Ana sayfa
         
     
 Etkinlikler > Kongre, Semp... >
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002-1999 |
 Etkinlikler > Kongre, Sempozyum, Panel, Seminer > 2007:

04 Aralık 2007 > PAGEV Plastik Endüstrisi Kongresi - 2007 > Yenilikçi Enjeksiyon Teknolojileri - Gelişmeler - Beklentiler:
Yer: TÜYAP, Fuar ve Kongre Merkezi - Beylikdüzü İstanbul

(Akademisyen ve öğrenciler için ücretsizdir)

Bu kongre, PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) tarafından, Plast Eurasia İstanbul 2007 17. Uluslarararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı'ndan bir gün önce, imalat sanayimizin en genç ve en hızlı büyüyen plastik sanayi faaliyetlerini tüm yönleri ile geliştirmek, firmalarımızı dünya plastik teknolojisindeki en son gelişmeler hakkında bilgilendirmek, daha yüksek katma değer oluşturan mamul üretimi sağlayarak sektörümüzün global pazarlarda rekabetçi üretim olanaklarını arttırmak amacıyla düzenlenmektedir.

Kongre Programı:

 • 09:00 - 09:30 Kayıt
 • 09:30 - 09:35 Açılış Konuşması - Selçuk Aksoy, PAGEV
  • 09:35 - 09:45 Plastik Meslek Standartlan ve Akreditasyon - Prof. Dr. Tekin Arda, PAGEV
  • 09:45 - 10:10 Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Enjeksiyon Kalıpçılığının Mevcut Durumu (Status of Injection Molding in the Central- and Eastern European region) - Kalman Vappel, ECEBD
  • 10:10 - 10:35 Enjeksiyon Teknolojisinde Yeni Poliolefin Ürünler - Selçuk Ertekin, Basell Polyolefıns İstanbul Tic.Ltd. Şti.
  • 10:35 - 11:00 PBT Kompoundları ve Alaşımlarının Sağladığı Avantajlar, Murat Cansever, Eurotec Mühendislik Plastikleri
 • 11:00 - 11:15 Ara
  • 11:15 - 11:40 İnce Cidarlı Gıda Kaplarının Enjeksiyon Kalıplamasındaki İlerlemeler (Advances in Injection Molding of Thin Wall Food Containers) - Paulo Gomes, HUSKY Injection Molding Systems
  • 11:40 - 12:05 Multi-Enjeksiyon Teknolojîlerindekî Son Gelişmeler - Dudu Coşgun, BILLION
  • 12:05 - 12:30 Enjeksiyon, Kalıp Dünyasındaki Gelişmeler ve Geleceğin Makinesi, Metin Bilgili, BEKO
 • 12:30 - 13:45 Öğle Yemeği
  • 13:45 - 14:10 Enjeksiyon Kalıplama Teknolojilerinde ve Makine Tasanmında Son Trendler - Engin Sokullu, TEKNOINTEL
  • 14:10-14:35 Atılabilen Ambalaj Çözümleri İçin Enjeksiyon Kalıplama (Injection Molding Technologies For Disposable Packaging Solutions) - Emiddio Siani, SANDRETTO
  • 14:35-15:00 Hızlı PrototiplemeTeknolojileri (Rapid Prototyping Technologies) - Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, ODTÜ
 • 15:00 - 15:15 Ara
  • 15:15-15:40 Toz enjeksiyon kalıplama yöntemîyle metal ve seramik malzemelerden parça üretimi - Yrd.Doç.Dr. Çetin Karataş, Gazi Üniversitesi
  • 15:40 - 16:05 Dassault Systemes Çözümleri; Daha Verimli Plastik Kalıbı Tasarımı ve İmalatı - Aydın Çıkın / Ayhan Çıkın, GRUP OTOMASYON
   11615-11F30 Tersine Mühendislik ve Kalite Kontrol'de Son Teknolojiler - Deniz Özdemir, infoTRON
 • 16:30 - 16:45 Ara
  • 16:45 - 17:45 * Enerji tasarrufu Sağlayan Projeler Freeflow, Recipe, and Peptflow (Energy saving projects, Freeflow, Recipe, and Peptflow) - John Colbert, RAPRA

* Extruderlerde enerji tasarrufu sağlama ve verimliliği arttırma amacını taşıyan Freeflow ve Peptflow Projeleri, PAGEV'in de dahil olduğu AB 6. Çerçeve Programı kapsamında yürütülmektedir.

Daha fazla bilgi ve kayıt için: www.pagev.org.tr/contents.asp?a=301&b=7
E-Posta: sultan.akyasan@pagev.org.tr21 - 23 Haziran 2007 > 4. Uluslararası Kalıp ve Model Tasarımı ve Üretimi Konferansı ve Sergisi:
Yer:
Altın Yunus Oteli, Çeşme İzmir

Kongre sonrası ile ilgili habere ve kongredeki sunumlara ait bazı makalelere erişmek için:

Haber > 10-08-2007 > 21-24 Haziran tarihlerinde Çeşme-İzmir'de yapılan 4. Uluslararası Makina ve Kalıp/Model Tasarım ve İmalat Kongresi ve Sergisi başarıyla sonuçlanmıştır:

Rapor - Makale > Kalıp Teknolojileri > Dies/Molds 2007 Konferansı'nda sunulmuş bazı makaleler:

İlki 1997 yılı Haziran ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Kalıp ve Model Tasarımı ve Üretimi Konferansı'nın ikincisi 21-23 Haziran 2001 tarihleri arasında Kuşadası'nda yapıldı. Üçüncü konferans ise 17-19 Haziran 2004 tarihlerinde Bursa'da düzenlendi. Bu konferans ile birlikte Japonlar tarafından düzenlenen Yedinci Uluslararası Aşındırma Teknolojilerindeki Gelişmeler Sempozyumunu da gerçekleştirildi. Bu konfreranslarımızda, ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı sergiler de düzenlenmiştir...

Uluslararası İmalat Mühendisliği Araştırmaları Akademisi (CIRP), Makina Tasarım ve İmalat Derneği (MATİM) ve ODTÜ tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen konferans ile, değişik ülkelerden, dallarında uzmanlar, üniversite ve endüstri, kalıp ve model tasarım ve imalatındaki deneyimlerini aktarmaları için bir araya getiriliyor. Konferans, tasarım yöntemleri, takım tasarımları, makina teknikleri, üretim, ölçüm sistemleri ve CAD/CAM/Robotik uygulamaları hakkında bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlıyor.

Konferansta yer alacak başlıklar:

Bilgisayar Destekli Tasarım Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Ölçüm ve Kalite Kontrol Sistemleri, Kalıp ve Model İşlenmesinde CNC Sistemleri, Sayısallaştırma ve Modelleme, Kalıp/Model Tasarımında Üretim Aşamalarının Simülasyonu, Kalıba Döküm ile Şekil Verme, Metal Şekillendirme, Yeni Ürünler, Perdahlama/Polisaj Teknikleri. Sert Malzemelerin İşlenmesi, Kalıp/Modellerin Yüksek Hızda Frezelenmesi, Kalıp/Modellerin Elektro Erozyon ile İşlenmesi ve diğer ilgili konular...

Konferanslarda çok sayıda yerli ve yabancı katılımcı yer almaktadır. Konferansa katılmak, bildiri sunmak, sergide yer almak ve şirket tanıtımını sunmak ve bilgi almak için aşağıdaki web sitesini kullanabilirsiniz:
www.diemold.org

Kayıtlar ve her türlü işlem web-sitemizdeki başvuru formu aracılığı ile "online" olarak yapılmaktadır. Başvurular için gereken tarihler bu sitede belirtilmiştir. Kongrede sunulan bildiriler bir kitap ve CD olarak katılımcılara verilecektir.

İrtibat:

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu
Kongre Başkanı
www.diemold.org
info@diemold.org

Makina Mühendisliği Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
06531 Ankara
Tel: (312) 210 25 74

Not: TurkCADCAM.net, bu etkinliğin tanıtım sponsorlarındandır.


25 - 26 Mayıs 2007 > X. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozumu:
Yer: Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi

Sunulacak bildiriler okunma, tartışılma ve değerlendirilmesi biçiminde gerçekleştirilecek, gerektiğinde açık oturum, panel ve benzerlerine de yer verilecektir.

AMAÇ:

Son yıllarda otomotiv sektöründe teknolojik yatırımların artması ve ürün geliştirme süreçlerindeki gelişmeler, ülkemizin üretim merkezi olmasını sağlamış; ekonomik ve dış ticaret açısından ihracatta da önemli bir ülke konumuna getirmiştir.

Türkiye, üretim merkezi olarak Batı Avrupa'ya karşı göreceli üstünlükleri olmasına karşın; Doğu Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinin hammadde, enerji ve işgücü maliyeti açısından Türkiye'ye karşı üstünlüğü, gelecekte üretim merkezi olma özelliğini tehdit etmektedir. Türkiye, halen bulundurduğu maliyet üstünlüğünü, Doğu Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine karşı korumak için farklı alanlarda da gelişmeye mecburdur. Mevcut sektör içinde Türkiye'nin mühendislik, Ar-Ge ve tasarım gücünü geliştirmekten başka seçeneği görülmemektedir. Bu gücünü tasarım merkezlerinin olduğu yerlere doğru kaybetmesi durumunda ise üretim merkezi olma işlevini de yitirebilecektir.

Bu Sempozyumda, gelişen rekabet koşulları altında, ülkemiz otomotiv sanayiinin üretim merkezi boyutundan, üretim ve tasarım merkezi boyutuna, sektörde dünya düzeyinde söz sahibi olmanın stratejilerini tartışmak; devlet tarafından verilen Ar-Ge teşviklerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlanması hedeflenmektedir.

BİLDİRİ KONULARI:

 • Dünya Otomotiv Sanayiinin Dünü, Bugünü, Yarını
 • Otomotiv Sanayiinin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Geleceği (Ticari Dengeler)
 • Ulusal Otomotiv Sektör Girdilerinin Analizi
 • Ulusal Ana ve Yan Sanayii Durum Analizi
 • Ar-Ge Politikaları / Tasarım / Teşvikler
  • Ana Sanayiinde Ar-Ge, Yan Sanayiinde Ar-Ge
  • Ar-Ge İçin Teşvik Uygulamaları
  • Üniversite - Sanayii İşbirliği / Teknoparklar
  • Eğitim-Eğitimde Tasarımın Önemi,
 • Otomotiv Sanayiinde Teknolojik Gelişmeler
  • Malzeme Teknolojisindeki Gelişmeler
  • Yanma ve Yakıt Teknolojisindeki Gelişmeler
  • Yenilikler, Buluşlar.
 • Kalıp Tasarımı ve Mühendislik Uygulamaları

Daha fazla bilgi için:

http://otomotiv.mmo.org.tr


Sempozyum Çağrı Bildirisi > X.Otomotiv-Sempozyumu-Cagri-Bildirisi.pdf (292KB)

tmmob Makina Müh. Odası Bursa Şubesi
Elmasbahçeler Mah. Sabunevi Sok . Mühendisler İşhanı No:19/1
Osmangazi / Bursa
Tel: (224) 444 8 666
Faks: (224) 252 11 94
otomotiv@mmo.org.tr


18 - 19 Mayıs 2007 > MARKATEK 2007, Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu:
Yer: GTO Konferans Salonu, Gaziantep

Günümüzde, işletmelerin düşük maliyet ya da ucuz işçilik gibi geleneksel stratejiler kullanarak rakipleri ile rekabet etme şansı kalmamıştır. Bu durum; MARKA, KALİTE ve TEKNOLOJİ odaklı rekabet stratejilerinin geliştirilerek kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için; tasarım yeteneklerinin artırılması, yeni ürün ve teknolojiler geliştirilmesi işletmeler açısından adeta bir zorunluluk haline gelmiştir. Artık, marka olmanın ya da marka sahibi olmanın önemini kavrayan ve de markalaşmaya çalışan işletmelerin sayısı her geçen gün giderek artmaktadır. Kaliteli bir ürün veya hizmet ile bütünleşen bir "marka"; işletmelerin sahip olabileceği en değerli varlıklardan birisi haline gelmiştir. Bu yönüyle, "markalaşma" kalite kavramı ile özdeşleştirilebilecek ya da "kalite" ile birlikte irdelenmesi gereken bir konudur.

Kuşkusuz, kalite bilincinin artırılması, markalaşma süreçlerinin hız ve kalitesini artıracak ve markalaşmayı olabildiğince kolaylaştıracaktır. Rekabetçi pazarlarda yer bulabilmek ve üstünlük sağlayabilmek için, işletmelerin ve tüketicilerin yaşam kalitelerini artıracak şekilde "markaların etkin bir biçimde yönetilmesi" büyük bir önem kazanmıştır. MARKA, KALİTE ve TEKNOLOJİ, etkin bir rekabet yönetiminin en önemli kavram ve araçlarıdır. Sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturabilmek ve rekabet etme yeteneklerini artırabilmek için etkin marka, kalite ve teknoloji süreçleri tasarlanması ve bu süreçlerin etkili bir şekilde işletilmesi gerektiği açıkça ortadadır. Üstelik tüm bu süreçler, hem birbirleriyle hem de üretim ve servis sistemleri süreçleri ile etkileşim içindedir.

Mühendislik disiplininin gelişen bu akımların dışında kalması düşünülemez. Toplumun her kesimi gibi, endüstriyel kuruluşlarımızı da yakından ilgilendiren ve giderek "stratejik hale gelen" bu konularda ülkemizde yeterli altyapı bulunmadığı, birbirleri ile yakından ilgisi olmasına rağmen üç konunun bir arada ele alınmadığı, tüm tarafların katıldığı platformlarda tartışılmadığı ve kamuoyu ile yeteri düzeyde paylaşıl(a)madığı gözlemlenmektedir.

MARKATEK-2007, bu konudaki boşluğu doldurmak adına bir "başlangıç olmak" hedefi ile düzenlenmiştir. MARKA, KALİTE ve TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ile ilgili konuları tüm boyutlarıyla mercek altına almak ve tüm ilgili taraflara ışık tutacak güçlü fikir ve paylaşımların ortaya çıkarılmasını sağlamak amaçlarıyla yola çıkan MARKATEK-2007 yenilikçiliğin ve rekabetçiliğin nasıl artırılabileceğini ve "geleceği" tartışmak için mükemmel bir ortam ve fırsat sunacaktır.

Sanayide, kendi işletmesinde ve üniversitelerde çalışan konuya duyarlı herkesi, Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi ile ilgili araştırma, uygulama ve gelecekteki gelişmeleri ortaya koyan bildirilerini sunmaya ve elbette bilgilerini paylaşmaya davet ediyoruz.

Daha fazla bilgi için;
http://gaziantep.mmo.org.tr/markatek

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2020  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.