Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > CAD/CAM/CAE > CAD kullanıcıları için, 3D farelerin ekonomik geri ödemesi:

CAD Yazılımları ve 3D Mouse'lar

Daha önce de bahsedildiği gibi, ortak ve akademik araştırmalar gösterdi ki, yoğun olarak 3D uygulamaları kullanan kişilerin performansının artmasında, 3D mouse'ların 2 önemli özelliği rol oynuyor:

 • 3D objeleri ya da görüntüleri hızlıca yönlendirmek için, 6DoF (6 serbestlik dereceli) aletleri
 • Her iki elin de aynı kullanılmasına izin veren aletler (Örneğin, bir elde 3D mouse, diğerinde ise klasik 2D mouse)

Bu araştırma, 3D mouse kullanıcılarının işlerinde bu her iki özelliği de tecrübe edip etmedikleri ve bunun onlara daha yüksek kalitede dizayn, daha iyi hata tespiti ve daha hızlı çizimler yapabilme özelliği kazandırıp kazandırmadığını belirlemek için yapılmıştır.

Bu kullanıcıların %83'ü 3D Mouse'ların 6DoF navigasyon özelliğini "çok kullanışlı" ya da "mükemmel derecede kullanışlı" buldu, ve nerdeyse yarısı (%49) ise "mükemmel derecede kullanışlı" buldu. Neredeyse tüm kullanıcılar bu özelliği "kullanışlı" ya da "daha iyi" buldu.

Ayrıntılı yüzdelikler ise şekildeki gibi.

Aynı anda iki elle çalışmayla ilgili olarak, %75 3D Mouse'ların 2 elle çalıştırabilme özelliğini "çok kullanışlı" ya da "mükemmel derecede kullanışlı"  buldu, ve yine neredeyse yarısı,
"mükemmel derecede kullanışlı" olarak görüş bildirdi. Neredeyse tüm kullanıcılar bu özelliği "kullanışlı" ya da "daha iyi" buldu.
Ayrıntılı yüzdelikler ise şekildeki gibi.

O zaman bu faktörler ürün dizayn sonucunu nasıl etkiledi? Giriş kısmında yüksek kaliteli, kusursuz ürünler bir şirketin başarısının anahtarı olarak tanımladı. Ve 3D Mouse'lar ürün kalitesini artırıp hataları azaltabilir mi?

Ankete katılan kullanıcılara, 3D Mouse'ların çalıştıkları dizaynları çok daha kolay bir şekilde döndürmelerini, incelemelerini ve keşfetmelerini sağladığını belirtti. Sonuçta:

 • Kullanıcıların %85'i, dizaynlarında  "önemli" ya da "fark edilir" bir gelişme gördü.
 • %84'ü ise,  hata tespitinde "önemli" ya da "fark edilir" gelişmeler olduğunu kaydetti.

Bunlar çok yüksek yüzdeler, CAD dizayn mühendislerine 3D mouse sağlayan şirketlerin rahatlıkla umut edebilecekleri sonuçlardır.

Peki ya dizayn hızı? Dizayn mühendislerinin tasarımlarını yaratmak için gereken zaman? 3D mouse kullanarak, daha hızlı  ve daha üretkenler mi? CAD tasarımcılarının üretkenliğini artırmak ürünün pazardaki başarısı müthiş etkileyebilecek olan,  pazara daha hızlı girmeye katkıda bulunur.

CAD tasarımcıları, 3D mouse kullanarak ortalama olarak %21 oranında üretkenliklerini artırdıklarını belirtiyorlar. Kullanıcıların %86'sından fazlası, %10 ila %50  arasında bir üretkenlik artışını belirtiyor. İlgili şekli görebilirsiniz:

3D fareler için öğrenim süreci nedir? Eğer alışmak 3 ay alıyorsa, ve bir üç ay da üretken olmak için gerekiyorsa, bu üretkenlik kazanımı için öğrenim sürecini göze almak doğru mudur? Yeni bir şekilde çalışmayı kabul eden kullanıcılar için, bu yönteme çabuk alışmaları kritik bir konudur. Eğer bu yeni yöntemi, ağır ve kullanışsız bulurlarsa, kaybedecekleri noktalar olsa bile, bundan vazgeçeceklerdir.

Kullanıcıların yarıdan fazlası (%58) ilk dört saatte, büyük çoğunluğu ise (%80) iki gün içinde 3D mouse ile kendilerini rahat hissetmeye başladılar.

Peki kullanıcıların 3D mouse ile rahat değil de, "uzman" hissetmeleri ne kadar alır? Araştırma sonuçlarına göre, 3D mouse kullanıcıları hızlı bir şekilde "rahat hissetmek"ten "uzman hissetme" kısmına geçiş yaptılar: Kullanıcıların %66'sı ilk hafta içinde, %78'i ise 2 hafta içinde uzmanlaştılar.

Bir 3D mouse kullanıcısı ne kadar zamanda daha üretken hale gelir? Bu değiştirilen her çalışma yönteminin nihai amacıdır. Kullanıcıların neredeyse yarısı (%45), iki gün içinde; %68'i ise 1 hafta içinde daha üretken hale geldiklerini rapor ettiler.

3. KULLANICI ARAYÜZÜ ARAŞTIRMASININ TEMELİ

Üretim artışlarının temelini oluşturan, temel kullanıcı arayüzü konseptlerini anlamak oldukça önemlidir. Bu hem üretim artışlarını tecrübe eden CAD tasarım mühendisleri, hem de 3D farenin nasıl böyle bir fark yarattığını merak eden, profesyonel CAD mühendisi olmayan kullanıcılar için bir fikir sağlar. Bu kısım öncelikle bir CAD tasarım mühendisinin bilgisayar kullanışının normal bir kullanıcıdan nasıl farklı olduğunu açıklar. Daha sonra 3D CAD uygulamaları tarafından sunulan, kişisel kullanıcı arayüzü gereklerini ele alır. Bu kısımda kullanılan araştırmanın referansı, raporun sonundaki referanslar kısmındadır.

3.1 CAD Tasarım Mühendisleri ve Sıradan Bilgisayar Kullanıcıları

CAD tasarım mühendisleriçoğunlukla:

 • İş odaklı karmaşık CAD uygulamalarında çalışırlar,
  • En sık kullanılan 3D CAD uygulamaları CATIA, Inventor, NX, Pro/ENGINEER ve SolidWorks'tür.
 • Çoğunlukla günlerinin yarısından çoğunu CAD uygulamasını kullanarak geçirirler.
 • İş verimliliğini artırmak için yüksek performanslı bir bilgisayar ihtiyaç duyarlar.
 • Yazılım için 1000 Euro ile 50.000 Euro harcarlar.
 • Dünyada bir milyondan fazla 3D CAD kullanıcısı bu profili paylaşmakta.

Sıradan bilgisayar kullanıcıları is tam tersine:

 • İş odaklı, genel amaçlı (e-mail, web, hesap çizelgesi vb.) ve işe özel olmayan uygulamalar kullanırlar.
 • Ortalama olarak, günlerinin yarısından azını bilgisayarlar karşısında geçirirler.
 • Yüksek performanslı bir bilgisayara daha az ihtiyaç duyarlar.
 • Yazılım için 1.000 Euro'dan daha az harcarlar.

Aşağıdaki tablo, iki bilgisayar kullanıcı grubu arasındaki temel farkları özetlemektedir:

Bu farklılıklar 3D CAD uygulamalarının özellikleri ve özel sorunlarının incelenmesi için içerik sağlar.


3D CAD Uygulamalarının Özellikleri

 3D CAD kullanıcılarının, büyük ölçüde sıradan bilgisayar kullanıcılarından daha fazla emek gerektiren bir çalışma stilleri vardır. İşe özel uygulamaları, aşağıdaki yollarla çalışmalarını zorunlu kılar:

 • Daha sık navigasyon (modeller, açılar)
 • Daha karmaşık (görüş açıları) navigasyon (kaydırma,yakınlaştırma, yönlendirme vb.)
 • Önemli ölçüde daha fazla komut/dakika ve navigasyon/dakika yoğunluğu
 • Çok daha fazla sık kullanılan komutlar.

Örnekle açıklamak için, en sık kullandığı uygulama e-posta okunması olan sıradan bir kullanıcı düşünün. Kullanıcı e-postayı okumaya başlar ve büyük ihtimalle okumayı bitirmek için aşağı doğru kaydırır. Daha sonra "cevapla" ya da "ilet" seçilip bir sonraki e-postaya geçilir. Bu klasik senaryoda:

 • Navigasyon (dikey kaydırma) bir açı ile sınırlı, tıpkı diğer e-postanın seçilmesi gibi.
 • Kullanılan komutları sayısı bir hayli sınırlı.
 • Kullanıcı bant genişliği girdi gereksinimi hem navigasyon hem de komut için çok yüksek değil.

Eğer bu kullanıcının ellerini izlesek, gayet yavaş olduğunu görürdük. Tam tersine, 3D CAD kullanıcısının elleri ise, konserdeki bir piyanistin elleri gibi hızlıdır. Sağ el sürekli fareyi oynatıp fare tekerleğini döndürürken, sağ el de klavyedeki seçim tuşları (Ctrl, Shift, Alt ve Esc) ile meşgul olur. 3D CAD kullanıcıları ile yapılan araştırmalar ile, TAG 3D CAD kullanıcılarının navigasyon/dakika ve komut/dakika oranın normal kullanıcıların oranının 5 ila 10 katı fazla olduğunu tahmin etmektedir.  Bu yüksek sayıdaki navigasyon ve komut gereksinimi, bir sonraki bölümde açıklanan yüksek "Bandwith" gereksiniminin en temel sebeplerinden biridir.


Kullanıcı Arayüzü "Bandwidth"

3D CAD uygulamasının performansı 3 önemli noktadan etkilenebilir:

 • Bilgisayar bant genişliği
 • Grafik bant genişliği
 • Kullanıcı arayüzü bant genişliği

Açıklamak gerekirse, Pro/ENGINEER ya da SolidWorks gibi 3D CAD yazılımları kullanan ve musluk tasarlayan bir makine mühendisini ele alalım.

 • Hesaplamanın can alıcı noktası, 3D modeli güncel tutacak yazılım/bilgisayardır. Ürünler daha karmaşık hale gelirse, hesaplama gereksinimleri de artacaktır.
 • Görüntülemenin can alıcı noktası ise, 3D modeli eksiksiz olarak gerçekleştirmek için, yazılım/grafik kartıdır.
 • Kullanıcı arayüzünün can alıcı noktası ise, kullanıcının modeli istenen pozisyona getirebilme olanakları ve daha sonra çeşitli komutları en kısa zamanda gerçekleştirmesidir.

Oysa bilgisayar bant genişliği ve grafik bant genişliği "Moore's Law" hızına yükselse, 3D CAD kullanıcı arayüzleri buna ayak uyduramaz. Sonuç olarak, kullanıcı arayüzü bant genişliği, bant genişliğinde can alıcı bir nokta olarak belirdi.

Kullanıcı arayüzü bant genişliği anlatmak için, akademik araştırmacılar tarafından kullanışlı bir görsel sunum, kavramsal bir taslak geliştirildi.

Bu taslak, kullanıcı arayüzlerinin (bugün ve yakın gelecekte) sağ ve sol elle, hem navigasyon yapıldığını hem de komutların girildiğini açıklar. Kullanıcı arayüzü bant genişliği basitçe, özel bir uygulama fonksiyonunu gerçekleştirmek için, bir seri navigasyonu ve komutu uygulamak için geçen zamandır.

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.