Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > CAD/CAM/CAE > CAD/CAM Yazılımları 2005 Raporu:

Dr. Juergen Lauscher, IBM: Takım yolu doğrulama kabiliyeti CAM yazılım ürünleriyle geçmişte geliştirildi. Talaş kaldırma kaldırma simülasyonu standart bir fonksiyon olarak CAM ürünlerinin yapısında yer aldı. Bundan sonraki değişim basamağı ise tezgah simülasyonlarının birleştirilmesidir. Tezgah simülasyonunun da yerleştirildiği CAM yazılımlarında, kullanıcı kolaylıkla takım yolu tanımlaması ve doğrulamasını görebilir. Bu da üretim hazırlığını hızlandırır. ISO koduna dayalı gerçekçi bir NC tezgah simülasyonu, işleme kalitesini yükseltir ve tek defada parçayı doğru işleyerek harcanan zamanı azaltır.

NC programlamada ikinci büyük eğilim; otomasyon seviyesinin yükseltilmesidir. NC programcıları tarafından bir birleştirilmiş üretim işlem zinciri içerisinde, tasarımcılar tarafından oluşturulmuş tolerans parametrelerinden veya fonksiyonellik gibi teknolojik bilgilerden yararlanılabilir.


IBM den Dr. Juergen'nin işaret ettiği üzere, CAM ürünlerinde talaş kaldırma
operasyonunun simülasyonu standart bir fonksiyon olarak tanımlanmıştır.


Chuck Mathews, DP Technology:
DP teknolojisindeki ESPRIT müşterilerimizde başlıca görülen üç eğilim şunlardır; yüksek işleme döngüleri, CAD' den CAM'e özellik değişimi, ve çok işlevli dik işleme tezgahların için programlama desteği. ESPRIT müşteriler kesme hızı daha yüksek, takım ömrü daha uzun ve daha kısa döngü zamanına sahip çok fazla gelişmiş işleme döngüleri isterler. Aynı zamanda bu gelişmiş işleme döngüleri artan kompleks geometriye sahip parçaları da uygulanabilmelidir. Bu eğilim geçen bir çok yılda hep aynı kaldı ve müşterilerimizin atölye verimliliğini geliştirmeye yönelik taleplerinden dolayı bu eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz.

Bizim ESPRIT müşterilerimiz genellikle parçalarını CAD sistemlerde üç boyutlu katı modeller olarak tasarlarlar. Benzer olarak, sanayi bu modellerin geometrisinin tezgah programları için CAM sistemine dönüştürülebilir olmasını ister. Yeni ortaya çıkan bir eğilim, CAD programlarınında tanımlanan bazı özelliklerin CAM programlarına dönüştürülmesini kapsamaktadır. Bu dönüşüm tasarımın amacını ve geometrik toleransları kapsayan bir dönüşümdür. Bu dönüşüm CAM operatörüne ne yapması gerektiğine dair iyi bir tanımlama vermektedir. ESPRIT altı büyük CAD sistemi olan Autodesk Inventor, Solid Edge, SolidWorks, CATIA, Unigraphics ve Pro/ENGINEER için işleme operasyonlarının direkt olarak orijinal CAD tasarımları tarafından desteklenmesi üzerinde odaklanmaktadır.

Giovanni Opimitti, Vero International: Bugün kalıp imalatı pazarı acımazsız küresel bir rekabet tarafından şekillendirilmektedir. Kalıp üreticilerinin kar edebilmeleri için ürünlerin hızlı bir şekilde dağıtılması çok önemlidir. CAM işlemlerini şekillendiren, alınan dataları, analizleri, üç boyutlu tasarımları, iki boyutlu çizimleri, iki ile beş eksenli dik işlemeleri, tel ve dalma erozyonları (EDM) ve veri aktarım dönüşümünü kapsayan çok çeşitli özel olarak yapılmış ekipmanların dağıtılmasında CAM yazılım tedarikçileri önemli rol oynamaktadır.

Biz şuna inanıyoruz ki; büyük gelişme alanları içerisinde özellik tanıma beş eksenli işleme operasyonları ve kullanım kolaylığı CAM programlarının sağladığı en önemli unsurlardır. CAM programlarının analiz kapasitesi göz önüne alındığında, CAM ürünlerinin dışarıdan alınmış datalarla çalışabilecek verimli ve otomatik ekipmanlar sunması gerekmektedir. Bu olgu, kullanıcıların problemleri tasarım aşamasında tespitini sağlayacağından, üretim alanında tespit edilecek hatanın oluşturacağı maliyetti azaltacaktır.

Unsur tanıma, yazılım tedarikçileri tarafından üzerinde durulmaya devam edilen bir olgu oldukça, daha çok şey başarılacaktır. Unsurların üretilebilirlik durumlarını otomatik olarak tanımlanarak, izlenecek yolun sistem tarafından belirlenmesi kullanıcılar için çok önemlidir. Beş eksenli işleme ile kalıp üretimi için her geçen gün daha fazla tanınan paha biçilemez bir ekipman haline gelmektedir. Özellikle de kalıp derin bir oyuğa sahipse. Örneğin, Vero'nun, 5 eksenliler için, en son ortaya çıkardığı VISI yazılım serisi; 2.5 eksenli işleme özelliğine sahip, 2 ve 4 eksenli tel EDM, 3-D ve HSM CAM'i tamamlayıcı olmuştur.

VISI'nın içerisine yerleştirilen. Beş eksende hareket edebilme kapasitesine sahip VISI yazılımlı bir sistem, kalıp işleme operasyonlarında gerekli olan spesifikasyonları göstermekle kalmayacak aynı zamanda zaman kazanılmasını ve üretim hatalarının düşürülmesini sağlayacak bir teknoloji ürünüdür.

Vynce Paradise, NX Machining and Tooling: Temel trendler, beş eksenli, yüksek hızlı dik işleme yapan, ve çok fonksiyonlu tezgahlar (frezeleme+tornalama) gibi gelişmiş ve verimli olarak kendini gösteriyor. Ayrıca bir başka eğilim de, standart işlem şablonlarını ve iyi tanımlanmış işleme operasyon metotlarını kullanarak, parçayı tanıyacak, iş otomasyonu yapabilecek otomatik programların kullanımına yöneliktir. Kalıp ve ekipmanların çoğunlukla eskisinden tercih edilen sınırlı eksenli tezgahlar yerine, beş eksenli tezgahlar tercih ediliyor.

Yukarıda bahsettiğimiz, çok eksenli ve çok fonksiyonlu tezgah programları ve teknolojileri üzerine odaklanıyoruz. Ayrıca otomasyon programlanması için de çok büyük yatırım yaptık. UGS, NX işleme operasyonu, içinde bulundurduğu işleme operasyonu simülasyonu ve postprosesörü ile NC için kapsamlı bir çözüm sunuyor.

Mark Summer, CNC Software Inc: Günümüzde, CAM yazılım teknolojisinde bir çok eğilimve değişimler var. Otomasyon, bir yazılım paketindeki kullanım kolaylığı ve işleme hızı günümüzün yazılım paketlerinde üzerinde durulacak en önemli başlıklardır. Örneğin, "akıllı takım yolları"nın ne yapılması gerektiğine karar vermeleri bir otomasyon metodudur. Herhangi bir parçanın özelliklerinin tanımlanabiliyor ve parçanın işlenebiliyor olması başka bir metottur. Katı bir modele sahip olduğunuz zaman, özellik tanımlaması ile sahip olduğunuz yazılım elinizdeki modeldeki boşlukları, deliklere ve yüzeylere bakarak onun tam olarak ne olduğunu size söyler ve daha önceden sahip olduğu gerekli bilgiyi ve işleme operasyonlarını kullanarak otomatik olarak bu cepleri açar, delikleri deler ve yüzeyleri oluşturur. Bir önceki operasyonda kullanmış olduğumuz bilgi ve işleme operasyonlarını ileride kullanabileceğimiz bir parçada uygulayabilirsiniz. Bu da size büyük bir zaman kazanımı sağlar.

Kullanıcıların etkileşimlerini azaltacak ve aynı zamanda sezgisel olarak bir ara yüz oluşturarak, müşterilerin programları daha kolay kullanması sağlanabilir. Eğer sizin oluşturduğunuz ara yüz ayarlanabilir bir arayüz ise, bir kullanıcı kendi istediği arayüzle çalışabilir ve bu durum kullanıcının daha az etkileşimini gerektirir. Tabi ki bu da zamandan tasarruf ettirir ve paket programın müşteri tarafından kolayca kullanılabilmesini sağlar.

Farklı yazılım programlarının müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ile otomasyon yazılım uygunluğu benzerdir. Ve yüksek hızlı işleme de popüler olarak gelişen bir diğer trenddir.


2) Eğer varsa, müşterilerin satın alma alışkanlıkları ile ilgili değişimler nelerdir? Onların en çok ilgilerini çeken şey nedir? Daha talepkar ya da daha alakadar mı oluyorlar?

Bill Gibbs, Gibbs and Associates: Bugün CAM alıcılarının bir çoğu CAM sistem ve teknolojileriyle ilgili belli bir bilgiye sahipler, bu yüzden de genelde müşteriler bilinçli. Geleceğe yönelik daha az karşılaştırma ve çok daha özel yönetim senaryoları görmekteyiz. Bundan dolayı da geçmişte alıcıları olumsuz etkileyen temel noktalarda müşteri potansiyeli sıfıra yıkındır. Müşteriler CAD dosya formatında aldıkları dataların CAM sistemleri tarafından doğru bir şekilde okunabileceğinden emin olmak istiyorlar. CAD satıcılarını "işbirliktelik" sertifikaları bunu sağlamanın bir yolu olmasına karşın alıcıların bazıları yine de belgelerinin okunabilir olduğunu görmek istiyorlar. Bazı müşteriler, hazırda var olan CAM sistemlerini kullanmayı tercih ederken, çok daha fazlası, başlangıçtan itibaren operasyonel kullanım sağlayacak anahtar teslim çözümü tercih etmektedir. Tezgahların kompleksliği müşterilerin bunları kullanmaya istekli olup olmamaları noktasında büyük rol oynar. Müşteriler için bir tezgahı çalışılabilir yapan önemli bir nokta ise bu gelişmiş tezgahın sunmuş olduğu kolaylık ve özellikleri kullandıracak postprosesörlerin bulundurmasıdır. Ama ne yazık ki bir çok üretici önceki postprosesörlerle ciddi problemleri olan çok fonksiyonlu işleme operasyonları yapmaktadırlar.


Çok eksenli (multi-axis) işleme, ekstra esneklik kazandırmak için tasarlandı.
Mastercam'in çok eksenli işleme için geliştirilmiş araçları,
operasyonları daha hızlı ve yeterli yapabilmek için tasarlandı.

Vynce Paradise, NX Machining and Tooling: Müşteriler genel olarak CAM yazılımlarını, postprosesörleri, besleme ve hız veri tabanları ve tezgah simülasyon modellerini kapsayan bir çözüm istiyorlar. UGS, denenmiş postprosesör, üç boyutlu simülasyon modeli ve şablonlar içeren, bütün tezgah destek kitlerine sahip ürünler geliştirmek için, Mori Seki gibi büyük tezgah üreticileri ile işbirliği yapıyor. Kullanıcılar en son kullandıkları ekipmanların değerini maksimum yapmak için daha gelişmiş yazılımlar arıyorlar. Buna rağmen kullanımı kolay programları da istiyorlar. NX 4 ile UGS sahip olduğu üretim sihirbazıyla, tecrübeli kullanıcıların daha az donanımlı programcılara, kullanabilecekleri arayüzler oluşturmasını sağlıyor.

Peter Dickin, Delcam: Kullanıcılar yatırımlarını yaparken artık daha fazla dikkatli olmaya başladılar. Bu da pazarlanan ve vaat edilen faydaları sunmada başarısız olan sistemlerle ilgili hikayelerin duyulmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum özellikle şirketlerin OEM ile uygunluk göstermesi amacıyla satın aldığı kısmi sistemlerde ortaya çıkmaktadır. Bir şekilde satıcının satmış olduğu sistemin oluşturacağı hatalara karşı size taahhüt ettiği garanti somutlaşamamaktadır. Tezgahı kullanıcıları sık sık şunu görmektedirler; OEM'ler tarafından kullanılan güçlü tasarım sistemleri özel CAM yazılım sistemleri kadar, parça işleme konusunda başarılı değillerdir. Malzeme satıcıları ve diğer taşeronlar kendi işletmelerine benzeyen referans işletmelere ihtiyaçları olduğunu anlamaya başlıyorlar. Ayrıca müşteriler kendi işleri ile direkt olarak alakalı olmayan isim yapmış firmalardan gelen referanslarla ilgilenmiyorlar. Diğer bir değişimde ekipmanların ucuzladıkça beş eksenli ve yüksek hızlı tezgahların küçük işletmelerde yayılmasıdır. Fabrika sahibi ve yöneticiler tezgahlarını daha titiz ve tedbirli kullanabilmek için yazılım programları almaktadırlar. Tüm bunlardan sonra olabilecek en kötü şey, bir çalışan olarak yapmış olduğunuz sistemin seçimi yanlış ise işinizi kaybetmenizdir. İşletme sahibinin yapmış olduğu yatırım kararının yanlışlığı işini ve evini kaybediyor olmasına sebep olabilir.

Bill Hasenjaeger, CGTech: Bizim kullanıcılarımızın işlerine devam edebilecekleri "sadece çalışan" ve dolayısıyla firmaların çalışmasını sağlayan yazılımlar istiyorlar. Bir müşteri sahip olduğu eşsiz iş ve teknolojik gereksinimler için bazı küçük ayarların uygulamasını talep edebilir. Veya onlar kendi yazılımlarımızı onların işlem metotlarına entegre edebilmelerine yardım etmemiz için onlar bizi görevlendirebilirler. Ama rutin seçimleri göz önüne almazsak müşteriler bizden hızlı olarak başlayabilecekleri kısa zamanda öğrenebilecekleri ve sadece kendi işlerini idare edebilecekleri kadar detayını bilmek istedikleri yazılımlar isterler.

Büyük firmalar daha az kendi iç mühendislik uzmanlıkları üzerinde odaklanırlar. Büyük iç mühendislik sistemlerinin 1980'li ve 1990'li işletmelere katkısı daha küçüktü veya hiç yoktu. Buna rağmen mühendislik sisteminin desteğine olan ihtiyaç hiçbir zaman yok olmadı, bunun yerine bu ihtiyaç dış firmalardan giderildi. CGTech müşterilerin eğitime ve VERICUT'ın firmaların özel üretim işlem ve metotlarına entegrasyonunu desteklemek için gerekli olan entegrasyon servislerine artan talebi karşılamak için dünya çapında personel çalıştırmak zorunda kaldı.

Chuck Matthews, DP Technology: Her yıl ESPRIT müşterileri daha titiz hale geliyor, DP teknolojide buna ürünlerini geliştirerek cevap veriyor. Müşterilerimiz genel olarak sağlık, havacılık, ve makine sanayisinde kullandıkları parçalar için değerleri üst seviyede olan ürünler istemektedirler. Verimlilik-kilit nokta- kompleks problemleri çözerken, kullanıcı ara yüzlerinin basitliğini, yazılımın otomasyonunu ve sadeliğini gerektirir.

Giovanni Opimitti, Vero International: Biz şunu görüyoruz ki, CAM kullanıcıları karşı karşıya kaldıkları ciddi rekabetçi ortamın üzerlerinde oluşturduğu etkiden dolayı satın aldıkları yazılım programları konusunda daha çok bilgileniyorlar. Bugünün tipik kullanıcıları birden çok ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı ekipman istiyorlar. Müşterilerin çok çeşitli ve farklı yazılım tiplerini öğrenme zamanları yok. Müşteriler ayrıca bir yazılım paketinden başka bir yazılım paketine datalarını aktarırken kaybetmeyi de istemezler, örneğin bir tasarım yazılımından analiz paketine. Biz şunu görüyoruz ki firmalar sahip oldukları elektronik dosyaları organizasyon içerisinde ve dışarısında müşterilerle, hizmet bürolarıyla ve dışarıdaki diğer kullanıcı noktaları ile değişerek doküman ve kağıt kalabalığından kurtulmanın faydasını fark ettiler. Bu yüzden müşteri ilişkilerimizin çok sıkı olması gerekiyor. Diğer bir ifade ile bizim yazılımlarımız tepeden inme olmaz. Bunun yanın da şunu diyebiliriz ki, sahip olduğumuz VISI seri yazılımları müşterilerimizin isteklerine dayalı olan teknolojik iyileştirmeler içermektedir.


Vero International dan Giovanni Opimitti'ye göre unsur tanımlaması (feature recognition),
5 eksenli işleme kabiliyeti ve kullanım kolaylığı CAM yazılımlarındaki en önemli hususlardır.

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.