Ana sayfa
         
     

 Ürün - Uygulama > 03-10-2003 (Form Makina) Mazak Lazer İşleme Merkezleri'nin Türkiye bağlantısı artık Japonya üzerinden direkt firmamıza iletilmiş bulunmaktadır. Bu olumlu gelişme fiyatlarda % 30-35'e varan düşüşleri sağlayacaktır:

Form Makina CNC Takım Tezgahları San. ve Tic. A.Ş.Bundan önce tezgahlar, Avrupa Mazak üzerinden Mazak Form Makina'ye iletilmekte idi ve bu da % 30-35'e varan maliyet artışlarına sebebiyet vermekteydi.

Piyasada bilinen tüm Mazak ürünlerinin yanı sıra, yeni ve dikkat çekici fiyatlarımız ile, Mazak Lazer İşleme Merkezlerinin de, piyasada ciddi şekilde ağırlığını hissettireceğine inanıyoruz.

Gerek lazer işleme merkezleri, gerek Mazak'ın diğer tüm ürünleri konusunda, ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgi, görüş ve döküman konularında yanınızdayız.

Aşağıda, Mazak lazer işleme tezgahları ve avantajları hakkında detaylı bilgi bulunmaktadır. (Konuya giriş amaçlı bilgi almak için ise ilgili bir makalemizi okuyabilirsiniz: Lazer işleme merkezleri)

SEÇİM KRİTERLERİNİZE MAZAK'IN GENİŞ LAZER İŞLEME TEZGAH YELPAZESİ İLE YAKLAŞIMI:

 • Mazak tezgahlarında, DÖKÜM GÖVDESİ ve düzensiz haraketlerden kaynaklanan vibrasyon önleyici YENİ SERVO TEKNOLOJİSİ ile konu hakkındaki hassasiyetini temel kriter olarak vurgulamaktadır. (Öneğin; 10mm çapta 6m/dak. hızda, 1,2mm sacda kesim sonuçlarında 0,05mm lik hassasiyet sağlanabilmektedir.)
 • Lazer rezenatörü makine gövdesindedir. Böylece, vibrasyon etkisi minimum'a indirgenmiş. Gerek rezenatörün, gereken ışın taşıyıcı boruların fazladan yer kaplamaması, ciddi bir alan tasarufu sağlamakdır.
  • Mazak, önceki tezgahlarında, X44 Super Turbo ve U44 Space Gear modellerinde Gezer Optik Kafa (Flying Optics) tipi uygulaması yapmıştır. Bu modeller, az yer kaplayan, 1,250x1,250mm'lik Kompakt Lazer tezgahlardır (küçük atölye veya araştıma merkezleri türü yerlerin tercih edeceği tezgahlardır). Bu tezgahlarda ışık hareketleri boyutlardan dolayı olabildiğince kısa tutulmuştur.
   Mazak, Döküm Gövde, Yeni Servo Vibrasyon Önleyici Teknolojisinin verdiği güven ile büyük tezgahlarında hibrit yapıya geçmiştir.
   Bu yapıda; kafa hareketleri ve ışığın katedeceği yol olabildiğince az tutulmuştur. Kafa hareketleri çaprazda Y ekseninde, dikeyde ise Z ekseninde gerçekleşmektedir. Lazer ışığına asıl yol kateddirecek olan X ekseni hareketlerinde ise, "Lazer Kafa" sabit tutulmuş, hareket X-ekseninde tabla hareketine dönüştürülmüştür (Beş eksenli modellerde A ve B eksenlerinde açısal hareketler mevcuttur). Bu yapı yardımı ile, ek odaklayıcı ve doğrultucu elemanlar minimum'a indirgenmiştir.. Bunlarda, ek maliyet, periyodik bakım-değişim ve servis maliyeti ile birebir bağlantılı kriterlerdir.
  • Mazak Lazer İşleme Merkezlerinde, CO2 lazer gazı karışım tüpünün tek bir tüpe indirgenmesi, önemli maliyet kriterlerinden biri olan gaz tüketiminin ve tüp maliyetinin minimum'a indirgenmesini sağlanmıştır. Karışım gaz, CAD/CAM programı yardımı ile oransal olarak direkt osülatör içindeki lazer tüplerine iletilmektedir.
   Bu aşamada dikkati çekmesi gerekli temel bir konu; faklı farklı tüpten gelecek olan gazların karıştırılması ve sonrası lazer tüplerine iletilmesi için gerekli ara bir ekipmanın (Ek maliyet) olmamasıdır.
   Yardımcı gazlar tüketim oranlarında Mazak, hassasiyetini incelenecek rakamsal veriler ve gerçek uygulama perfomansı ile göstermektedir. Chiller ünütesi.. yeknesat.. Hava kurutucu ünitesinin ana soğutucu ünitesi içerisine entegre edilmiş olmasıda da, toplam elektrik tüketimi konusunda pozitif yönde bir gelişmedir.
  • Soğutucu ünite dahil olmak üzere, toplam elektriksel güç gereksinimler oldukça verimli seviyelerdedir. (Örneğin; Super Turbo X 510-1.5kW için 35.1 kVA dır.)
 • Malzemenin cinsi ve kalınlığının CNC'ye girilmesi ile; sistem otomatik olarak optimum lazer çıkış gücünü, kesim hızını, kullanılacak yardımcı gaz türünü ve basıncını ayarlayabilmektedir. Ayrıca, odaklama noktası da otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Tüm bu önceden belirlenmiş işleme faktörlerinin kontrolü ile, değişik kalınlıklardaki değişik malzemelerin kesim işlemleri, operatörün makine ayarları değişimine gerek duyulmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Aynı kesme kafası ile ince veya kalın saclar, kafa değişimine ve ayarlara gerek duyulmaksızın kesintisiz olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Mazak şirket olarak; sevis ağı, kalitesi ve güvenilirliğini temel prensipler arasında benimsemiştir. Türkiyedeki Mazak servis performası ise, yurtdışı performans kriterlerinde övgü ile gösterilmektedir.
  En etkili ve kalıcı izlenim, müşterilerimizin bizler için söyledikleridir. Türkiyede, 1,000'in üzerinde referansımız sizlerin yakından incelemesine değer bir kriterdir.
 • Mazak Smart Sistemin aşağıda örnekleri verilen çok gelişmiş fonksiyonları, FMS (Esnek Üretim Sistemleri) operasyonunu DNC modunda desteklemektedir. Örnek Fonksiyonlar: Dizayn Ünitesi, Parçalara Ayırma, Çizim Ünitesi Parçaları, Genişletilmiş Çizimler, 'CAM data girişi, Yerleştirme, NC Data Çevrimi, Hazır Parametreler.

KARŞILAŞTIRMALI AVANTAJ KRİTERLERİ:

I- Kesme esnasında, sacların kendi ağırlığının oldukça fazla olması ve metal testere ağızlı tırnaklar üzerine oturması sebebi ile yerinden kayması çok güçtür. Ayrıca, ek önlem olarak kullanılan tutucu klamplar bunu imkansız hale getirmektedir. Klamp'ların ek faydalarından biri ise; rulondan gelen bombeleşmiş levhaların klamplar sayesinde tabla üzerinde düzeltilmesidir. Kullanılan klamplar, sadece 10X50 mm ebadında saca girip, tutmaktadır. Klamp yerleri CAD/CAM yazılımı yardımıyla belirlenmekte, yerleşim buna göre ayarlanmaktadır.
Çok ince saclar kesildikçe zayıflayabilmektedir. Bu tür durumlarda parçada kayma olmaması için, yukarıda belirtilen ana önlemlere ek olarak, mikro-joint denilen sistem kullanılmaktadır. Mikro-joint, CAD programda otomatik belirlenir. Bu sistem sayesinde, çok ufak parçalar kesildikten sonra, 1mm'den az bir "son parçaçık" ile yapıda tutturulmaktadır. Böylece, kesilen parçanın düşmesi engellenmektedir.

II- Mark II ve FG serilerinde mekik tabla opsiyonu getirilmiştir. Entegre olarak, otomatik yükleme ve boşaltma (Auto Load ve Unload) sistemleri eklenebilmektedir. Dört faklı makineyi besleyebilecek FMS sistemi (Esnek Üretim Sistemleri-6/10 Raf) eklenerek, farklı sacların da otomatik yükleme, boşaltma olanağı sağlanabilmektedir. Ayrıca, sisteme "Stocker" eklenerek, otomatik olarak kesilen parçaların tezgahtan alınıp, belirli istasyonlarda üst üste istiflenmesi sağlanabilmektedir. (Optopath)

III- Testere şekilli levha kaldırıcı üzerine konulan levha, tabla içerisinde bulunan ve ayaklı pedal yardımı ile yüzeye gelen bilyalar sayesinde kolayca haraket ettirilebilmektedir.

IV- "Flying Optics" (gezer kafa) sistemi kullanılan diğer firmaların büyük tezgahlarında, gezen aksamda körük kullanılmaktadır. Körük, ışın yolunu korumaktadır. Körükte yırtılma, sökülme sonucu oluşabilecek küçük bir delik, maliyetleri yüksek problemlere neden olmaktadır (Körük maliyetleri de yüksektir). Mazak büyük lazer tezgahlarında ise, (bunlarda hibrit yapı kullanılmaktadır) kullanılan körük çok küçük tutulmuştur.

V- Büyük Mazak Lazer Tezgahlarda (Hibrit yapılı) hareket, Vidalı Mil (Ball Screw) sistemi ile sağlanır. Gezer Kafa (Flying Optics) kullanılan tezgahlarda ise hareket "Rack and Pinion" sistemi ile sağlanır. "Rack and Pinion" hareket sistemi, hızdan dolayı hassasiyet problemi yaratmaktadır.
(1-2 sene içerisinde ) Bakım maliyetleri yüksektir (Hassasasiyetler; Vidalı mil hareketlerinde yüzde bir, Rack and Pinion sistemlerinde ise onda bir oranlarındadır).

VI- Lazer gazı, Mazak tezgahlarda üç gazın tek tüp içerisinde olacak şekilde yerleştirilmesi şeklinde kullanılır. Lazer gazı, gaz üreten firmalardan tek tüp olarak satın alınır.
Diğer Lazer tezgah firmalarında lazer gazı, üç farklı tüp şeklinde kullanılır. Daha sonra bunlar bir ara karıştırıcı ünite ile karıştırılır ve lazer tüplere verilir (ek maliyet ve hassasiyet sorunları ile karşılaşılır). Ayrıca diğer bir problem ise, üç farklı tüpün bitim ve değişim süreleri farklı olacağı için, farklı zamanlarda değişim gerektirecektir (ek iş ve zaman kaybı).

VII- Kullanılan iç ve dış aynaların, sayı olarak diğer firmalara kıyasla daha az olması, bakım anında daha az maliyet ve bakım hızı sağlamaktadır. Ayrıca, rezenatörün bakımı da bu sayede çok kolay olmaktadır.

VIII- Rezenatördeki lazer tüplerini soğutma sistemini gerçekleştiren "Soğutucu Ünite" sinin (Chiller Unit) çalışma ısı aralığı geniştir. Bu " Soğutucu Ünite" sinin ömrünü uzatır. Motor, fan ve hava kaçağı gibi sorunlar ile kolay kolay karşılaşılmaz.


İrtibat:
Murat BARAN
Mazak Lazer Tezgahlar Satış ve Pazarlama Müdürü
E-Posta: mbaran@formcnc.com.tr

Mazak - FORM Makina CNC Takım Tezgahları San. ve Tic. A.Ş.
Kısıklı Cad. Haluk Türksoy Sok. No:1 Bağlarbaşı - Üsküdar - İstanbul
Tel : (216) 474 45 70
Faks : (216) 474 28 70
Web: www.formcnc.com.tr

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.