Ana sayfa
         
     
 Ürün - Uygulama > 08-11-2007 (ArGe Müh.) Geleceğin teknik eğitimleri için, Parallel Graphics / Cortona sanal eğitim yazılımı:

İstenildiği takdirde yapılan çalışma hakkında ileri seviyede hazırlanmış kullanıcının ulaşması gereken ve arşivlemede kolaylık sağlayacak şekilde doküman ve video ilavesi yapılabilir. Örneğin, sistemin komple resmi, bir parçanın teknik resmi, imalat bilgileri, üretim yöntemleri vb. bilgiler kullanıcıya eğitim aşamasında eş zamanlı olarak teknik bilgilendirme ve arşive ulaşma imkanı sağlamakta, yine ilave edilen gerçek videolarla da çalışmayı gerçek ortamda görme imkanı yaratmaktadır.

Eğitim çalışması devam ederken istenilen adımda durdurabilir ve istenilen adıma tekrar dönerek ya da hızlıca adım atlanarak çalışmaya devam edilebilir. Eğitimin demo aşaması bittiğinde program diğer aşamalara yönlendirmeyi yapar. Ancak istenildiği takdirde bu aşamayı tekrarlama imkanı vardır. Demo aşamasını tamamlayan kişi öğrenmeye hazır hale gelir.

Eğitimin ikinci aşaması olan study (uygulama) aşamasında eğitim adım adım eğitimi alan kişiye sunulur. Study aşamasında eğitimi alan kişi eğitim uygulamasına hakim olabilmektedir. Böylece bir önceki demo aşamasında aldığı bilgilerini artık tamamen pekiştirir ve study aşaması sonunda öğrenme gerçekleşir.

Program uygulama aşamasında adım adım ilerleme imkanını sunarken yine aynı zamanda kullanıcılara kesintisiz izleme imkanı sağlamaktadır. İzleyici istediği adımda eğitimi durdurabilir ve adımlar arasında geçiş yapabilir, önceki adımlara geçebilir ya da adım atlayabilir. Demo aşamasında olduğu gibi uygulama aşamasında da gerekli talimatlar,teknik bilgiler,ortam bilgileri, makina teçhizat bilgisi, kullanılacak alet bilgisi, prosedürler, ek bilgiler vb. mesaj ve talimatlar ekranında yazılı olarak verilir. Eklenen detaylı teknik dokümanlara ve videolara ulaşılabilir.
Uygulama aşaması özellikle sistemin ve sistemi oluşturan parçaların daha yakından tanınmasına olanak sağlamaktadır. İzleyici kullanılan parçaları, gerek görsel ekrandan, gerekse parça listesinden seçip, bölgesel gösterim yaptırabilir ve daha iyi tanıyabilir. Sistemin bütününden ve alt parçalarından oluşan parça listelerini görebilir, parça listesinde sistemi oluşturan parçaların numaraları, adetleri, malzeme bilgileri, boyutları, ağırlıkları gibi istenilen tanımlamalar yapılabilir ve bu tanımlamalara ulaşılabilir.

En son aşama ise Exam (Sınav) aşamasıdır. Bu aşamanın amacı buraya kadar öğrenilen bilgilerin tekrar edilip sorgulanması ve aşama sonunda sağlanacak geri bildirim ile nerelerin eksik kaldığı, nerelere ağırlık verilmesi gerektiği veya nerelerde ve nasıl başarıya ulaşılabildiğini tespit edip eğitimi iyileştirme yoluna gitmektir.
Sınav aşamasında eğitimin her adımı tek tek kullanıcının önüne getirilir, işlem basamakları sırasıyla ve tamamen kullanıcının müdahalesi ile tekrarlanır. Kullanıcı gösteri ve uygulama aşamalarında öğrendiklerini sınav aşamasında uygulamaya koyar. Burada adım adım sıradaki parça, el aleti veya işlem seçilerek bir sonraki adıma geçiş sağlanır. Örneğin, montajın ilk adımı olan kama seçilir, kamayı çakmak için el aleti seçilir seçim işleminden sonra animasyon izlenir, bir sonraki adım olan dişli çarkın seçimi yapılır.

Sınav aşamasında istenildiği takdirde her adım için veya önemli görülen adımlar için üzerinde durulması gereken konular ve teknik bilgiler hakkında akılda kalmayı sağlayıcı sorular sorulur.

Sınav aşamasının bitmesi ile kullanıcının yapmış olduğu sınav uygulaması ve sorulara cevapları değerlendirilerek eğitimin başarısı hakkında bir değerlendirme yapılır. Eğitim sonuçlarının iyi olması neticesinde eğitimi alan kişi eğitimde öğrenmiş olduğu uygulamayı yapmaya hazır hale gelmiştir. Eğitim sonuçlarının iyi olmaması sonucunda geri besleme (feed back) çalışması yapılarak, uygulamanın yeniden değerlendirilip, iyileştirilmesi yoluna gidilir.

Cortona programı ile simüle edilmiş eğitime ilave olarak resimlendirilmiş parça katalogları, bakım-geliştirme prosedürleri, tamir-bakım verilerinin, raporlarının bulunduğu detaylı bir eğitim hazırlanır. Detaylı olarak hazırlanan ve yayınlanan eğitimler aynı zamanda bir işletmenin bütün birimlerinin aynı zamanda değişik amaçlar için kullanılmasına da olanak sağlar.

Örneğin imalat biriminin montaj hattında çalışanlar eğitimin temel simülasyon bölümünü, parça tedariki yapan ambar birimi eğitim uygulamasının resimlendirilmiş parça kataloğu bölümünü, kalite kontrol bakım, geliştirme prosedürleri bölümünü, teknik servis birimleri tamir-bakım veritabanı kısmını kullanabilmektedir.

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.