Paso derinliği, profil işlenirken her bir pasoda milimetre cinsinden ne kadar derinlikte talaş kaldırılacağıdır. 1. pasodan işlemeye başlanır, pasolar bittikçe program bir sonrakine geçer ve en son paso tamamlandığında parça işlemesinin tamamlandığını bildirir. Orta voltaj değeri, sistemdeki güç kaynağının ayarlı olduğu değerde olmalıdır. Program, sıfırla orta voltaj değerinin iki katı arasında gerilim üretecektir. İşleme sırasındaki bilgiler istenirse bir yazı dosyasına kaydedilebilir.


Şekil 5. Deney düzeneğinin genel görüntüsü

Kalem Editörü

Kayıtlı kalemlere kalem eklemek, düzeltmek veya silmek için kullanılan penceredir. Ekle butonu ile açılan pencerede isim kısmına eklenecek kalemin en fazla 15 karakterden oluşan ismi yazılır. Kalemin uç noktasından dikey indirilen doğruya göre sol kenarın yaptığı açı Sol açı, sağ kenarın yaptığı açı Sağ açı, bu iki açının toplamı ise toplam açıdır. Matematiksel ilişki nedeniyle kolaylık olması açısından program herhangi iki açının girilmesi durumunda üçüncüsünü hesaplayıp yazar.


Şekil 6. Kesici takım (kalem) seçimi penceresi


Şekil 7. Profil oluşturma penceresi

Profil Editörü

Bu pencere yardımıyla yeni profiller oluşturulabilir, düzeltilebilir. Karmaşık bir profil istenirse, Microsoft Excel programında oluşturulan bir z ~ x tablosu "*.txt" türünde kaydedilir ve bu penceredeki "dosyadan noktaları oku" fonksiyonuyla açılır ve o noktaların oluşturduğu profil yüklenmiş olur. İsteniyorsa ovallik de bu pencerede belirtilir. Küçük çap, büyük çapa göre sabit bir eksi değerle ya da bir çarpanla ifade edilebilir.


Şekil 8. Kalem belirleme penceresi


Şekil 9. Parça işleme penceresi


COM Portu Testi

COM portuna bağlı olan konum okuma cihazının testi bu pencereden yapılır. Cihazdan eksen değerlerini okuma ve eksenlere değer yazma işlemleri yapılabilir. Bu pencerede aygıtın bağlı olduğu COM portu, aygıtın ayarlı olduğu baud hızı ve arka planda çalışan koordinat okuma program kısmının önceliği belirlenir. Portu aç'a basıldığında iletişim kurulmaya çalışılır. Bir hata yoksa, işaretli eksenlerin değerleri sürekli okunup yazılır. Değer kutusuna yazılan rakam, istenen eksenin adındaki tuşa basılarak yüklenebilir. Okuma frekansı da bu pencerede belirtilmektedir.

PCI Kartı Testi

Sistemdeki PCI kartının analog voltaj çıkışı ile dijital veri girişi fonksiyonlarının testi için bu pencere kullanılır. Voltaj kutusuna girilen tam veya noktalı değer, Gönder tuşuna basılarak kanal kutusunda seçili kanala yollanır. Eğer Voltaj kutusuna girilen değer silinmişse yollama başarılıdır. Eğer hala duruyorsa yollama başarısızdır. Bunun sebebi kanalın ayarlı olduğu aralığın dışında değer girilmesi olabilir. Seçili kanalın çıkışında, yeni bir değer yollanana kadar aynı voltaj olacaktır. Herhangi bir zaman "Özellikler" tuşuna basılarak o anda seçili olan aygıtın, sürücüsünden okunan özellikleri bir pencerede gösterilir.

Silindir Kontrolü Testi

Bu pencere, sistemin silindir konumu kontrolünün testi için yapılmış penceredir (Şekil 10). Kullanıcı, kontrol sabitleri bölümüne girdiği değerlerle, istediği tipte otomatik kontrol yöntemini deneyebilir. İşlem başlatıldığında, pencerenin sağ tarafındaki kaydırma çubuğuyla pistonun konumu kontrol edilebilir. Kaydırma çubuğunun aralığı, piston sınırları bölümüne girilen değerlerle ayarlanabilir. Orta voltaj ve kontrol sabitleri değerlerinin sağ tarafındaki V butonları, o değerin varsayılan değerine geri alınmasını sağlar.

3.3. Program Algoritmaları

Kalemin Belirlenmesi

Parça işlemeye başlamadan önce işlenecek profil, bağlı kalem geometrisi ile açısı bilinmeli ve bu değerlere göre referans kalem değerleri hesaplanmalıdır. Referans değerlerinin hesaplanmasındaki parametreler profil ve kalem geometrisi olduğundan ilk önce profil girilmeli; sonra işlemede kullanılacak kalem seçilmelidir. Bu noktada bir profil için herhangi bir kalemin herhangi bir bağlama açısıyla kullanılamayacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden programın buradaki görevi, verilen profile göre kayıtlı kalemlerden hangilerinin, hangi bağlama açısı ile kullanılabileceğini bulmaktır. Program tarafından bağlama açılarıyla beraber ortaya
çıkarılan uygun kalem listesinden kullanıcı istediği
kalemi seçecektir.


Şekil 10. Silindir kontrolu test penceresi

Kalem belirleme işlemi, profil analizinin ardından her bir kalem için işleme aşamalarının, bağlama açılarının ve kater uzunluklarının bulunması aşamalarıyla olur.

Profil Analizi

Uygun kalem geometrisinin bulunması için önce sadece profil üzerinde çalışılarak bazı profil parametreleri hesaplanır. Bu profil parametreleri Şekil 11'de gösterilmiştir. Kalem seçimi için profilin yaptığı en büyük açı (EBA) ve en küçük açı (EKA) hesaplanır. Çünkü profil açısının kalemin kenar açısına en çok yaklaştığı yerler bu açıların görüldüğü yerlerdir. Eğer kalem bu açıları işleyebiliyorsa profildeki diğer açıları da işleyebilir. ebx (en büyük x) ve ekx (en küçük x) değerlerinden H (profil derinliği) bulunur. Profil analizinin algoritmasına ait akış şeması Şekil 12'de görülmektedir.

Kontrol İşlemi

Parça işleme penceresinde "Başla" tuşuna basılarak kesme işlemi başlatıldığında, konum okuma, referansa göre hata bulma, istenen tipte kontrol hesabı ve düzeltme sinyali oluşturma işlemleri bir döngü içinde kesintisiz yapılmaktadır. Kontrol işlemi döngüsünün akış şeması Şekil 13'de verilmiştir.

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.