Ana sayfa
         
     
 Etkinlikler > Kongre, Semp... >
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002-1999 |
 Etkinlikler > Kongre, Sempozyum, Panel, Seminer > 2006:

05 Ekim 2006, Perşembe > İSTANBUL TİCARET ODASI "TÜRKİYEDE KALIPÇILIK SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ-YARINI" SEMİNERİ
Yer: İTO Meclis Salonu (5. Kat)
ito-seminer-05-10-2006.pdf

SEMİNER PROGRAMI:


10:00 - 10:30 Kayıt (ikram)

10:30 - 10:40 > Açış Konuşması


I.OTURUM

10:40 - 11:00 > Harun MASATOĞLU (Oturum Başkanı)
UKUB Yön. Kur. Başkanı

11:00 - 11:20 > Prof.Dr. Mehmet Emin YURCİ
(Y.T.Ü. Makine Malzemesi İmalat Teknolojisi ABD Başkanı)
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kalıpçılık Programları

11:20 - 11:40 > Dr. İsmail Mehmet YEYİNMEN
(FORM 2000 Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı)
Otomobil Endüstrisinin Sac Kalıp İhtiyacına Bir Bakış

11:40 - 12:00 > Mustafa BİNTAŞ
(MUBİTEK Genel Müdürü)
Otomotiv Sanayinde Kalıpçılık

12:00 - 12:30 > Tartışma/Soru-Cevap

12:30 - 13:00 > Ara


II. OTURUM

13:00 - 13:10 > Harun MASATOĞLU (Oturum Başkanı)
(UKUB Yönetim Kurulu Başkanı)

13:10 - 13:30 > Hasan BÜYÜKDEDE
(İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı)

13:30 - 13:50 > Doç.Dr. Haydar LİVATYALI
(İ.T.Ü. Makina Fakültesi Öğretim Üyesi)
Kalıpçılık ve İlgili Konularda Dünyadaki Araştırma Kurumları ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Örnekleri

13:50 - 14:10 > Çay- Kahve Arası

14:10 - 14:30 > Prof.Dr. Ahmet ÖZDEMİR
(G.Ü.T.E.F. Öğretim Üyesi)
Gazi Üniversitesi'nde Kalıpçılık Eğitimi

14:30 - 14:50 > Refik DİRİ
(Karel Kalıp Genel Müdürü)
Küreselleşme Sürecinde Türk Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Kalıpları

14:50 - 15:20 > Tartışma/Soru-Cevap


14 Eylül 2006 > Seminer > İleri Teknoloji Ürünü Çelikler, Otomotiv Endüstrisinde Uygulamaları ve Geleceği
Dr. Havva KAZDAL ZEYTİN
Yer: TÜBİTAK MAM Konferans Salonu GEBZE


Bu sunuşta, ileri teknoloji ürünü çelikler, üretim yöntemleri ve özellikleri anlatılacak, bağlı olarak otomotiv endüstrisi için geliştirilen çelikler ve kullanım alanları vurgulanacaktır. Ayrıca, Otomotiv endüstrisine yönelik olarak TÜBİTAK MAM- Malzeme Enstitüsü'nde yürütülmekte olan "Çift Fazlı Çeliklerin Geliştirilmesi" projesi ile ilgili bilgi verilecektir.

Daha fazla bilgi için: www.mam.gov.tr/enstituler/me/me-tanitim-otomotiv.htm

İritbat:
Yusuf ÜNLER
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü PK. 21, 41470 Gebze KOCAELİ
Te : (262) 641 23 00 / 3412
Faks: (262) 641 23 09
Yusuf.Unler@mam.gov.tr

Not: Teknoloji Tanıtım Konferansları, teknolojide son gelişmeler ile Malzeme Enstitüsü'nde araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülen ve uygulamaya yönelik bilgi birikimi sağlanan teknolojileri; bu teknolojilerden yararlanmak ve kullanmak isteyen sanayicilere ve teknik elemanlara tanıtmak amacıyla; bedelsiz olarak düzenlenmektedir.
www.mam.gov.tr/enstituler/me/me-egitim-tanitim.htm


05 - 08 Eylül 2006 > 12. Uluslararası Makina Tasarımı ve İmalatı Kongresine (UMTİK 2006)
Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası

Önceki yıllarda yapılmış olan UMTİK Kongreleleri'nde olduğu gibi, UMTİK 2006'nın amacı da Dünya'nın her yerinden alanlarında tanınmış genç/deneyimli araştırmacıları, akademisyenleri ve profesyonelleri biraraya getirerek makine tasarım ve imalatı, imalat sistem ve teknolojilerindeki son gelişmelerin tartışabileceği bir forum oluşturmaktır;

Konferans Konuları:

 • İleri Tasarım ve Üretim Yöntemleri
 • Makine Tasarımı ve Uygulamaları
 • Mühendislik Tasarım Metodolojisi ve Tasarım Modelleri
 • Makine Elemanları ve Mekanik Sistemlerin Tasarımı, Modellenmesi, Analizi ve Hasar Oluşumu
 • MEMS'in Mekanik Tasarımı ve Üretimi
 • Üretim Sistemlerinin Modellemesi ve Simulasyonu
 • Bilgisayar Yardımı ile Tasarım ve İmalat
 • Bilgisayar Tümleşik İmalat Sistemleri
 • Esnek ve Dağıtık İmalat Sistemleri
 • Makine Tasarım ve İmalatında Akıllı Sistemler
 • Tasarım ve İmalatta Yeni Gelişen Teknolojiler

Özel Oturumlar:

 • Bio-Muhendislikte Tasarım, Analiz ve Simulasyon Uygulamaları
  Oturum Düzenleyicisi: Prof. Saied Darwish
 • Mekanik Sistemlerde Yorulma ve Kırılma
  Oturum Düzenleyicisi: Dr. Serkan Dağ
 • Hızlı Prototipleme Yöntemleri ve Uygulamaları
  Oturum Düzenleyicisi: Dr. Merve Erdal

Daha fazla bilgi için:
www.umtik.org


19 - 22 Haziran 2006 > 3. Ulusal Tasarım Kongresi - "Türkiye'de Tasarımı Tartışmak"
İTÜ Taşkışla

İlki İTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından 1982 yılında gerçekleştirilen Ulusal Tasarım Kongreleri'nin ikincisi İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tarafından 1996 yılında 'Tasarımın Evrenselleşmesi' başlığı altında AB ile gümrük birliğinin yeni sağlandığı koşullarda ülke ekonomisi açısından tasarımın yerinin ve öneminin irdelenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Aradan geçen on yıl içinde dünyada ve özellikle Türkiye'de tasarımın ekonomik, kültürel, politik ve toplumsal rolü ve görünürlüğüyle ilgili gelişmeler konunun 'topyekün tartışılması' için verimli bir zemin oluşturmaktadır. Ayrıca bu süreçte Türkiye'de endüstriyel tasarım konusunda üç önemli uluslararası kongre düzenlenmişken konunun "Türkçe" olarak tartışılabileceği ulusal nitelikte bir akademik platformun mevcut olmayışı önemli bir eksikliktir. Bu temel kavrayışla İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Ulusal Tasarım Kongre'lerin üçüncüsünü 'Türkiye'de Tasarımı Tartışmak' başlığıyla 19-21 Haziran 2006 tarihleri arasında Taşkışla'da gerçekleştirecektir.

Kongre Temaları:
Kongrenin temel amacı Türkiye'de endüstriyel tasarımı olabildiğince çok boyutlu bir yaklaşımla ele alarak alanda araştırma ve uygulama yapan tüm kesimlerin yer alabileceği bir iletişim ve tartışma ortamı yaratmaktır. Böylelikle bildiri sahiplerinin ilişki kurabilecekleri bazı çalışma alanları şu şekilde belirlenmiştir:

Endüstriyel Tasarım Eğitimi, Türkiye'de Tasarım Terminolojisi, Lisansüstü Tasarım Eğitimi, Tasarım Araştırmaları, Tasarım Teknolojileri, Tasarım Kuramları, Tasarım Yöntemleri, Tasarım Politikaları, Türkiye Endüstriyel Tasarım Tarihi, Tasarım Felsefesi, Tasarım ve Söylem, Toplumsal Kimlik, Cinsiyet ve Tasarım, Çağdaş Sanat ve Tasarım, Gelenek ve Yenilik, Zanaat ve Tasarım, Tasarım, Yönetim ve Strateji, Tasarım, Ekonomi ve Politika, KOBİ'ler ve Tasarım, Kültür, Endüstri ve Tasarım, Tasarımın İhracattaki Rolü, Sektörel Düzeyde Tasarım: Otomotiv, Beyaz Eşya, Mobilya, Takı, Sinema, Markalaşmada Tasarımın Rolü, Ambalaj Tasarımı, Teknoloji, Mühendislik ve Endüstriyel Tasarım, Tasarım, Medya ve İletişim, Tasarım Yayıncılığı, Tasarımda Oryantalizm, Tasarım ve Haklar (İnsan Hakları, Tüketici Hakları vb), Tasarımda İnsan Faktörleri, Tasarım ve Sürdürülebilirlik, Tasarımda Toplumsal Duyarlılık, Fikri Mülkiyet Açısından Tasarım, Endüstriyel Tasarım ve Mesleki Örgütlenme, Küresel Tasarım Piyasasının Dinamikleri, Türk Tasarım Pratiğinin Acil Sorunları...

Daha fazla bilgi için: www.tasarim.itu.edu.tr/3utk.html


01 Haziran 2006 > Seminer > Titanyum Teknolojileri ve Uygulamaları
Batu BÜTÜN
Yer: TÜBİTAK MAM Konferans Salonu GEBZE

Titanyum'un üstün özellikleri; havacılık, savunma, kimya sektörü, mimari yapılar, vücut içi protezler ve spor malzemeleri uygulamalarında onu aranan bir metal durumuna getirmiştir...

Daha fazla bilgi için: www.mam.gov.tr/enstituler/me/me-tanitim-titanyum.htm

İritbat:
Yusuf ÜNLER
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü PK. 21, 41470 Gebze KOCAELİ
Te : (262) 641 23 00 / 3412
Faks: (262) 641 23 09
Yusuf.Unler@mam.gov.tr

Not: Teknoloji Tanıtım Konferansları, teknolojide son gelişmeler ile Malzeme Enstitüsü'nde araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülen ve uygulamaya yönelik bilgi birikimi sağlanan teknolojileri; bu teknolojilerden yararlanmak ve kullanmak isteyen sanayicilere ve teknik elemanlara tanıtmak amacıyla; bedelsiz olarak düzenlenmektedir.
www.mam.gov.tr/enstituler/me/me-egitim-tanitim.htm


11 Mayıs 2006 > Seminer > Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat-Modelleme ve Benzetim
(CAD/CAM/CAE) Optik Tarama (Sayısallaştırma) ve CAD/CAM Eğitim Olanakları
Enver Bülent YALÇIN, Dr. Levent TURHAN, Dr. Onur BARAN, Sedat GÜLLE
Yer: TÜBİTAK MAM Konferans Salonu GEBZE

 • Unigraphics NX3 yazılımı kullanılarak 3 boyutlu model ve kalıp tasarımı...
 • ATOS 3D Sayısallaştırma Sistemi...
 • MSC.Dytran/Ls-Dyna, MSC.Superforge ve Forge 3D (Transvalor) gibi sonlu elemanlar analizi yazılımları...
 • 4 eksenli CNC dik işleme freze tezgahı...
 • Fanuc kontrol birimi bulunan CNC Torna Tezgahı...
 • CAD/CAM konusunda eğitim projesi...

Daha fazla bilgi için: www.mam.gov.tr/enstituler/me/me-tanitim-pc-destek.htm

İritbat:
Yusuf ÜNLER
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü PK. 21, 41470 Gebze KOCAELİ
Te : (262) 641 23 00 / 3412
Faks: (262) 641 23 09
Yusuf.Unler@mam.gov.tr

Not: Teknoloji Tanıtım Konferansları, teknolojide son gelişmeler ile Malzeme Enstitüsü'nde araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülen ve uygulamaya yönelik bilgi birikimi sağlanan teknolojileri; bu teknolojilerden yararlanmak ve kullanmak isteyen sanayicilere ve teknik elemanlara tanıtmak amacıyla; bedelsiz olarak düzenlenmektedir.
www.mam.gov.tr/enstituler/me/me-egitim-tanitim.htm


26 - 28 Nisan 2006 > Tasarım-İmalat-Analiz Kongresi ve CAD-CAM GÜNLERİ '06
Balıkesir Üniv. Müh. Mim. Fak. Makine Mühendisliği Bölümü,
Çağış Kampüsü-Balıkesir

TİMAK (Tasarım-İmalat-Analiz Kongresi) Bildiri Konuları:

 • Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat,
 • CAD/CAM/CAE uygulamaları,
 • Tersine Mühendislik,
 • Bilgisayar Tümleşik İmalat Sistemleri,
 • Makine Tasarım ve İmalatında Akıllı Sistemler,
 • İleri Tasarım ve Üretim Teknikleri,
 • Hızlı Prototipleme,
 • Optimizasyon,
 • Malzeme Teknolojileri ve Malzeme Seçimi,
 • Robotik,Mekatronik,

Daha fazla bilgi için: http://timak.balikesir.edu.tr

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2020  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.