Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > CAD/CAM/CAE > CAD kullanıcıları için, 3D farelerin ekonomik geri ödemesi:
 

4. 3D Farelerin Ekonomik Geri Dönüşümü

Daha kaliteli urun, az zarar ve pazara daha hızlı ulaşımın etkilerini tam olarak hesaplamak zordur. Ancak buradaki araştırma sonuçlarına göre, dizayn mühendislerinin kazandığı verimlilik hesaplanabilir.

Bu önemli durumla birlikte, urun kalitesi, az zarar ve pazara hızlı ulaşımın, daha üretken CAD dizayn mühendislerinden daha fazla maliyete neden olduğunu hatırlamak gerekir.

Gavin Finn'in Quality Digest'ta yazdığı gibi:
Gerçek masraflar dizayn kalitesindeki ihmalle alakalıdır. Eğer dizayn bilgilerindeki görevler ve hatalar erken belirlenmezse daha sonra urun gelişiminde daha masraflı değişiklikler gerekir. Bu Finn'in "erken keşif" diagramında belirtilmiştir:

Böylece dizayn mühendislerinden ekonomik geri dönüşüm ispatlanmış olur.

CAD dizayn mühendisleri için 3D Mouse'larının yatırımını yapan ROI'yi devam ettirecek olan 3 ana faktör:

 • 3D mouse'ların fiyatı
 • CAD dizayn mühendislerinin maaşı
 • 3D mouse'ları sayesinde kazanılan verimlilik

Firmalar bu tur yatırımlar için iki yaygın metot kullanırlar: Geri dönüşüm periyodu ve yıllık ROI. Bundan başka metotlar (NPV, IRR, vb) bu raporda tartisilmayacak ancak kolayca tahmin edilebilir.

4.1. Geri ödeme Periyodu ve ROI

Geri ödeme periyodu, yapılan yatırımın ne kadar hızlı geri döneceğini belirler. Hesaplama su şekildedir:

Yıllar içinde Geri ödeme periyodu= 3D mouse fiyatı/ (yıllık mühendis maaşı*kazanılan verimlilik)

Yapılan denklemde görüldüğü gibi "geri ödeme hesaplayıcısı" ile hesaplama yapılabilir, bunun için kullanıcının 3 şeyi bilmesi gerekir :

 • Dizayn Mühendisinin maaşı
 • 3D fare fiyatı
 • Kazanılan verimlilik

Geri dönüşüm hesaplayıcısı işlemi yapar ve geri ödeme periyodunu belirler.

ROI hesaplaması bir yatırımın devam eden geri ödemesini ölçer- çoğunlukla daha geniş kapsamlı finansal ölçüm olarak, yıllık bazda .

yıllık ROI(yatırımın geri dönüşü) = (CAD kullanıcısının yıllık toplam maaşı * Üretkenlik Artışı) - (3D Fare Fiyatı) / (3D Fare Fiyatı)

Şu iki değişken çok basit: 3D fare fiyatı ve CAD tasarımcısının yıllık toplam maaşı. Kritik değişken -üretkenlik artışı- ise 3D fare kullanıcıları araştırmasından elde edilmiştir.

Bunlar, beklenen 3D tasarımcıları için 3D fare yatırımının ekonomik geri dönüşümün belirlenmesindeki girdileri oluşturur.

4.2    3D Fare Fiyatları

3Dconnexion'un profesyonel 3D fareleri 99 Euro ile 399 Euro arasında değişmekte. Bir çok şirket daha zengin donanımlarından dolayı SpaceExplorer(299 Euro)  ya da SpacePilot (299 Euro) gibi üst düzey ürünleri seçmekte. Bu analizin amaçları açısından, 299 Euro değerindeki SpacePilot ürününü kullanacağız.

4.3     3D CAD Tasarımcılarının Maaşları ve Toplam Masrafları

Bir çok web sitesi, çeşitli meslek gruplarının maaşlarını yayınlamakta. Bu örnek için, bir CAD tasarım mühendisinin yıllık maaşını, 2008 yılı için 58.000 Euro olarak kabul ediyoruz.Bu rakam, tabi ki lokasyon, deneyim ve endüstri gibi bir çok etkene dayalı olarak farklılık göstermekte. Genel olarak, 3D CAD tasarım mühendisleri 2D tasarım mühendislerinden daha çok kazanmaktadır.

Çalışan çıkarları (izin, sağlık sigortası vb), temel maaşın %25'i olarak tahmin edildi, bu da çalışanın haklarıyla beraber bir CAD tasarım mühendisinin toplam yıllık maaşının 72.000 Euro civarında bir rakam göstermekte.

Tüm masraflar (alan, ekipman vb.) daha başka masraflar ekler. Kesin bilginin yokluğunda, bu etmenler göz ardı edilecek.

4.4    3D Farenin Üretkenlik Artışı

3D fare kullanımıyla gerçekleşen üretkenlik artışı, araştırmadaki ortalama rakam alınarak alındı ve 3D CAD tasarım mühendislerinin 3D uygulamalarını kullanarak geçirdiği ortalama gün sayısı ile çarpıldı.

Rapor edilen ortalama üretkenlik artışı, bu araştırmadaki 190 tasarımcı ile belirlenen, %21'dir. 3D CAD tasarım mühendislerinin uygulamalarını kullanarak geçirdiği ortalama zaman ise, 5 saat. Ya da başka bir tahmin ile, günlerinin yarısı.
Bu iki rakamın çarpılması ile, ortalama üretkenlik artışının %10.5 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi, daha önceki geri ödeme süresi formülü ile:
Yıllar içinde geri ödeme süresi = 3D fare fiyatı / ( Yıllık CAD tasarım mühendisi maaşı * üretkenlik artışı)
Böylece:
399 Euro / (72.000 Euro * 10.5) = 0.052 yıl (19 gün)
Bu da, 3D fareye yapılan yatırımın bir aydan daha kısa zamanda geri döneceği anlamına gelir.
3 geri dönüşüm hesaplayıcısı bu verilere uygularsak, sonucun 19 gün (=0,6 ay) olduğunu görürüz.


5. Sonuçlar

Bu raporun amacı, 3D farelerin 3D CAD tasarım mühendislerinin üretkenliğini fark edilir derecede artırdığı iddialarını ölçmektir. Bir başka arayış ise, etkileyici üretkenlik artışı yarattığı iddiasını güden kullanıcı arayüzünü test etmektir.

190 3D fare kullanıcısı ile gerçekleştirilen araştırma, 3D fare kullanan CAD tasarım mühendislerinin %20'den fazla üretkenlik artışını tecrübe ettikleri yönündedir. Bu kullanıcılar, 6DoF navigasyonun ve aynı anda çift elle çalışmanın üretim artışlarında en önemli noktalar olduğunu belirtmektedirler.

Kısacası, 3D farelere yapılan yatırımın alışmadık derecede hızlı geri döndüğü -bir aydan daha kısa bir süre- , ve bu sonuçların ışığında şirketlerin CAD tasarım mühendislerini 3D farelere adapte etmeleri ve bu şekilde çalışmalarını sağlamaları kesinlikle tavsiye edilir.

6. Kaynaklar:

 • Bederson, B.B. (2002) Interfaces for Staying in the Flow, Human-Computer Interaction Lab, University of Maryland.
 • Buxton, W., Billinghurst, M., Guiard, Y., Sellen, A., and Zhai, S. (2002). Human Input to Computer Systems: Theories, Techniques and Technology.
 • Buxton, W. (1986) There's more to interaction than meets the eye: some issues in manual input. User Centered System Design, Lawrence Erlbaum Associates, Norman, D.A. and Draper, S.W. (Eds.), 3 19-337.
 • Buxton, W. and Myers, B. (1986) A study of twohanded input. Proceedings of CHI 86: ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, 321-326.
 • Callahan, J., Hopkins, D., Wiser, M., and Shneiderman, B. (1988) An Empirical Comparison of Pie vs. Linear Menus, Computer Science Department, University of Maryland.
 • Fitts, P. (1954) The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. Journal of Experimental Psychology, 46, 199-210.
 • Guiard, Y. (1987) Asymmetric division of labor in human skilled bimanual action: The kinematic chain as a model. Journal of Motor Behavior, 19(4) 486-517.
 • ISUR Project: Industry Usability Report (1999) NIST White Paper.
 • Kabbash, P., Buxton, W., and Sellen, A. (1994) Twohanded input in a compound task. Proceedings of CHI 94: ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, 417-423.
 • Leganchuk, A., Zhai, S., and Buxton, W. (1996) Manual and cognitive factors in two-handed input: an experimental study. Submitted for publication.
 • MacKenzie, I.S., Sellen, A., and Buxton, W. (1991) A comparison of input devices in elemental pointing and dragging tasks (1991). Proceedings of CHI 91: ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, New Orleans, Louisiana, 161-166.
 • Nielsen, J. (1994) Usability Engineering.
 • Poulton, E.C. (1974) Tracking skill and manual control. New York, Academic Press.
 • Rutledge. J. and Selker, T. (1990) Force-to-motion function for pointing. Proceedings of INTERACT '90: The IFIP Conference on Human Computer Interaction, 701-705.
 • Salazar, P. and Marteau, J-M. (2004) Designing a 3D Input Device for Interventional Radiology GE Healthcare, Global Industrial Design Department.
 • Smith, D.C., Irby, C., Kimball, R., Verplank, W., and Harslem, E. (1982) Designing the Star user interface. Byte, 7(4), 242-282.
 • Venolia, D. (1993) Facile 3D direct manipulation. Proceedings of INTERCHI '93: ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, Amsterdam, The Netherlands, 3 1-36.
 • Zhai, S. (1995) Human Performance in Six Degree of Freedom Input Control, Ph.D. Thesis, University of Toronto.
 • Zhai, S. and Milgram, P. (1993) Human performance in evaluation of manipulation schemes in virtual environments. Proceedings of VRAIS '93: IEEE Virtual Reality Annual International Symposium, Seattle, Washington, 155-161.
 • Zhai, S., Milgram, P, and Drascic, D. (1993) An evaluation of four 6 degree-of-freedom input techniques. Adjunct Proceedings of INTERCHI '93: The IFIP Conference on Human-Computer Interaction, Amsterdam, The Netherlands, 155-161.
 • Zhai, S., Smith, B., and Selker, T. (1997) Improving Browsing Performance: A Study of Four Input Devices for Scrolling and Pointing Tasks. Proceedings of INTERACT '97.
 
         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.