Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Kalıp Teknolojileri > Plastik enjeksiyon kalıplarında sıcak yolluk sistemleri:

Enjeksiyon makinesine bağladıktan sonra:

 • Enjeksiyon makine memesi çapı, sıcak yolluk sisteminin malzeme giriş çapına eşit veya en fazla 1mm daha küçük olmalıdır.
 • Yolluk girişine iyi oturmayan makine memesi , malzemede yüksek kesme gerilmelerine, basınç kayıplarına ve renk değişimlerinde problem yaratacak ölü bölgelere neden olacaktır:  > Yüksek Kesme Gerilmeleri
  > Basınç Kayıpları
  > Ölü Bölgeler  > Düşük Kesme Gerilmeleri
  > Basınç Kaybı yok
  > Ölü Bölge yok
  > Hızlı renk değişimi

 • Tüm su bağlantıları, var ise hidrolik ve pnomatik bağlantıları yapılıp test edilmeli.
 • Hidrolik sistemde hava kalmadığından emin olunmalı.
 • Valf pinlerin hareketini kontrol edilmelidir.
 • Sıcak Yolluk Sistemi resimlerinde belirtilen ve bu sistem için öngörülmüş çalışma sıcaklığı hiç bir zaman aşılmamalıdır. (Bu sayede ısıl genlemeler sonucu oluşacak gerilmeler artmayacak ve kalıpta hasar veya olası plastik malzeme kaçakları önlenecektir).
 • Enjeksiyona başlamadan önce bütün bölgelerin istenilen çalışma sıcaklığına eriştiği kontrol edilmelidir.
 • Sıcaklık yolluk sistemi ısıtılırken başlangıçta tüm ısıtıcıların kapalı olması, her bölgenin ayrı ayrı ısıtılarak o bölgedeki sıcaklık ölçerin cevap verdiğinden emin olunması gerekir.
 • Bu işlemin kalıp enjeksiyon presinde tam kapama kuvveti altında iken yapılarak sıkışmış kablo olmadığından emin olunmalıdır.
 • "Valf Gate" li kalıplarda soğutma sularını açtıktan sonra sıcak yolluk sistemi ısıtılmalıdır.
 • Kalıp sökülür iken de önce sıcak yolluk sisteminin ısıtıcıları kapatılmalı, kalıp oda sıcaklığına soğuduktan sonra soğutma suları kapatılıp kalıp presten indirilmelidir.
 • Sıcak yolluk sistemi dengeli termal genlemeler oluşturacak şekilde çalışma sıcaklığına iyice ısıtılmalıdır.
 • Bunun için kalıpta su devreleri açık iken, sıcak yolluk sisteminin sıcaklığı çalışma sıcaklığının 50-100C daha altına ayarlanıp, sistem bu sıcaklıkta en az 10 dak tutulmalıdır.
 • Sıcak yolluk sisteminin sıcaklığı, makine vida sıcaklığından farklı olmamalıdır. Makine vidasından yolluk giriş ucuna kadar eşit bir sıcaklık profili sağlanmalıdır.
 • Manifold sıcaklığını çalışma sıcaklığına ayarladıktan sonra, aynı sıcaklıkta olan sıcak yolluk memelerinin sıcaklıkları istenilen yolluk artığı miktarına göre çok küçük aralıklarda değiştirilebilir.
 • Yolluk meme uclarındaki soğutma çevrimleri, hiç bir zaman seri bağlanmamalıdır.
 • Çok küçük yolluk girişleri kullanıldığında makine enjeksiyon memesinde filtre kullanılmalıdır. Bu filtre seçilir iken filtrenin aşırı basınç kaybına neden olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Kalıp açıkken Sıcak yolluk sisteminden malzeme kusturma sadece geri basıncı (max 14 bar) ile yapılmalıdır.
 • Sıcak yolluk sisteminin içinde plastik varsa, önce öngörülen baskı miktarının iki katı makine memesinden kusturulmalı , sonra baskı yapılmalıdır.
 • Beş dakika ile bir saat aralığındaki bir süre için enjeksiyon baskısı yapılmadığı zaman, sıcak yolluk sisteminin sıcaklıklarını çalışma sıcaklığının 50-100C daha altına düşürünüz.
 • Sıcak yolluk sistemini tekrar devreye almadan önce sistemi çalışma sıcaklığında 2-3 dakika tutarak dengeli ısınmayı sağlayınız.

Sıcak Yollukla İlgili Problemler ve Çözümleri

Donmayan Yolluk Girişi:

Yolluk girişinde artık kalmakta, parça temiz olarak kopmamakta.

 • Yolluk girişinde aşırı ısı
  • T/C yi kontrol ediniz,
  • Sıcak yolluk meme/manifold sıcaklığını düşürünüz,
  • Giriş bölgesindeki soğutmayı arttırınız,
  • Yolluk giriş bölgesindeki boyutları kontrol ediniz.
 • Yetersiz soğutma süresi
  • Kalıptaki soğutma süresini arttırınız.
 • Yolluk giriş uc tipi problemi
  • Doğru uc tipi ile değiştiriniz. Gevşemiş giriş ucunu sıkınız.


Dolmayan Plastik Parça:

 • Yetersiz malzeme miktarı
  • Enjeksiyon malzeme miktarını arttırınız,
  • Geri döndürme valfin de kaçak kontrolu yapınız,
  • Sıcak yolluk sisteminde kaçak kontrolu yapınız.
 • Kalıp gözünde yetersiz basınç
  • Enjeksiyon basıncını artırınız,
  • Sıkıştırma süresini arttırınız.
 • Düşük eriyik sıcaklığı
  • Enjeksiyon sıcaklığını arttırınız,
  • Sıcak yolluk sisteminin sıcaklığını kontrol ediniz,
  • Manifold/Meme sıcaklıklarını artırınız.
 • Enjeksiyon dan Tutma basıncına yanlış geçiş
  • Geçiş basıncını arttırınız,
  • Geçiş mesafesini arttırınız,
  • Geçiş süresini arttırınız.
 • Kalıpta yetersiz gaz çıkışları
  • Gaz çıkışı kanallarının adedini ve boyutlarını arttırınız.
 • Yolluk girişi boyutları
  • Bütün yolluk giriş boyutlarının aynı olduğunu kontrol ediniz.
 • Valf pim li kalıplarda açma/kapama çevrimi
  • Valf pimin çevrimini kontrol ediniz.


Tam Kapanmayan Valf Pim:

Parça yüzeyinde çıkıntı/artık kalmakta, valf pime malzeme yapışmakta.

 • Kısa valf pim
  • Valf pimi kontrol ediniz,gerekiyor ise değiştiriniz.
 • Kalıpta tahrip olmuş yolluk girişi
  • Boyu uzun valf pim, gerekiyor ise yeniden işleyiniz,
  • Yolluk girişi ile valf pim arasında eksen kaçıklığı,gerekiyor ise değiştiriniz.
 • Hidrolik veya pnömatik sistemde aşınmış O-Ring ler
  • Değiştiriniz.
 • Yolluk girişinde valf pim in yetersiz teması (Land)
  • Yolluk girişindeki soğutmayı arttırınız,
  • Valf pim in yolluk girişindeki temas yüzeyini arttırınız.
 • Yetersiz hidrolik veya hava basıncı
  • Basıncı dikkatlice arttırınız. YÜKSEK BASINÇ YOLLUK GİRİŞİNİ TAHRİP EDEBİLİR.
 • Aşırı tutma süresi
  • Azaltınız.
 • Hidrolik sistem de hava
  • Havayı boşaltınız.


Plastik Malzeme Kaçağı:

Malzeme kaçağı, enjeksiyon malzemesi basıncının kalıp dayanımını aşmasından kaynaklanmaktadır. Manifoldun çok yavaş ısınması Malzeme kaçağının bir göstergesidir.

 • Manifold Merkezleyici yüksek
  • Kontrol edip ölçüsüne işleyiniz.
 • Düşük enjeksiyon sıcaklığı
  • Kontrol edip, arttırınız.
 • Manifold Merkezleyici kalıbın içine gömülmüş
  • Besleme halkasına gelen meme basıncını azaltınız,
  • Kalıpta bozulmuş bölgeyi tamir ediniz,
  • Manifold merkezliyici yi kontrol edip gerekiyor ise değiştiriniz.
 • Yetersiz kalıp bağlantı cıvataları
  • Sisteminizin genel montaj resminde verilen cıvata kalitesini, adedini ve yerlerini kontrol ediniz.
 • Sıcak yolluk memesinin aşırı ısınarak yolluk giriş ucunun tahrip olması
  • Sıcak yolluk memesinin T/C nu kontrol ediniz.Kalıbta giriş ucu bölgesini kontrol ediniz.
 • Manifold un aşırı ısınması
  • Manifold un T/C nu kontrol ediniz,
  • Baskı diskleri, valf diskleri, meme diskleri gibi ara bağlantı parçalarını kontrol ediniz,
  • Kalıpta ezilmiş tahrip olmuş plakaları değiştiriniz.
         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.