Ana sayfa
         
     

Rapor - Makale > Ürün Geliştirme > Mühendislik standartları, patentler ve diğer bilgilere erişme*:

Sözlük ve Ansiklopediler
Gerek Türkçe'de, gerek yabancı dillerde, gerekse Türkçe ile çeşitli yabancı diller arasında çeşitli sözlükler
hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Genel sözlükler yanında teknik terimler sözlükleri meslekî olarak en yararlı olanlarıdır. Bazı dar ve çok yeni araştırma alanlarında yeni icat edilen terimlerin karşılıklarını bulmak
zordur. Bu durumda bu tür terim ve kelimelerin tanımları onları içeren kitap ve makalelerden temin
edilmeye çalışılır.

İTÜ Kütüphanesi İnternet Sitesinden erişilebilen elektronik sözlükler:

 • Türkçe Sözlük
 • Cambridge International Dictionary of English
 • Webster's Revised Unabridged Dictionary
 • Wordsmyth English Dictionary-Thesaurus


Şekil 2. Bilgi arama akış şeması


Tablo 2: İTÜ Kütüphane Hizmetleri (www.library.itu.edu.tr)

Online Katalog
Katalog Tarama
Ders Adına Göre Ders Kitabı Tarama
Kullanıcı Hizmetleri
Kullanıcı Kayıtları
PIN ve Barkod İşlemleri
İstek ve Öneriler
Elektronik Veritabanları
Online ve CD-ROM Veritabanları
Elektronik Dergiler ve Gazeteler
TSE Standartları Arama
Linkler
Kütüphane ve Bilgi Merkezleri
Z39.50 ile Erişilebilen Kütüphaneler
İTÜ Ana Sayfa
Yayın Sağlama Hizmetleri
İTÜ Kütüphaneleri İçin Kitap Talebi
Yurtiçi ve Dışından Kitap-Makale Talebi
Yeni Alınan Kitaplar
İTÜ Kütüphaneleri Süreli Yayın Listesi
Diğer
Yararlanma Koşulları
Projeler ve Duyurular
Personel Listesi ve Şube Kütüphaneleri

El Kitapları
Bazen genel olarak bir disiplinin bütününü, bazen de belirli bir kısmını içerdiği gözlenen el kitapları konuyla ilgili bütün bilgilerin bir araya toplanarak özetlendiği kitaplardır. Makine mühendisliği konuları üzerine yazılmış ünlü el kitaplarının bir listesi aşağıda verilmiştir.

 • Mark's Standart Handbook for Mecjanical Engineering, 10th Ed. McGraw-Hill, NY 1996.
 • The Mechanical Engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton FL 1997.
 • Mechanical Engineer's Handbook, 2nd Ed., Wiley, NY 1998.
 • Handbook of Experimental Mechanics, Wiley, NY 1993.
 • Pump Handbook, 4th Ed., McGraw-Hill, NY 1996.
 • Standart Handbook of Fastening and Joining, 3rd Ed. McGraw-Hill, NY 1997.
 • Mechanical Engineer's Reference Book, 12th Ed., Butterworth-H., London 1994.
 • Roark's Formulas for Stress and Starin, 6th Ed., McGraw-Hill, NY 1989.
 • Gieck's Handbook of Engineering Formulas, 6th Ed., McGraw-Hill, NY 1990.

Ders Kitapları
Ders kitapları sektörü hergün yeni kitapların veya iyileştirilmiş yeni baskıların ortaya çıktığı canlı bir sektördür. Özellikle İngilizce ders kitaplarının ve kaynak kitapların izlenebilmesi için büyük yayıncıların web siteleri yanında, internet üzerinde satış yapan Amazon.com gibi kuruluşların "Books in Print" kısımlarına bakmalıdır.

İndeks ve Yayın Özeti Servisleri
İndeks Servisleri süreli yayınlar ve içerikleri hakkında güncel bilgileri sağlayan temel kaynaklardır. Bazı indeks servisleri, istendiğinde yayının tam metnini de temin etmektedirler. İndeks servisleri, makale vb. yayınların, yazarları, başlığı, anahtar kelimeleri ve bibliyografik bilgileri içermekte, yayın özeti servisleri ise ek olarak makale içeriklerinin özetlerini de sunmaktadır. İndeks ve yayın özeti servisleri ağırlıklı olarak süreli yayınlarda çıkan makaleleri ihtiva etmekle beraber, konferans, sempozyum ve kongre bildirileri ve kitapları da içerenler vardır.

İTÜ Kütüphanesi Internet Sayfasında Bulunan Online Veri Tabanları:

 • Web of Science 1994-2001 (Science Citation Index, Social Science Citation Index ve Arts & Humanities Index veritabanlarını içerir.)
 • Engineering Village 2 (Compendex veritabanını içerir.)
 • ABI INFORM GLOBAL
 • MathSciNet
 • Table of Contents Veritabanı
 • Proquest Digital Dissertation
 • The New Grove Dictionary of Music & Musicians 2nd edition on the web
 • Web of Science ISI'ın kendi sunucusundan tarama için deneme erişimi.
 • Wiley InterScience OnlineBooks servisi
 • Proquest Inspec
 • Chadwick-Healy veritabanlarından IIMP(Index for Music Periodicals) ve 3600 dergiyi tam metin olarak içeren PCIFT
 • Periodical Contents Index-Full Text
 • Historical Abstracts : 1450'den günümüze dünya tarihi (Amerikan tarihi hariç)
 • America : History and Life : Amerikan ve Kanada tarihi konulu veri tabanı, ilgili makalelerin özetlerini içerir.
 • Birleşmiş Milletler Dokümantasyon Merkezi
 • CSSinfo Online Standards Access

İTÜ Kütüphanesi Internet Sayfasında Bulunan CD-ROM Veritabanları:

 • ABI / Inform
 • Applied Science & Technical Index
 • Architectural Publications Index
 • Arts & Humanities Citation Index
 • Chemical Abstracts
 • Compendex Plus
 • Dissertation Abstracts
 • Econlit
 • Food Science & Technology Abstracts
 • Georef
 • Iconda
 • Inis
 • ISC Bulltein
 • Journal Citation Reports
 • Science Citation Index
 • Social Science Citation Index

Çeviri Hizmetleri
Ülkemizde yabancı dillerden Türkçe'ye çeviri amacıyla kurulmuş resmî bir daire veya kuruluş yoktur. Gerek duyulduğunda çeviri hizmetleri çok sayıda özel çeviri büroları aracılığıyla yürütülmektedir. Fakat bu kuruluşlarda çalışan çevirmen veya Mütercim-Tercüman olarak anılan kişiler çoğunlukla ilgili yabancı dili genel olarak iyi bilmekle beraber, teknik konular söz konusu olduğunda terminolojiye hakim olamadıklarından, ortaya çıkan çeviriler çoğu zaman başarılı olmamaktadır. Bu yüzden, teknik çevirilerin ilgili dili iyi bilen mühendisler tarafından yapılması gerekmektedir.

Yabancı dillerden Türkçe'ye çeviri amacıyla bazı bilgisayar programları da yazılmıştır ve piyasada mevcuttur. Yalnız bu programlar, dillerin yapılarındaki büyük farklılıklar nedeniyle çok başarılı değildir. Anadilini ve yabancı dili iyi seviyeden bilen bir kişi günde ortalama beş sayfa çeviri yapabilmektedir. Eğer çeviri önce bilgisayar programınca yapılıp, daha sonra kişi tarafından tashih yoluna gidilirse, bu sayı günde ortalama on beş sayfaya çıkabilmektedir.

Tablo 3: İTÜ Kütüphanesi internet sitesinden (www.library.itu.edu.tr) erişilebilen elektronik dergiler ve gazeteler

 • AIP
 • American Association of Physics Teachers
 • American Chemical Society
 • American Institute of Physics
 • American Mathematical Society
 • Asce
 • Asme
 • Birkhauser Verlag
 • Blackwell Publishers Inc.
 • Blackwell Science Ltd.
 • Cambridge University Press
 • D-Lib Forum
 • DVG
 • ECS
 • EDP Sciences
 • Elsevier Science
 • Geological Society Publishing House
 • Institution of Mining and Metallurgy
 • IOP
 • Kluwer
 • Kluwer Academic Publishers
 • MCB Univ. Press Ltd.
 • MCB University Press Ltd.
 • MIT Press journals-Massachusetts Institute
 • Mineralogical Society
 • Multi Science Pub. Co Ltd.
 • Munksgaard
 • Oxford University Press
 • Portland Press Ltd-Miss Faye Steady
 • Professional Engineering Pub.
 • Royal Society
 • Royal Society of Chemistry
 • Sage Publications Inc.
 • Sage Publications Ltd.
 • SIAM
 • Springer
 • Springer Kundenservice
 • Springer Verlag
 • Swets
 • Swets & Zeitlinger Publishers
 • Taylor & Francis Ltd.
 • Taylor&Francis Ltd.
 • The American Physical Society
 • Tübitak
 • University of Chicago Press
 • Wiley
 • World Scientific Pub. Co.

Kataloglar, Broşürler ve İş Dünyası Bilgileri
Tedarikçi firmalardan temin edilebilecek hammaddeler ve makine parçaları hakkında en güncel ve sağlıklı bilgiler firmalarca yayımlanan kataloglar, broşürler, el kitapları veya bunların bir arada bulunduğu kompakt disklerdir. Bazı firmalar ürün kataloglarını ve broşür bilgilerini internetteki web sitelerinde de müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Hatta bazı kompakt diskler ve web siteleri ürün seçiminde yardımcı olmak üzere "ürün seçme sihirbazı" denilen programları da ücretsiz olarak sağlamaktadırlar.

Belli bir hammaddeyi veya makine parçasını üreten firmaların bir listesini oluşturabilmek ilk yapılacak iştir. Bu konularda en büyük yardımcılardan biri ihtisas fuarları olmakla beraber, bu tür fuarlar yılın belli zamanlarında açıldığı için fuar zamanlarını beklemek her zaman mümkün olmayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan "Thomas Registrar of American Manufacturers" faaliyet alanlarına ve yerlerine göre firmalarla ilgili erişim bilgilerinin derlendiği en ünlü kaynaklardan birisidir. Ülkemizde bu tür dokümanları, İllerin Sanayi ve Ticaret Odaları, Odalar ve Borsalar Birliği ve çeşitli sektörel dernek ve kuruluşlar yayımlamaktadır.

Kamu Bilgi Kaynakları ve Arşivleri

Türkiye'deki kamu bilgi kaynaklarının en ünlüsü, yasa, tüzük, yönetmelik, genelge ve üst düzey personel atamalarının yayınlandığı Resmî Gazete'dir. Resmî Gazete'nin yayın ve dağıtımından sorumlu Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, daha pek çok dergi, broşür ve dokümanın basımı ve dağıtımını yürütür. Son yıllarda hemen hemen bütün kamu kurum ve kuruluşları internet aracılığıyla bilgi sağlama ve elde etme yolunu kullanmaya başlamışlardır. Bunlardan makine mühendisliği ile ilgili bilgilerin bulunduğu bazılarının internet linkleri Tablo 4'te verilmiştir:

Tablo 4: Kamu bilgi kaynakları
Kurum
Internet Adresi
Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü www.byegm.gov.tr
Resmî Gazete www.basbakanlik.gov.tr
Devlet İstatistik Enstitüsü www.die.gov.tr
Türk Standartları Enstitüsü www.tse.org.tr
Devlet Planlama Teşkilatı www.dpt.gov.tr
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu www.tubitak.gov.tr
Türk Patent Enstitüsü www.turkpatent.gov.tr
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı www.sanayi.gov.tr
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı www.enerji.gov.tr

 

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.