Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > CAD/CAM/CAE > Dijital fabrika ile etkin tesislerin kurulması:

Malzeme elleçleme yoluyla maliyet düşürme çalışması...

İşletme maliyetlerini düşürmek isteyen fabrika tasarruf için malzeme elleçleme alanında ne kadar potansiyel olduğunu merak ediyordu. Kurulan bilgisayar modelinde yapılan analizler neticesinde malzeme elleçleme maliyetlerinin kabaca hesaplanan değerden aslında %70 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Tek başına bu sonuç bile bilgisayar destekli analizlerin önemini ortaya koymakta. Ardından maliyetleri düşürmek üzere yapılan çalışmalar neticesinde aşağıdaki önlemlerin başarılı şekilde alınabileceği belirlendi;

  • Aşırı yoğunluğa sahip malzeme taşıma yollarının kısaltılması için makinelerin arasında kısa yol oluşturacak yeni koridorlar açıldı.
  • Dışarıdan alınan kimi parçaların tedarikçileri tarafından farklı kasa tipi ve kasa içi adetleriyle gönderilmesi sağlandı.
  • Merkezi depo tesis içi küçük depolar şeklinde dağıtıldı. Her ne kadar yeni mal kabul kapıları, personeli ve artan IT altyapı gereksinimi gibi yeni maliyetlere rağmen toplamda ulaşılan tasarruf daha büyük oldu.
  • Daha az sayıda forklift ve transpalet kullanmak mümkün oldu. Taşımaya bağlı ürün hasarları ve iş kazaları azaltıldı.


Tesis içi malzeme akışı (eski hali)


Tesis içi malzeme akışı (yeni hali)

Not: Çizgilerin kalınlığı, o rotadaki malzeme trafiğinin yoğunluğu ile doğru orantılıdır.


Elbette ki tüm bu faydaları ortaya çıkarabilmek için çok sayıda alternatif düşünüldü ve hepsi tek tek analiz edildi. Şirketlerde bu sayıda ve kapsamda analizlerin manüel olarak yapılmasını sağlayacak zaman, sabır ve işgücü genellikle yoktur. Bu çalışma neticesinde ulaşılan yıllık 800 bin liralık tasarruf tutarı ise bu tür teknik analizlerden kaçınma yönündeki her türlü bahanenin karşısında tam bir gövde gösterisi olmakta.

Fabrikanın dijital ortamda görselleştirilmesi

Dijital fabrika uygulamaları sadece mühendislik çalışmaları ve analizler için değil aynı zamanda görselleştirme için de kullanılmakta. Bugünkü ortamda iki boyutlu halde çizilen tesis planları, çok daha kolay ve hızlı bir biçimde üç boyutlu olarak tasarlanabiliyor. Böyle bir görselliğin avantajı tesisle ilgili her türlü tartışma ve toplantının üç boyutlu veri üzerinde yapılabilmesi, yorumlama hatalarının ortadan kalkması ve konunun uzmanı olmayan karar vericilere de hitap etmesidir.

Böylece kurulum ve devreye alma sırasında ortaya çıkacak hatalar daha en başta tasarım safhasında teşhis edilebiliyor ve önlemleri alınarak hatalı yatırımlar engelleniyor. Oluşturulan tesis modelinin başka uygulamalara organik şekilde aktarımı ve diğer mühendislik ekipleri tarafından tekrar kullanımı sayesinde daha fazla sayıda tasarım iterasyonu daha kısa zamanda tamamlanmakta.

Özellikle robotik ve otomasyon sistemlerinin bilgisayar ortamında simülasyonu, bilgisayar destekli ergonomi ve işçi üretkenliği analizleri için üç boyutlu tesis verisi mutlaka gereklidir. Sonuç olarak fabrikaları daha az sayıda son dakika değişikliğiyle üretime hazır hale getirmenin önemli finansal getirileri olacağı ortada.

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.