Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Kalıp Teknolojileri > Türkiye'de kalıpçılık gelişiyor:

Hanifi İçtüzer
Kalıphane Müdürü
BSH Çerkezköy
Haziran 2009, İstanbul

Günümüzde tüketici ihtiyaçlarının giderilmesindeki yüksek beklentiler ve üretici sayısının artmasına paralel olarak rekabetçi ortamın hız kesmeden hatta katlanarak devam etmesi, birçok alanda takip edemediğimiz teknolojik gelişmelerin oluşumunda etkili olmaktadır.

Endüstriyel ürünlerin gelişiminin hızla devam etmesinde temel faktörlerden birisi kalıptır. Endüstriyel ürünlerdeki ihtiyaçların rekabet dahilinde karşılanması kalıpçılık sektöründeki hedeflenen ilerlemelerin eş zamanlı olarak gelişmesini zorlamaktadır.

İç ve dış piyasada en çok kalıp üretim talebi sırasıyla otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sanayiden gelmektedir. Burada sizlere uzun yıllar çalıştığım beyaz eşya sektöründe kalıbın fonksiyonu üzerine kısaca bilgilendirme yapacağım. Beyaz eşya ürünlerindeki rekabetçi ortam kalite seviyesinden ödün vermeden sürekliliğin devamı için yenilikler yapmayı zorunlu kılmaktadır. Sektördeki bu zorunluluk altı ay gibi kısa sürelerde yeni projelerin yapılması, geliştirilen projelerin tam zamanlı olarak gerçekleştirilmesi ve projenin her safhasının sorunsuz bir şekilde geçilmesiyle mümkün olmaktadır. Yeni ürün projesinin devreye alınması sürecinin en önemli safhalardan birisi yeni makine, kalıp ve teçhizatın sorunsuz bir şekilde seri üretime alınması ve mevcutlarda da yeni ürün için modifikasyonlar yapılmasıdır.

Projelerin başarı olasılığını ve ürün kalitesini doğrudan etkileyen kalıp yatırımları sektörde itina ile düşünülen konulardan birisi olmaktadır. Kalıp yatırımlarının doğru yapılması ve projenin başarılı sonuçlanması için kalıpçı firma tercihleri bazı kriterler göz önüne alınarak gerçekleştirilir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

  • Teknik bilgi ve dizayn tecrübesinin yeterliliği,
  • Makine teçhizat yeterliliği,
  • Kalite güvenirliliği,
  • Kalıp teslim tarihlerine uyulabilmesi,
  • Teslim sonrası teknik destek ve servis hizmeti güvenilirliği.

Kalıpçı firma seçiminde bu kriterlerden bir tanesinin eksik olması, projenizde kısa veya uzun vadede bazı sorunlar çıkması demektir. Yaşanılan sorunlar bir şekilde giderilebilir. Fakat projenin devreye alınmasında geç kalınması, rakip firmalardan sonra ürünün piyasaya sürülmesi ve sipariş taleplerinin karşılanamaması firmaya ağır zararlar verebilir.

Örnek uygulama: Bulaşık makinesi sepeti için kalıp tasarım ve imalatı aşamaları*

Sektörün büyük firmaları, yeni projedeki ürünün parçalarının içeride ve dışarıda hangi kalıpçı firma tarafından yapılabileceğini bildiğinden ve anlaşmalı tedarikçileri olduğundan dolayı projelerin devreye alınmasında fazla sıkıntı yaşamamaktadırlar. Burada büyük firmaların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, projedeki kalıp tedarikini sağlayan departmanın da bilgi birikimini koruması ve devam ettirmesidir.

Ülkemizdeki kalıp sektörünün son yıllardaki gelişimi, ana ve yan sanayiye büyük kazanımlar ve ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlamaya başlamıştır. Kalıbın her türlüsüne bağlı tüketici ürünleri üreten firmaların kalıp ihtiyaçlarının iyi dizayn, en iyi kalite, düşük maliyet ve sonrasındaki servis hizmetinin karşılanması için yapılan baskılar, Türk kalıp sektörünün dünya standartlarını yakalamasında çok büyük etken olmuştur.

Yurtdışına kalıp ihraç eden firma sayısı ve yurtdışı açılımları yapmak isteyen firmaların artışı sektörün genişlemesinde etkili olacaktır. Ayrıca, Türkiye sanayisinin teknolojik ilerlemesine, teknik alandaki istihdam oranın artışına katkı sağlayacaktır. İç ve dış piyasadaki kalıp talep oranlarındaki büyüme, kalite seviyesindeki istikrar, teknik bilgi birikiminin devam ettirilmesi ve iç piyasada yeni kalıpçı firmalarının artışı ile rekabet ortamının oluşması, kalıpçılık sektöründe gelişime katkı sağlayacaktır.

Kalıp firmalarının yeni açılımlar yaparken olası riskleri de dikkate almaları, sektörün güçlü kalmasında ve genişlemenin istikrarlı oluşunda etkili olacaktır.

Kaynak: www.UKUB.org.tr/bilgi_bankasi_detay.asp?id=1


*Not: Fotoğraflar, Sema Plastik Kalıp ve Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. web sitesinden alınmıştır;
www.semakalip.com.tr

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.