Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Ürün Geliştirme > BMC Megastar'ın Endüstriyel Tasarım Serüveni:

Şimdi adımlarıyla birlikte bu süreç nasıl ve ne şekilde gelişti ve "Megastar" ortaya çıktı diye baktığımız zaman, yöntemlerimiz uyarınca proje önerileri esastır. Bu proje önerileri, planlama komitesi tarafından onaylanarak hayata geçirilir. Proje önerileri kendi içimizde uzun tartışmalara sahne olur. Neyi yapacağımız konusunda ciddi şekilde kendi kendimize çalışırız.

Mamul planlama komitesi onaylarsa, ürünün bir profili hazırlanır, burada ürüne ilişkin tüm temel kararlar alınır. Bu temel kararlar tabii ki müşteri eğilimleri üzerine kurulur. Bunlar için, "benchmarking", "quality function deployment", "reverse engineering" gibi her türlü konuyla ilgili teknolojiler ve teknikler kullanılmaktadır. Tabii ürün profiliyle birlikte bu ürünün de ne zaman gerçekleştirileceği ve ayrıca fizibilite etüdü hazırlanır.

Ortaya çıkacak ürün;
 1- Üretilebilir olmalıdır;
 2- Dünyanın her yerinde satılabilir olmalıdır. Satılabilir olması şartı bünyesinde gereken kalite nitelikleri, zamanında ve istenilen miktarda piyasada bulunabilirliği ve uygun fiyatı olmalıdır.

Zaman planı ve fizibilite etüdü, ürün profiliyle birlikte değerlendirilip onaylanırsa -ki burada yine icra komitesi önemlidir- bu projeye onay verildiği takdirde, ön tasarım çalışmaları başlar. Bu adım içerisinde, ürün tasarıma yön verecek esaslar belirlenir, ayrıntılı tasarım faaliyetleri için başlangıç noktaları oluşturulur.

Stil tasarımına esas oluşturan eskizler hazırlanır
Ana ünite ve sistemlere ilişkin temel kriterler oluşturulur. Ortak geliştirme çalışması yapılacak olan komponent üreticileri belirlenir

İşte bu noktada ortak geliştirme çalışması yürütecek olan komponent üreticileri ile işbirliği başlamıştır. Bu vesileyle, bir örnek teşkil etmek üzere, Farplas ile yaptığımız bir çalışma, sizlere burada Ömer Bey tarafından sunulacaktır. Ana komponent üreticileri ile ön tasarım, stil-taslak modelleri, ürün tasarımı, prototipler ve doğrulama testleri paralel olarak yürütülür. BMC faaliyetleri yan sanayi içerisinde de eşzamanlı bir şekilde yapılır. Burada gördüğünüz ön tasarımla ilgili olarak, önce kafada başlayan, kağıt üzerinde devam eden düşünceler, malzemeye, malzemeden prototipe, prototipten gerçek ürüne dönüşerek bir süreç içerisinde yoluna devam eder.

Birçok ülkenin otomotiv sanayiinde olduğu gibi, biz de stil tasarım konusunda İtalya'nın meşhur endüstriyel tasarım firması Pininfarina (www.pininfarina.it Bakınız: Not) ile işbirliği yaparak, stili birlikte geliştirdi. Bu şekilde başlayan stil, sonunda bu şekilde gördüğünüz hale döndü. Ana parçalar ve ana üniteler, ön tasarım içerisinde değerlendirilerek, motorundan direksiyonuna, dingilinden koltuğuna kadar bütün kararlar verilmeye devam eder ve kağıt üzerindeki şeylerin artık malzemeyle taslak modellere ve ön prototipIere dönüştürülmesi fazı başlar.

Megastar 1/5 Stil Taslak Modeli
Megastar 1/1 Stil Taslak Modeli

Burada gördüğünüz gibi 1/5 modeller üzerinde değişik grupların çalışmaları ile ön prototipler ile stil taslak modelleri mukayese edilerek olgunlaştırılır. Gerekli değişiklik kararları verilir, ayrıca sistem modelleri, mock-up hazırlanır ve üzerinde çalışmalar devam eder. Bu yeni aracımıza ait, tamamen kendimiz tarafından geliştirilen bağımsız süspansiyon mock-up'larıdır. Bilahare, birebir dediğimiz ürünün bütün ölçüleriyle ortaya çıktığı, stil taslak modeli ortaya çıkar. Bu da hala bir modeldir, bir prototip değildir.

Ürün Tasarımı / CAD/CAM/CAE uygulamaları
Ön prototipler / Sistem modelleri

Bütün bu hazırlık çalışmaları neticesinde, detay tasarım başlatılır. Detay tasarımda yine ana komponent üreticileri ile birlikte, beraberce oluşturulmuş süreçlerin eşzamanlı ve paralel bir şekilde devamıyla gerçekleştirilir. Biraz önce mock-up'larını gördüğünüz bağımsız süspansiyonun artık burada birebir kendisini görüyorsunuz ama bu aşamalarda CAD, CAM, CAE, hızlı prototip yapımı gibi otomotivde geçerli tüm teknik ve teknolojiler ve her türlü deney tasarımı kullanılır.

Şuna değinmek istiyorum, aslında burada gördüğünüz araştırma, tasarım ve geliştirme çalışmaları, ticari anlamda olan şeylerdir. Aslında, "commercial research" dediğimiz faaliyetlerin, "advanced research" ile daha da temelinde "basic research" ile desteklenmediği durumlarda maalesef her şeyi tam yapmış sayılamıyoruz. "Basic- research" ki özellikle üniversitelerden bekliyoruz, bu "advanced research"e girdi teşkil edecek, "advanced research" de "commercial research"e girdi teşkil edecektir. Bütün bu unsurlar henüz otomotivde tamamlanmış değil. Arzumuz zaman içerisinde bunların tamamlanmasıdır.

Tabii tasarımı yapmak tek başına bir marifet değil, tasarımın teorik olarak doğrulanması, aynı zamanda pratik olarak doğrulanması şarttır. Bu süreçlerin pratik ve teorik doğrulanması Ar-Ge'nin olmazsa olmaz en önemli faaliyetlerindendir. Bu yüzden finite element analizleri gibi gereken teorik doğrulama fazları bizim bünyemizde de gerçekleşmektedir.

Bu noktada, BMC ve Farplas ilişkileri, imalatçılarımızla müşterek geliştirme çalışmalarımızın sadece bir örneğidir. Bunun gibi pek çok örnek mevcuttur. Farplas ile neyi geliştirdik? Gördüğünüz gibi stop lamba gruplarını, ön panjur ve far grubunu, -birkaç parça daha var, Ömer Bey bunları size daha detaylı anlatacak- Bu arada tabii tasarım sürecinde üniversiteler, bağımsız tasarım büroları gibi kuruluşlarla da işbirliği yapılmaktadır.

 

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.