Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Diğer > İngilizce-Türkçe teknik terimler sözlüğü (tasarım ve imalat teknolojileri):

Katkılarınızı bekliyoruz:
Sözlükteki eksik ve hataları lütfen bilgi@TurkCADCAM.net adresine bildiriniz.

Gage (or gauge)  Mastar, ölçü, birim, gösterge, ölçü aleti 
Gage block Johnson mastarı 
Galvanizing Galvanizleme 
Gang drilling  Machine çok milli delme tezgahı 
Gasket Conta 
Gasket ring  Conta bileziği, salmastra bileziği 
Gate  Aralık, kapı 
Gear  Dişli 
Gear train Dişli düzeni; birbirine geçmiş müteaddit dişli tertibatı 
Gear-cutting machine çarklara diş açma makinesi 
Girder Kiriş, payanda, putrel, kuşak 
Goggles  Kaynakçı gözlüğü 
Grain  Tane 
Grain size  Tane büyüklüğü 
Graphite Grafit; saf ve yumuşak karbon 
Gravity sintering  Ağdırmalı külçeleme 
Gray cast iron  Kır dökme demir 
Grease  Gres yağı 
Grease gun  Gres pompası 
Grinding  Taşlama 
Grinding machine  Taşlama tezgahı 
Grinding wheel  Zımpara taşı, taşlama taşı 
Grinding wheel dresser Zımpara taşı düzelticisi 
Grindstone  Bileyi taşı 
Grit  Maden talaşı, maden kırıntısı; iri taneli kum 
Group technology  Grup teknolojisi
Grub screw  Yarık başlı makine vidası, saplama vidası 
Guerin process  Gürin yöntemi, Lastikle şekillendirme
Gun drill  Namlu matkabı 
Hacksaw blade  El testere bıçağı 
Hacksaw machine  Kollu testere makinesi 
Hammer Çekiç 
Hand milling machine El freze tezgahı 
Hardenability  Sertleşebilme 
Hardness  Sertlik 
Headstock  Tornada başlık tarafı, torna aynası, torna feneri, tahrik tertibatı 
Heat treatment  Isıl işlem 
Heat treatment  Isıl işlem
Helical gear  Helis dişli 
Helical spring Helezoni yay 
Helix angle  Helis açısı 
Herringbone gear  Çavuş dişli 
High speed steel Hava çeliği, yüksek hız çeliği 
High-energy-rate forming  Yüksek enerjili şekillendirme
Hobbing  Azdırma 
Hold-down force  Baskı plakası yükü
Honing  Honlama, ince taşlama, parlatma, bileme 
Horn press  Mahmuzlu pres 
Hose  Hortum 
Hot spinning Sıcak sıvama 
Hot working  Sıcak işleme (şekillendirme)
Hub  Göbek (kasnak, dişli vb. Göbeği) 
Hubbing  Istampa ile basma
Hydraulic press  Hidrolik pres 
Hydraulic shaper Hidrolik vargel 
Hydroform process  Hidroform yöntemi
Hydrostatic extrusion  Hidrostatik ekstrüzyon
Hypoid gear Hipoid dişli 
I-beam  I profilli demir, ı-kirişi 
Idler gear  Avara dişli 
Impact  Çarpma, darbe, şok 
Impact extrusion  Darbeli Ekstrüzyon
Impression-die forging  (Kapalı kalıpla) Hassas dövme
Impurity  Pislik, kir, yabancı madde 
Inclined press  Eğik pres 
Indentation  Çukuriz 
Independent chuck  Çeneleri ayrı sıkılır ayna, mengeneli ayna 
Independent variable  Bağımsız değişken
Index head Bölümlü başlık 
Indicator Gösterge, sayaç 
Indirect extrusion  Endirek (Dolaylı) ekstrüzyon
Induction hardening Endüksiyonla sertleştirme 
Ingot İngot, külçe 
Injection molding Enjeksiyon kalıplama, enjeksiyonlu kalıplama, 
Inserted tooth cutter  Değişebilir ağızlı çakı, çanak freze 
Inspection  Kontrol, muayene 
Instability Dengesizlik 
Installation  Yerine takma, kurma, montaj, tesis 
Instrument  Alet, cihaz, ölçü aleti 
Insulation  İzole, yalıtma, tecrit etme 
Interference fit  Sıkı geçme, temaslı alıştırma 
Intermediate anneal Ara tavlama
Internal grinding İç silindirik taşlama 
Investment casting  Hassas döküm 
Ironing  Ütüleme, incelterek çekme
Isothermal forming  İzotermal (eş-sıcaklıklı) şekillendirme
Jack  Kriko 
Jam Nut kontra somun, sıkıştırma somunu 
Jaw  Çene, mengene veya ayna çenesi 
Jig  Delme kalıbı 
Jig borer  Hassas oyma tezgahı 
Job  İş, sipariş
Job lot production  Parti imalatı, karışık mal imalatı 
Job shop operation  Sipariş atelyesi
Joining  Birleştirme, montaj
Joint  Eklem, mafsal, oynak yeri, ek yeri, bağlantı, tesbit yeri 
Journal bearing  Kaymalı yatak 
Key  Kama 
Key seat  Kama yatağı 
Keyway  Kama yuvası, kama oluğu 
Killed steel  Söndürülmüş çelik 
Knob  Topuz, tokmak, düğme 
Knuckle joint Press mafsallı pres 
Knurled nut Tırtıllı somun, tırtıllı el ayar somunu 
Knurling  Tırtıl çekme 
Knurling too L tırtıl çekme aleti 
Labor (or labour)  İş, işçilik 
Land Faz 
Lap joint  Bindirmeli bağlantı 
Lap welding Bindirmeli kaynak, iki parçayı üst üste bindirerek yapılan kaynak 
Lapping  Parlatma, lepleme 
Lap-welding  Bindirme kaynağı
Lateral  Yanal 
Lathe Torna 
Lead Kurşun 
Lead screw Vida açma mili (tornada) 
Lean production  Düşük maliyetli imalat
Leather  Deri 
Lever  Levye, kol, manivela, kumanda kolu 
Linkage Bağlantı, mekanizma, düzen 
Linked-cell shop  ?
Lip angle Kenar açısı 
Live center  Döner punta 
Lock nut Kontra somunu 
Longitudional  Boyuna, uzunlamasına 
Lubricant Yağlama maddesi 
Lubricating gun Yağ tabancası 
Lubrication  Yağlama 
Lubricator  Yağdanlık, gresörlük 
Luder's bands  Luder bantları, sac yüzeyindeki derin olmayan kırışıklıklar 
Machinability  İşlenebilirlik 
Machine Makine, tezgah
Machine bed  Tezgah gövdesi 
Machine frame Tezgah gövdesi 
Machine molding  Makineli kalıplama 
Machine screw  Makine vidası, civata başlı vida, somunlu vida 
Machine shop  Atelye, işlik 
Machine tool  Takım tezgahı 
Machining  Talaşlı imalat, talaş kaldırma, işleme
Machining time İşleme zamanı 
Magnet  Mıknatıs 
Magnetic chuck Mıknatıslı ayna 
Maintenance Bakım 
Malleable Dövülgen 
Malleable iron Dövülgen demir 
Mandrel  Mandrel, malafa, torna punta veya matkap başlığı 
Mannesmann mill  Dikişsiz boru haddesi, Mannesman haddesi
Manual Elle işleyen, elle çalıştırılan; el kitabı 
Manufacturing İmalat
Manufacturing engineer  İmalat mühendisi
Manufacturing process  İmal usulü
Manufacturing processes İmal usullleri, imalat yöntemleri
Manufacturing system  İmalat sistemi
Margin (drills)  Faz, zırh 
Martensite  Martensit 
Mash seam weld  Ezme dikiş kaynağı 
Masking  Maskeleme 
Mass production Seri imalat 
Material Gereç, malzeme 
Measurement Ölçme, ölçü 
Measuring İnstruments ölçme aletleri, ölçme cihazları 
Mechanical press  Mekanik pres
Mechanism Mekanizma, tertibat 
Medium fit  Orta sıkı alıştırma, tatlı alıştırma, tatlı geçme 
Mesh Tel örgü, örgü süzgeç; birbirine geçme, dişlilerin temas halinde olması 
Metal  Metal 
Metal removing  Talaş kaldırma 
Metal spinning  Sıvama 
Metal spraying  Metal püskürtme 
Metrology  Ölçme bilimi 
Mica  Mika 
Micrometer  Mikrometre 
Mild steel Yumuşak çelik 
Milling cutter  Freze çakısı 
Milling machine Freze tezgahı 
Minimum bend radius  Asgari bükme yarıçapı (radyüsü)
Molding  (plastik veya polimer malzemeyi enjeksiyon ile) kalıplama
Monel metal  Monel pirinçi 
Morse taper  Mors konikliği 
Mould (or mold)  Döküm kalıbı, kalıp dökme 
Multiple cut Çoklu kesme 
Multipoint  Çok ağızlı takım 
Multislide press  Çok kızaklı pres
Nail  Çivi 
Nail puller Kerpeten 
Natural  Doğal, tabii 
Near-net-shape forging  Sona yakın şekli veren dövme
Neck (drills)  Boyun 
Needle  İğne, ibre 
Needle bearing  İğneli rulman 
Needle file Saatçi eğesi 
Net-shape forging  Son şekli veren (Talaş kaldırma geretirmeyen) dövme 
Nipple  Nipel, boru rakoru, meme, meme ucu 
Nitriding  Nitritleme 
Nodular cast iron Sfero döküm
Nodular iron Yumrulu demir
Nominal size Nominal ölçü 
Nonferrous metal Demir içermeyen metal 
Normalizing  Normalleştirme tavı 
Notching  Kertikleme 
Notching  Çentik açma, uç kesme
Numerical control Sayısal (nümerik) kontrol, Sayısal denetim
Nut Somun 

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.