Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Kalıp Teknolojileri > Silikon kalıplama ve vakum altında döküm:

6. Silikon kalıba dökülmek istenilen parçanın malzemesinin farklı komponetleri ayrı kaplarda hazırlanır.

Şekil 1.4 Reçinelerin Hazırlanması (3)

7. Hazırlanan malzeme komponetleri silikon kalıp içerisine vakum altında dökülür.

Silikon kalıplarına vakum altında dökümün yapıldığı sistemin resmi şekil 5'de verilmiştir.

Şekil 1.5 Bir Vakum Altında Döküm Sistemi (3)

8. Döküm işlemi tamamlandıktan sonra kalıp döküm bölümünden alınarak ısıtma bölümünde kurutulur.

2. BİR ve BİRDEN ÇOK PARÇALI KALIP METODU İLE SİLİKON KALIP HAZIRLANMASI

Silikon kalıp ile çoğaltma işleminde ana modeldeki kusurlar parmak izlerini ve çizikleri de içerecek şekilde tam olarak kopyalanır. Silikon kalıba döküm işleminde ana modelin bu kusurları barındırmaması zorunludur. Modelin mükemmel durumda olması için özen gösterilmelidir.

2.1  Silikon kalıbı üretilecek ürünün ayrılma yüzeyleri bant sayesinde belirlenir. Eğer üretilecek parça karmaşık geometrik yapıya sahip (kompleks) bir parçaysa üzerinde bazı modifikasyonlar yapmak gerekir. Bu yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

a) Metal insert kullanarak; parçadaki deliklerde silikonun zayıf kalacağı yerler olursa metal insert kullanmak uygundur.

Şekil 2.1 Kalıp Ayırma Hattı (3)

b) Maça olarak ayırma yapılacak olan yüzeyler silikonun esnekliği göz önüne alınarak uygun kalınlıklar yeterli ise bant yöntemi kullanılarak maça yerleri belirlenir.

Şekil 2.2 Parçalı Kalıp Sisteminde Ayırma Hattı (1)

c) Eğer üründe çok zayıf kalacak yerler varsa burası özel bir teknikle çevrilir (kutu içine alınır). Bu bölge önceden dökülür. Daha sonra tekrar silikon hazırlanır, önceden dökülmüş olan bölge parçadaki yerine yerleştirilmeden önce; İkinci dökeceğimiz silikonla temasını önlemek için fırça yardımı ile silikonla temas edecek yüzeylere SİLİKON BARİER  sürülür.

Şekil 2.3 Silikon Barier Kullanım Alanları (3)

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.