Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Diğer > İngilizce-Türkçe teknik terimler sözlüğü (tasarım ve imalat teknolojileri):

Katkılarınızı bekliyoruz:
Sözlükteki eksik ve hataları lütfen bilgi@TurkCADCAM.net adresine bildiriniz.

Dead center  Sabit punta 
Dedendum  Diş dibi (dişlide) 
Deep drawing  Derin çekme 
Deep-hole drilling  Machine derin delik delme tezgahı 
Deformation processes  Bozundurma süreçleri 
Dependent variable  Bağımlı değişken
Depreciation  Amortisman, aşınma, kıymetten düşme 
Depth gage  Derinlik mastarı 
Depth of cut Kesme derinliği 
Design engineer  Konstrüksiyon (tasarım) mühendisi
Dial  Kadran, kontrol saatlerinin yüzü 
Dial indicator Komparatör 
Diametral pitch  Kutur diş arası 
Diamond tools Elmas takımlar 
Die Kalıp; pafta kalıbı (erkek diş açma aleti) 
Die casting  Pres döküm 
Diffusion  Yayınım, difüzyon 
Digitizing Sayısallaştırma
Direct arc furnace  Ark fırını 
Direct extrusion  Direk (ileri) extrüzyon
Disc  Disk, yuvarlak plaka, kurs 
Discontinuous chip  Kesme talaş 
Disposable pattern  Harcanır model 
Distortion allowance  Çarpılma payı, bozulma payı 
Dividing head  Bölüm aynası, divizör 
Dog  Fırdöndü, kanca, tornalamada kullanılan ara mesnet 
Double housing planer  Çift sütunlu planya 
Double margin drill  Çift zırhlı matkap 
Down milling  Eş yönlü frezeleme 
Draft allowance  Çekme payı 
Drag  Alt döküm derecesi 
Draw bar  Çekme çubuğu, çektirme 
Draw bench  Çekme makinesi
Draw bending  Gerdirmeli bükme
Draw-cut shaper  Çeker keser vargel 
Drawing  Çekme 
Drawing die  Çekme kalıbı 
Drill chuck  Matkap aynası, mandren 
Drill file Delik tesviye eğesi 
Drill performance Matkap verimi 
Drill point  Matkap ucu 
Drilling machine  Delme tezgahı, matkap tezgahı 
Drive  Tahrik 
Drop forging  Şahmerdanda dövme 
Drop hammer  Serbest düşüşlü tokmak, şahmerdan 
Drop-hammer forging  Şahmerdanla dövme
Drug  Alt derece 
Drum  Tambur 
Drum lathe  Kampana tornası 
Ductility  Yumuşaklık, süreklilik 
Duplicating machine  Kopye makinesi 
Dye  Boya, boyamak 
Dynamometer  Dinamometre 
Eccentric  Eksantrik, dış merkezli; kam 
Elastic  Esnek, elastik 
Elastic limit Esneklik sınırı 
Elastic springback Elastik geri yaylanma
Elasticity Esneklik 
Electric arc welding Elektrik ark kaynağı 
Electric discharge machining Kıvılcımla malzeme işleme 
Electrode Elektrot, elektrik kaynak çubuğu, elektrik kutup çubuğu 
Electroforming  Elektroform şekillendirme
Electrohydraulic forming  Elektrohidrolik şekillendirme 
Electromechanical grinding Elektro mekanik taşlama 
Electroplating  Elektroliz yoluyla kaplama (galvanoplasti) 
Electroslag welding Cürufaltı kaynağı 
Electrotinning Elektrikle kalaylama 
Element  Öğe, eleman 
Elongation  Uzama 
Embedding Gömülme 
Embossing  Kabartma 
Emery  Zımpara 
Emery paper  Zımpara kağıdı 
Emulsion  Sütsü, sübye, emülsiyon 
Enamel  Emaye 
End clearance  Angle uç boşluk açısı 
End cutting edge  Angle yan ağız açısı 
End-mill cutter  Parmak freze 
Endurance  Dayanım, sürme 
Engine lathe  Torna tezgahı 
Equipment Aygıt, aparat, ekipman 
Etching  Asitle aşındırma, dağlama 
Exit temperature  Çıkış sıcaklığı
Expansion  Genişleme 
Expansion reamer  Genişletme raybası 
Explosive forming  Patlama yoluyla şekillendirme, patlama kalıplaması 
Extract  Özüt 
Extraction  Özütleme 
Extrusion  Ekstrüzyon, kalıptan basma, darçıkım 
Extrusion  Ekstrüzyon
Fabricating  İmal etmek, kurmak, inşa etmek, monte etmek
Face  Alın, yüz 
Face milling  Alın frezeleme 
Face milling cutter  Alın frezesi, alın işleme çıkısı 
Face plate Fırdöndü aynası 
Facing  Alın tornalama işlemi 
Fastening Sıkıştırma, bağlama 
Fatique  Yorulma, hareket halindeki aksamın yorulması 
Feed  İlerleme, besleme 
Feed rod  Talaş mili 
Feedback  Geri besleme
Feedrate  Talaş kaldırma hızı, ilerleme hızı 
Feeler gage  Hassas mastar 
Ferrous metal  Demirli, demirden oluşan metal 
Fiber structure  Lif yapı
File  Eğe, törpü 
Filing Eğeleme, törpüleme
Fillet  Pervaz 
Fillet weld Pervaz kaynağı 
Filling jig  Dökümde kalıp doldurma makinesi
Fillister head screw  Yıldız başlı vida 
Fillister head screw driver  Yıldız uçlu tornavida 
Fine  İnce 
Fineblanking  Hassas kesme
Finish allowance İşleme payı 
Finishing  Son işleme 
Finishing cut İnce işleme 
Finishing teeth Kalibre ağızları 
Finishing temperature  İşlem sonundaki iş parçası sıcaklığı
Fit  Alıştırma, geçme 
Fixture Fikstür, bağlama aygıtı, bağlama düzeni 
Flama hardening  Alevle sertleştirme 
Flame cutting  Oksijenle kesme 
Flange  Flanş; bağlantı, birleşme yüzü 
Flanging  Kenarlama, kenar bükme
Flank (gear)  Diş yanı 
Flank wear  Serbest yüzey aşınması 
Flash piercing Çapak alma, kesme
Flash welding  Yakma alın kaynağı 
Flashless forging  Çapaksız dövme
Flat file yassı eğe 
Flexibility Esneklik 
Floating plug  Yüzer malafa
Floor molding Yer dökümü 
Flow shop manufacturing Seri üretim
Flute Yiv, oluk (matkapta) 
Fly nut Kelebek somun 
Fly-cutter Yaprak çakı 
Follower rest  Gezer yatak 
Forging  Dövme 
Form milling cutter Modül freze bıçağı, profil frezesi 
Forming Şekillendirme 
Forming limit diagram  Şekillendirilebilirlik şeması
Forward extrusion  Ileri (direk) ekstrüzyon
Foundary process Dökümcülük 
Foundation Temel 
Fracture  Kırılma, kopma 
Fracture point  Kopma dayanımı 
Frame  İskelet, çerçeve, şasi, gövde 
Friction disc Sürtünme aynası 
Friction drive Sürtünmeli tahrik, sürtünme mekanizması 
Front pilot (broaches)  Ön kılavuz 
Furnace  Tav fırını, ocak 
Fuse Sigorta; madenin sıcaklık dolayısıyla sıvı haline gelmesi; kaynayıp birleşme 
Fusion welding Ergitme kaynağı

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.